Hoppa till huvudinnehåll

Strömsös trädgård

Kissa i trädgården och andra naturliga sätt att göda dina grödor

Från 2021
Kissa i trädgården och andra naturliga sätt att göda dina grödor - Spela upp på Arenan

Näring förbättrar växternas välmående, tillväxt, blomning, fruktsättning och övervintring. Dessutom står en frisk och kraftig växt bättre emot sjukdomar och angrepp av olika slag.

Det finns massor av olika gödselämnen, både naturliga och industriellt producerade och de flesta innehåller en kombination av kväve, fosfor och kalium (NPK) samt andra näringsämnen, mineraler och spårämnen.

Naturgödsel innehåller naturliga produkter t.ex. djurspillning (naturgödsel), benmjöl/blodmjöl eller kompost, medan konstgödsel innehåller industriellt framställda näringsämnen.

Fördelen med naturgödsel

Vid användning av naturgödsel matar man också jorden och det rika mikrolivet däri. Naturliga gödselämnen förbättrar humushalten i jorden och ökar växternas syre- och vattenupptagningsförmåga.

Väljer man naturliga gödsel eller ekologiska alternativ förbättras alltså förutsättningarna i jorden för mikrober, insekter och småkryp och den biologiska mångfalden gynnas.

rosa och lila luktärter
Bildtext Gödsla mångåriga växter fram till midsommar. Till ettåriga säsongsväxter kan man ge näring hela sommaren.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

När skall man gödsla?

På våren då växterna vaknar och börjar grönska är det dags att gödsla. Speciellt i maj brukar växternas tillväxtperiod vara extra stark, vilket betyder att de behöver näring för att utvecklas på bästa sätt och samtidigt bättre stå emot angrepp som oftast sker på växternas färska skott, eller mjukdelar.

Mångåriga växter gödslas fram till midsommar då de börjar avmogna och det är dags för dem att börja förbereda inför höst och vinter.

Efter midsommar kan man använda s.k. höstgödsel, som innehåller mindre kväve och istället mera fosfor och kalium som förbättrar härdigheten inför vintern.

Olika typer av växter kräver olika typer av näringsämnen, och ofta är kväve en bristvara eftersom det snabbt lakas ur jorden.

Ettåriga växter och sommarblommor i kruka kan man gödsla under hela växtsäsongen.

Glöm inte att kalka

Kalk hjälper till att balansera pH värdet och är därför ett viktigt tillskott i våra trädgårdar.

Om jordens pH värde är för lågt, dvs. att marken är för sur, minskar växternas förmåga att ta upp den näring som tillförs.

Kalk kan tillföras i hela trädgården förutom till surjordsväxter som t.ex. barrträd, rhododendron och blåbär.

vitblommig klematis
Bildtext En frisk och kraftig växt står bättre emot sjukdomar och angrepp av olika slag.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Hur skall man då veta vilken typ av näring man skall lägga var?

Alla typer av gödselämnen innehåller olika sammansättning av makronäringsämnena kväve, fosfor, kalium (NPK), samt av mikronäringsämnen, mineraler och spårämnen.

På förpackningen i produkter köpta i trädgårdshandeln står listat exakt mängd av allt, medan styrkan i hemmagjorda blandningar kan variera.

Näringssammansättningen kan dels variera beroende på vad djuren ätit, hur färskt gödseln är, men också på vilken tid på säsongen man t.ex. plockar nässlorna till nässelvattnet. Detta kan göra det svårt att beräkna exakt hur mycket man behöver.

Kväve är det näringsämne som det behövs mest av. De flesta näringsämnen innehåller också mest kväve. Kväve ger växterna dess gröna, friska, fina färg. Ser gräsmattan blek ut kan det bero på kvävebrist.

Fosfor och kalium främjar rotbildning, knoppbildning och fruktsättning och de stärker också växten generellt, gynnar fotosyntesen och förbättrar övervintring.

