Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Som en följd av coronakrisen når Tyskland plötsligt sitt klimatmål för 2020

Från 2021
Uppdaterad 13.01.2021 10:33.
Solpaneler på ett av snö täckt fält i Tyskland
Bildtext De förnybara energikällornas andel uppgick enligt Agora Energiewende ifjol till omkring 45 procent av elproduktionen.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

I Tyskland har coronakrisen lett till att landet plötsligt uppfyller det klimatmål som man hade satt upp för år 2020. Experter varnar ändå för att utsläppen igen snabbt kan komma att öka när krisen väl är över.

Fyrtio procent mindre koldioxidutsläpp än under jämförelseåret 1990. Det var länge det tyska klimatmålet för år 2020.

Men ju närmare man kom det här årtalet, desto mer osannolikt blev det att målet faktiskt skulle vara möjligt att nå.

Nu har tankesmedjan Agora Energiewende i sin analys ändå kommit fram till att coronakrisen har bidragit till att sänka koldioxidutsläppen med över 42 procent jämfört med 1990.

Som orsaker nämner man bland annat ett mindre energibehov inom industrin och minskad trafik.

– För klimatet är det här förstås en glädjande nyhet, men samtidigt ska man komma ihåg att största delen av minskningen 2020 direkt hänger ihop med coronan och inte med tysk klimatpolitik, säger Fabian Hein på Agora Energiewende.

Återhämtning med klimatskydd

Vid tankesmedjan räknar man med att ungefär två tredjedelar av utsläppsminskningen 2020 hänger ihop med coronan, resten hängde bland annat ihop med den milda vintern som sänkte energiförbrukningen.

Utan det som coronan har bidragit med, räknar man med att den tyska utsläppsminskningen skulle ha legat på 37,8 procent av nivån 1990.

– Utan coronan hade vi aldrig nått det här målet och om vi inte passar oss kan det gå så att vi efter 2021 igen ligger bakom målet från ifjol, fortsätter Hein.

– Det viktiga efter coronakrisen skulle vara att se till att den ekonomiska återhämtningen går hand i hand med ett effektivt klimatskydd. Det här betyder bland annat en vidare utbyggnad av de förnybara energikällorna.

Och just den här utbyggnaden har under de senaste åren släpat efter i Tyskland. Det här skapar vidare problem då man år 2030 har satt som mål att minskningen av koldioxidutsläppen då ska ligga på 55 procent. Som ett steg på den här vägen höjdes priserna på bland annat bensin och brännolja nu vid årsskiftet.

Gällande klimatfrågan har många i Tyskland redan efterlyst ett liknande kristänkande som det som man har sett inom coronapolitiken.

– Trots coronan ser jag nog att också klimatfrågan fortsättningsvis har en mycket hög prioritet bland en stor del av tyskarna, säger Fabian Hein.

Diskussion om artikeln