Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Juhani Knuuti vid Åbo universitet är Årets Professor 2021: "Han är en stenhård försvarare av vetenskap och står upp mot kvacksalveri och felaktiga hälsopåståenden"

Från 2021
Juhani Knuuti är professor i medicin vid Åbo universitet.
Bildtext Juhani Knuuti vid Åbo universitet tilldelades pris för Årets Professor 2021.
Bild: Yle / Taisto Lapila

Professorsförbundet har valt professor i medicin, Juhani Knuuti, till årets professor 2021. Knuuti utsågs till årets professor på distans under Vetenskapsdagarna i Helsingfors på torsdagen.

Prissumman är 20 000 euro.

- Juhani Knuuti är en stenhård försvarare av vetenskap. Vid sidan av sitt viktiga forskningsarbete orkar han i media och på sociala medier stå upp mot kvacksalveri och förespråka korrekt information i frågor rörande människans hälsa, konstaterar ordförande Jukka Heikkilä vid Professorsförbundet i ett pressmeddelande.

Uppskattad vetenskapsman

Juhani Knuuti har fungerat som professor vid Åbo universitet sedan 1996. Han fungerar som ledare för PET-centret, som är ett nationellt undersökningscenter gemensamt för Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo universitetscentralsjukhus.

PET syftar till en snittavbildningsmetod som är till nytta till exempel vid undersökning av hjärnan eller hjärtat eller cancerspridning.

Juhani Knuuti har särskilt undersökt hjärtmuskelns blodcirkulation och ämnesomsättningen i relation till kranskärlssjukdomar och hjärtproblem.

Knuuti är också en internationellt uppskattad forskare. Han har publicerat 574 referentgranskade vetenskapliga artiklar, som andra forskare ofta har hänvisat till i sin forskning.

Motsätter sig felaktiga hälsopåståenden

Enligt prismotiveringen är Knuuti i en samhällelig betydelse en synlig kommentator i viktiga offentliga diskussioner som förs gällande människors hälsa.

I medier och på seminarier har han till exempel talat om felaktiga hälsopåståenden som cirkulerar på sociala medier. Knuuti skriver en populärvetenskaplig blogg och påverkar flitigt på sociala medier.

Hösten 2020 publicerade Knuuti en populärvetenskaplig bok, i vilken hälsopåståenden bemöts med hjälp av vetenskaplig forskning. Knuutis samhälleliga påverkan har därför varit exceptionellt bred, från sakkunniga och beslutsfattare till vanliga medborgare.

Enligt prismotiveringen är Knuuti också en aktiv lärare.

Prisbelönt sedan tidigare

Årligen lär Knuuti ut grunderna inom medicin, och han har hållit över 300 föreläsningar i nationella och internationella utbildningssammanhang samt handlett 27 doktorsavhandlingar och flera pro gradu-avhandlingar.

Särskild uppmärksamhet har fästs vid Knuutis och studenters samarbete för at motverka felaktiva hälsopåståenden på sociala medier.

Juhani Knuuti har flera gånger fått pris för sitt arbete. Han har bland annat tilldelats Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine Big Scientific Prize-priset år 2005. Knuuti blev medlem i Finska Vetenskapsakademien år 2020.

Diskussion om artikeln