Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

De som haft covid-19 riskerar bli stigmatiserade: "Vissa behandlade oss som om vi vore spetälska", säger Christer Schoultz där hela familjen insjuknade

Från 2021
Uppdaterad 19.01.2021 10:25.
Tuula och Christer Schoultz
Bildtext Tuula och Christer Schoultz och deras fyra barn hade alla corona i november ifjol. Reaktionerna från omgivningen har varit tudelade, en del undviker helt kontakt.
Bild: Privat

Nya infektioner betraktas som skrämmande och de omges ofta av ett kraftigt stigma vilket drabbar de som har insjuknat, säger infektionsläkare Peter Klemets. Det har paret Tuula och Christer Schoultz fått erfara - hela deras familj på sex personer insjuknade i covid-19 och efteråt märkte de att vissa bekanta undvek dem, medan de för andra blev hett eftertraktat sällskap.

Efter att paret Christer och Tuula Schoultz och deras fyra barn insjuknade i covid-19 i november i fjol och tillfrisknade, märkte de att folks reaktioner var väldigt tudelade.

– Vissa var glada och jublade över att få träffa någon som var immun mot corona. Andra reagerade med misstro, säger Christer.

Bland barnen var det ingen som upplevde att de jämngamla undvek dem.

Att bli misstänkt bemött efter att man insjuknat i covid-19 visade sig vara vanligt, insåg Christer då han började prata med andra som tillfrisknat.

– Jag såg en gammal kompis på gatan häromdagen. Vi kunde kramas för han har också haft corona, det kändes häftigt. Han upplevde också att de fanns de som behandlade honom med misstro.

Att bli behandlad som en vandrande smittohärd efter att man haft en infektion och sedan tillfrisknat är inte ovanligt om vi tittar tillbaka på tidigare infektioner som då varit obekanta för oss.

– Nya infektioner betraktas som skrämmande och de omges ofta av ett kraftigt stigma och det kan ju drabba de som har insjuknat, konstaterar infektionsläkare Peter Klemets vid Helsingfors universitetssjukhus HUS och Borgå sjukhus.

Peter Klemets
Bildtext Infektionsläkare Peter Klemets säger att det just nu inte finns något som tyder på att en person som haft corona med akuta symtom skulle vara smittsam i veckor eller månader efteråt.
Bild: Cityportal

Inget problem med munskydd

Tuula är fysioterapeut och vissa av hennes klienter vill fortsättningsvis att både hon och de använder munskydd trots att hon haft corona.

– Det är inget problem för mig, jag är så van vid munskydd, säger Tuula.

Som företagare har Christer upplevt att vissa blivit glada över att höra att han haft sjukdomen och bjudit in honom till fysiska möten för att träffas "på riktigt".

Men en del personer i bekantskapskretsen har ryggat tillbaka och inte vågat komma närmare än två meter, berättar han.

Coronavirussmitta och inkubationstid

Smittfri efter fjorton plus två dagar

Klemets säger att om man haft lindrig corona, alltså enbart lindriga symtom eller enbart ett positivt test men inga symtom, anses man vara smittfri efter sju dagar.

Det är ännu oklart huruvida lindriga symtom ger immunitet mot coronavirus efter insjuknande.

Har man som i familjen Schoultz fall haft ett svårare sjukdomsförlopp i corona med exempelvis huvudvärk, feber och andningsproblem, beror det på hur länge man haft de akuta symtomen innan man anses smittfri.

Då räknar man den tiden man har symtom plus två symtomfria dagar.

– Men då ska det ha gått minst fjorton dagar sedan symtomen började. Efter det anses man smittfri, säger Klemets.

Har man varit väldigt sjuk och kanske till och med legat på sjukhus kan det ta länge innan man är symtomfri.

Men det är alltså de akuta symtomen som ska vara borta, har man exempelvis nedsatt smak- och luktsinne behöver man inte vänta på att det blir helt återställt.

– Om man haft ett svårare sjukdomsförlopp och tillfrisknat finns det inget som just nu tyder på att en sådan person skulle vara smittsam i veckor eller månader efteråt, säger Klemets.

En genomgången coronasjukdom ger alltså sannolikt motståndskraft som kan skydda den insjuknade mot covid-19 åtminstone ett halvår efteråt.

Så även om en sådan person får något slags förkylningssymtom finns det inget som tyder på att den personen skulle vara smittbärare.

– Även om det anses så att säga riskfritt att träffa de som haft corona ska man ändå vidta försiktighetsåtgärder enligt de rekommendationer myndigheterna föreskriver, säger Klemets.

Äldre man i rutig skjorta ser fundersam ut
Bildtext Efter att ha tillfrisknat från corona bör du ha två symtomfria dagar innan du är helt smittfri. Det måste dock ha gått minst två veckor sedan du fick dina första symtom.
Bild: Mostphotos/ GeorgeM Photography

Sökfunktioner, media och karantän

Då corona eskalerade vårvintern 2020 letade vi som allra mest på olika sökmaskiner på ordet "corona".

Då vi i dag använder sökmaskiner får vi följaktligen som första förslag information från den tiden - och det många då läser är att immuniteten är tre månader trots att vi idag vet att det åtminstone är sex månader, tror Schoultz.

– Det här blir sanningen, inte går någon till tredje eller fjärde söksidan för att hitta det nyaste, tror han.

I dag har också en viss coronatrötthet infunnit sig, många orkar knappt tänka på ordet "corona".

– Men i början tog många reda på allt som fanns att veta om corona och informationen från den tiden lever därför kvar, menar Christer.

Med nya infektioner kan man givetvis inte veta allt i början. Vad gäller corona är frågetecknen fortfarande många.

Närbild av händer spm skriver på en dator, laptop.
Bildtext Läs på om det senaste, kolla dina dina källor. Att hålla sig korrekt uppdaterad om corona gagnar oss alla.
Bild: imago images/photothek/ All Over Press

Livet efter corona

Paret Schoultz understryker att det fortfarande är viktigast att fokusera på hur vi kan stoppa smittspridningen och rädda liv.

Men som med all rehabilitering så vore det också av vikt att börja öppna upp om livet efter corona.

– Jag sade först till Christer att vi inte ska berätta för någon att vi haft corona eftersom det är så många som är rädda och osäkra, men å andra sidan måste vi börja tala om livet efteråt också, säger Tuula.

Hon får medhåll av Klemets.

– Det är viktigt att informera allmänheten om hur länge man är smittsam, när är det riskfritt och så vidare. Att man tar bort det här stigmat kring corona.

Till och med på samhällsnivå verkar det finnas en osäkerhet gällande förhållningen till de som haft corona.

Det märkte Christer då han skulle föra deras yngsta till dagis efter att de tillfrisknat.

– Det överraskade att personalen på dagis och skola inte hade fått någon information om hur man ska göra med barnen efter corona. På dagis frågade de av mig om det var tillåtet att vår son var där.

Christer önskar också att människor överlag skulle ta till sig det senaste om corona.

– Bland folk skulle jag efterlysa någon slags rationalitet. Just nu känns det ibland som om man skulle ha spetälska trots att vi nu har antikroppar mot corona, säger Christer.

Institutet för hälsa och välfärd THL:s hemsidor hittar du det senaste om corona.

De flesta som blir sjuka i covid-19 upplever milda till måttliga symptom och tillfrisknar utan särskild behandling, meddelar de.

Diskussion om artikeln