Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre utbytesstuderande än vanligt i vår: ”Viktigt att alla tar ansvar för situationen”

Från 2021
Halare på Pampas
Bildtext I vår är antalet utbytesstuderande i Vasa betydligt lägre än vanligt.
Bild: Yle/Petter Sandelin

På de svenskspråkiga högskolorna i Vasa har man förståelse för att beslutet att ta emot utbytesstuderande under våren får kritik. Samtidigt påminner man om att det internationella samarbetet är en viktig del av universitetens verksamhet.

Till Vasa kommer under våren sammanlagt 132 utbytesstuderande från andra länder. Den största delen, omkring 90 stycken, har redan anlänt, medan ett fyrtiotal fortfarande är på väg.

Yrkeshögskolan Novia tar sammanlagt under vårterminen emot 41 utbytesstuderande, samtliga från Mellan- och Sydeuropa. Av dessa kommer största delen – 29 stycken – till Vasa.

Camilla Pundars-Mitts, internationell chef på Novia, berättar att man fört diskussioner om utbytesstuderande tillsammans med andra högskolor i Finland.

– Vi följer myndigheternas direktiv. Om myndigheterna beordrar att stänga ner så följer vi givetvis det, men vi har infört alla säkerhetsåtgärder som vi har möjlighet att införa, säger Pundars-Mitts.

Yrkeshögskolan Novias logotyp klistras på ett fönster. Bilden tagen i Vasa.
Bildtext Novia i Vasa tar emot 29 utbytesstuderande i vår.
Bild: Yle/Annika Bodman

Undervisningen på Novia ordnas enligt Pundars-Mitts till största delen på distans under vårterminen. Undantaget är sådana kurser som är svåra att genomföra på distans. De ordnas i stället i små grupper på campus.

Pundars-Mitts har förståelse för att beslutet att ta emot utbytesstuderande får kritik, men framhåller att studerande inte är en större smittrisk än andra som reser till Finland från utlandet.

– Det är klart att det är viktigt att alla tar det på allvar och att alla tar ansvar för situationen. Det är den informationen vi försöker ge ut till alla studerande.

Internationellt samarbete viktigt

På Åbo Akademi gick man redan våren 2020 ut med en rekommendation om att utbytesstuderande inte skulle komma till Finland. De som ville gavs ändå möjligheten att komma.

Under vårterminen 2021 tar Åbo Akademi i Vasa emot nio utbytesstuderande från bland annat Spanien, Tyskland, Turkiet och Mexiko. De flesta som kommer till Vasa studerar pedagogik.

– Utbytesstuderandena följer de vanliga principerna vi har nu under våren. Det är så gott som hundra procent på distans, säger Lisbeth Fagerström, rektor för Åbo Akademi i Vasa.

Lisbeth Fagerström
Bildtext ÅA:s rektor i Vasa Lisbeth Fagerström säger att det internationella samarbetet är en naturlig del av univeristetens arbete.
Bild: Yle/Anna Ruda

Fagerström förstår oron över att studerande från andra länder kommer till Finland i det rådande läget. Hon poängterar ändå att internationellt utbyte utgör en betydande del av universitetens verksamhet.

– Det är en naturlig och viktig del, men under en sådan här period blir det förstås lite problematiskt.

Fagerström framhåller också att utbytet är en lång process för de studerande. Från den första informationen till beskedet att man har fått en plats kan det gå många månader.

– Det är en lång förberedelsetid, och det gör också att de studerande är inställda på att åka utomlands, säger Fagerström.

Alla testas två gånger

En som uttalade sig kritiskt mot högskolornas beslut att ta emot utbytesstuderande är Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta. I en intervju med Vasabladet den 7 januari (bakom betalmur) säger han att han har svårt att förstå varför man tar emot studerande från länder där coronaläget är sämre än i Finland.

– När universiteten till stor del jobbar på distans finns det inte så mycket för dem att göra här. Det skapar ganska många möjligheter att smitta andra utbytesstuderande eller dem som bor här, säger Kaukoranta till Yle Österbotten.

De utbytesstuderande som kommer till Vasa ska sitta tio dagar i karantän. Dessutom har Vasa sjukvårdsdistrikt beslutat att alla utbytesstuderande ska coronatestas två gånger, först när de kommer till Finland och sedan på nytt en vecka senare.

En man med runda svarta glasögon, rutig keps och munskydd står utanför sjukhuset.
Bildtext Ledande överläkare Heikki Kaukoranta är skeptisk till beslutet att ta emot utbytesstuderande.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

I skrivande stund har tre utbytesstuderande testat positivt för corona. Kaukoranta befarar att antalet kommer att stiga.

– Vi har inte sett den sista raden av det här kapitlet.

Kaukoranta säger att han är tacksam över sjukvårdsdistriktets beslut att testa utbytesstuderandena två gånger. Även om han hellre hade sett att man inte tog emot några utbytesstudenter i vår tycker han att högskolorna har skött situationen väl.

– De har försökt göra sitt bästa, och jag önskar att utbytena ska ske så tryggt som möjligt under dessa omständigheter.

Ingen återgång till det ”normala”

På Hanken i Vasa koncentrerar man utbytesperioderna till höstterminen. Därför tar man vanligen inte emot några utbytesstuderande under våren. Så inte heller i år, berättar prorektor Sören Kock.

Kock berättar att det på Hanken är obligatoriskt för alla studerande på kandidatnivå att åka utomlands på utbyte. Under de rådande omständigheterna har man ändå varit flexibel med det kravet.

– I slutändan är det upp till de studerande själva om de vill åka eller inte. Vi har inte följt en sådan linje att vi skulle tvinga någon ut i världen, utan om man känner att det är osäkert ska man naturligtvis stanna hemma, säger Kock.

Sören Kock, professor på Hanken.
Bildtext Hankens prorektor Sören Kock tror inte att högskolorna kommer att återgå till läget innan coronan.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

I sådana fall där studerande har valt att inte åka på utbyte har man kunnat bevilja dispens.

– Inte vill vi förhindra att någon får sitt betyg.

Kock säger att man följer noga med läget, men förhoppningen är att man ska kunna såväl skicka ut som ta emot utbytesstuderande till hösten. Han tror ändå inte att allt kommer att bli som förr efter coronapandemin.

– Vi kommer nog att få undersöka hur undervisningen ska ordnas i framtiden. Jag tror absolut inte att vi går tillbaka till det läge som vi hade före mars 2020.