Orange dahlior
Bildtext Guldvatten används genast det är tillblandat och ges till grödor för eget bruk och i enbart i den egna trädgården.
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Gör en egen gödselblandning

Att göra egen gödsel är roligt, ekologiskt och ekonomiskt, det kan också vara lite knepigt att dosera men man får pröva sig fram till en hållbar rutin för sin egen trädgård eller balkong.

Köper man färdiga gödselblandningar finns alla instruktioner på förpackningen. Oavsett vilken väg man väljer är det viktigt att tillföra näring till sina växter, och då gärna näring som stöder en biologisk mångfald.

Guldvatten

Bland det enklaste du kan gödsla med är din egen urin. Urin produceras ju automatiskt och det enda man behöver göra är att blanda ut det till s.k. guldvatten. Blanda 9 delar vatten och 1 del urin och använd ditt guldvatten direkt.

Äter du väldigt starka mediciner bör du vara observant på att de flesta mediciner finns kvar i urinen. Det är dock endast ett fåtal läkemedel som visat sig kunna tas upp av växter. Rådfråga gärna din läkare om du är osäker.

När det gäller mänsklig avföring går även detta att använda småskaligt på egen gård. Viktigt är dock att den komposten får vila i minst två år innan den används. Följ alltid kommunens rekommendationer.

Nässelvatten är ett annat väldigt näringsrikt gödselämne som man kan göra själv. Plocka en hink full med nässlor, både blad och stjälkar, men kom ihåg att lämna kvar ett bestånd till fjärilarna.

Fyll sedan på med vatten och låt stå i några dagar, upp till en vecka. Det som bildas är en illaluktande koncentrerad vätska. Blanda ut koncentratet 1:9 med vatten.

Nässelvatten i en hink.
Bildtext Nässelvatten luktar förskräckligt illa.
Bild: Yle/Strömsö

Blandningen blir starkare ju längre den står så om den får stå längre än en vecka får man blanda ut med mera vatten.

Nässlor innehåller många viktiga näringsämnen, och på våren är halterna av kväve, fosfor och kalium speciellt höga. Sommartid ökar järninnehållet och mot hösten andra spårämnen.

Nässelvatten innehåller också mängder av nedbrytande bakterier som är bra för mikrolivet i jorden, speciellt i kombination med t.ex. täckodling.

Vattna allt du vill att skall växa med nässelvatten. Eftersom det är kväverikt passar det till allt som är grönt. Blommande växter föredrar dock ett gödselämne som innehåller mera fosfor.

Kompost
Då det kommer till kompost varierar näringsinnehållet naturligt nog med vad man lägger däri. En varierad och frisk kompost är en utmärkt jordförbättrare.

Mer ensidig kompost, som t.ex. torr lövkompost är ypperligt för jordförbättring, men är kvävefattigt, därför kan man här komplettera med gräsklipp eller en kväverik gödsel som t.ex. hönsgödsel för en extra boost.

De grövsta delarna av trädgårdskomposten finfördelas av maskarna. Mikroorganismerna, bl.a. bakterier och svampar som finns längre ner i jorden bryter ner avfallet ytterligare och näring frigörs till växternas rötter. I gengäld får mikrolivet glukos (kolhydrater) som växten bildar via fotosyntesen.

Genom att tillföra kompost, täckodla, gödsla och inte gräva för mycket gynnas alltså jordens mikroliv och skörden blir bättre.

Trädgårdsavfall som gräsklipp kan läggas kring växterna för att tillföra näring men även försvåra för ogräs. Här bör man undvika att lägga färskt rotogräs eller växter med frön som man inte vill ha i sin odling.

Bokashi kökskompostering är ett snabbt sätt att få näringsrikt jordförbättringsmaterial. Köksavfallet bryts ner genom syrning (anaerobisk process) och bildar samtidigt lakvatten som är ett annat mycket användbart och kraftigt gödsel. Lakvattnet blandas ut 1:100.

En bokashibytta.
Bildtext För bokashi behöver du ett speciellt kärl.
Bild: Yle/Marika Lyttz-Råholm

Läs mer om bokashi här.

En annan variant är kompostte som kan göras på flera sätt men grundar sig i att man blandar växtdelar, kompost och vatten.

I motsats till nässelvatten, som tillreds i en mer eller mindre syrefri miljö, tillför man syre genom en pump, samt tillsätter mat i form av t.ex. socker, melass eller annan sötning.

Teet bryggs i cirka tre dagar. Resultatet blir en koncentrerad näringsblandning som innehåller en stor mängd mikroorganismer. Teet blandas ut 1:9.

Kompostte kan användas både genom bevattning och som stärkande spray på bladen.

Pellets och annan gödsel

Hönsgödsel
Hönsgödsel är väldigt kväverikt och passar olika typer av näringskrävande växter som kål, squash, purjo, vitlök och pumpa.

Blanda i jorden för långtidsverkan eller blanda ut i vatten för snabbverkande gödsel.

Använd brunnen gödsel till grönsaker eftersom färsk hönsgödsel kan innehålla smitta och därför inte bör komma i direkt kontakt med grönsaker som ska ätas färska.

Blandas färsk hönsgödsel i jorden där näringen tas upp av rötterna kommer eventuella smittor inte vidare in i grönsaken.

En mask i kompost.
Bildtext Maskar och smågryp trivs i gödselhinken.
Bild: Yle/Strömsö

Kogödsel och hästgödsel
Komposterad kogödsel eller stallgödsel är inte lika kväverik som hönsgödsel. Av ko- och hästgödsel är det kogödsel som innehåller mest kväve.

Använd brunnen stallgödsel, dvs. gödsel som stått och förmultnat ett tag, som jordförbättringsmaterial på våren där du skall odla t.ex. rotfrukter och bladgrönsaker.

Om man vill använda stallkompost till mera näringskrävande växter behöver man tillföra mera näring, t.ex. hönsgödsel.

Färsk, obrunnen stallgödsel kan man använda i botten av en varmbänk om man vill odla under våra kallare månader, eftersom förbränningsprocessen avger värme.

Pellets
Pellets av naturgödsel finns att köpa i flera varianter, både hästgödsel, hönsgödsel och växtbaserad gödsel.

Pellets.
Bildtext En hink växtbaserad gödsel i pelletsform.
Bild: Yle/Strömsö

Fördelen med pellets är att man vet vad de innehåller vad gäller styrka och näringssammansättning, vilket gör gödslingsprocessen lättare att kontrollera.

Väljer man gödsel i fast form behöver man inte gödsla lika ofta eftersom granulat är långtidsverkande. Vill man ha snabbare effekt skall man välja näring i flytande form eftersom det kommer direkt ner till rötterna.

De flesta pellets går alldeles utmärkt att blöta upp i vatten för att få en snabbverkande gödsel.

Benmjöl och blodmjöl som gödselämnen

Benmjöl
Benmjöl är ett långtidsverkande naturligt gödselämne som lämpar sig utmärkt för mångåriga växter. Benmjöl är rikt på fosfor som främjar knopp-, och rotbildning samt fruktsättning.

Använd benmjöl på fruktträd och bärbuskar, perenner och blomsterlök.

Blodmjöl
Blodmjöl är ett snabbverkande kväverikt gödsel som passar utmärkt till näringskrävande växter som squash, pumpa, kål osv. Eftersom blodmjöl snabbt lakas ut behöver man använda blodmjöl i små men upprepade givor.

Blodmjöl kan fungera avskräckande för rådjur och harar. Observera att blodmjöl kan sänka pH värdet i jorden.

Mineralgödsel passar bäst i krukor

Många föredrar bevattningsgödsel i pulverform, dvs. konstgödsel som enkelt blandas i vattenkannan. Det är ett snabbverkande gödselämne som passar de flesta växter.

Tänk på att mineralgödsel inte matar mikrolivet i jorden, så användning rekommenderas främst för krukorodling.

rosa stockros mot röd uthusvägg
Bild: YLE/Strömsö/Monica Storm

Mer om ämnet på Yle Arenan

På andra språk

Diskussion om artikeln