Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

De östnyländska kommunerna prioriterar vinterunderhållet - svårt för entreprenörer att hitta lönsamhet i snö

Från 2021
Traktor röjer snö på gård.
Bildtext Snöröjning på gång i Borgå på onsdagen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I Borgå, Lovisa och Sibbo förbereder man sig för vintern på samma sätt som tidigare, trots att de senaste åren varit milda och snöfria.

Snöstormen Toini bäddade in södra Finland i ett tjockt snötäcke under början av veckan och plogbilschaufförerna jobbade långa pass dag och natt.

På många håll i Östnyland var det ändå svårt eller rent av omöjligt att ta sig fram med bil eftersom det helt enkelt snöade fortare än man hann ploga, och i Borgå uppmanade staden folk att helst lämna bilen hemma.

I Borgå har man samtidigt färre snöplogar ute på vägarna eftersom det inte är lönsamt för entreprenörerna.

Svårt hitta parkering i Borgå

Lappträskbon Kerstin Elshawadfi arbetar som barberare i Borgå och tog kontakt med Yle Östnyland eftersom hon anser att gatuunderhållet i Borgå sköts undermåligt.

- Det är väldigt ledsamt just nu att det är så dåligt att komma fram i Borgå. Jag har åkt i över trettio år till min arbetsplats och det har alltid varit svårt att hitta parkering men nu är det ju helt hopplöst, säger Elshawadfi.

Hon säger sig ha märkt samma problem också tidigare snöiga vintrar, men nu efter snöstormen är det förstås ännu svårare än vanligt.

Det är helt enkelt nästan omöjligt att hitta en parkeringsplats längs gatan på grund av all snö som samlats vid sidan av körbanan.

- Det gäller Brunnsgatan, Fredsgatan, Prästgatan och Linnankoskigatan. I dag har jag åkt runt i hela Borgå och letat efter en plats i en halv timme, vid Fänriksgatan, Runebergsgatan och runt hela gymnasiet. Det är helt hopplöst, säger Elshawadfi.

Snöyra i trafiken.
Bildtext Under snöstormen fokuserade staden på att hålla huvudlederna farbara.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Hon tycker också det är dumt att snön som plogas bort från körbanan samlas i högar på båda sidorna av gatan.

- Jag förstår inte varför man inte plogar så att man skulle lämna allt på ena sidan av gatan och lämna andra sidan fri, då skulle vi ens få något slags parkering. Det här är under all kritik, säger Elshawadfi.

Hon tycker vinterunderhållet har försämrats de senaste tio åren och säger sig ha hört att staden har färre maskiner som plogar snö nu än tidigare.

- I synnerhet vi som jobbar i staden och kommer långt ifrån, vi måste få en parkeringsplats. Hur ska det gå annars?

Snöhögar gör det svårt hitta parkering i Borgå

4:56

Färre snöplogar än tidigare

Att det på några dagar dimper ner så mycket snö är exceptionellt och känns ovant efter att de två senaste vintrarna varit milda och ganska långt snöfria.

Enligt Borgås underhållsmästare Ville Kaasinen har Elshawadfi rätt i att maskinerna är färre, men det är inget staden har valt.

- Kommunen har inte skurit ner på vinterunderhållet, men entreprenörerna har inte varit lika intresserade, vi har alltså färre entreprenörer än tidigare år. Det beror enbart på att vi inte fått in så många anbud, säger Kaasinen.

Vinterunderhållet sköts delvis med stadens 15 egna maskiner, delvis av entreprenörer som förbinder sig att åka ut och ploga eller sanda vid behov.

För 5 - 10 år sedan hade staden hjälp av 15 entreprenörer, nu är de bara 6.

En avtalsperiod räcker fem år och den senaste perioden inleddes 2020.

- Förra perioden hade vi via entreprenörerna 13 maskiner för att ploga eller sanda, nu är de 9.

Plogbil i diket i samband med snöröjning efter stormen 13.01.21
Bildtext Väglaget är inte lätt att bemästra för snöplogarna heller. Den här snöplogen hamnade i diket i Sibbo på torsdagen.
Bild: Yle/Stefan Härus

Enligt Kaasinen har resurserna alltså blivit sämre, men i normalt vinterväder klarar man sig bra.

Det lönar sig heller inte för staden att köpa fler maskiner och anställa förare eftersom det finns risk för att de sedan står sysslolösa.

- Vi måste hitta en gyllene medelväg också här.

Orsaken till entreprenörernas svalnade intresse är helt klar, enligt Kaasinen.

- De senaste vintrarna har varit milda och det har funnits lite arbete, men om man förbinder sig till ett snöplogningskontrakt i fem år framåt så måste man ändå satsa på att ha utrustningen och maskinerna i skick. Om det inte finns arbete att utföra så är det inte lönsamt för företagaren.

Alla maskiner som finns är i bruk

Upphandlingsreglerna hindrar staden från att använda utomstående entreprenörer mitt i avtalsperioden, om det inte är frågan om någon sorts krisläge.

Under stormen fick staden erbjudanden om plogningshjälp, men enligt Kaasinen handlade det om sådan utrustning som inte lämpade sig för stadens bruk.

- Alla maskiner som kan användas för att utföra sådant här arbete är redan i användning, antingen hos oss, staten eller fastigheterna, säger Kaasinen.

När det gäller gatuparkeringen säger Kaasinen att det är på fastighetsägarnas ansvar att föra bort snön från största delen av gatorna som Elshawadfi nämnde, förutom Fänriksgatan.

- Vi plogar gatan och snövallen som skuffas in mot trottoaren ska föras bort av fastighetsägarna. Om det finns en cykelväg vid gatan så sköter vi det.

Elshawadfi tycker staden och fastighetsägarna kunde mötas och diskutera saken för att försöka få en förbättring till stånd.

- Det måste göras någonting. Gatorna är helt okej, det är inte frågan om det. Men den här eviga parkeringen, det har ju alltid varit svårt i Borgå. Nu är det ju extremt, det är klart, men så här har det varit alla vintrar när det kommer snö, säger Elshawadfi.

Enligt Kaasinen är nog fastighetsägarna medvetna om att de ska föra bort snön, och ofta har man anställt ett separat företag för fastighetsskötseln.

- De har utrustning och kontrakt men har inte heller ännu hunnit göra det.

Bil uppför snöhal gata
Bildtext Arkivbild av Linnankoskigatan i Borgå.
Bild: Yle/Sune Bergström

Han säger också att staden har gatuinspektörer som övervakar och ingriper i sådant här.

När det gäller Fänriksgatan, där stadens ansvarar för att forsla bort snön också från sidan av körbanan, så har man helt enkelt inte hunnit med det ännu.

- Vi har inte hunnit börja köra bort snön ordentligt ännu. Vi har fokuserat på att hålla vägarna i sådant skick att folk kan röra sig. Vi börjar frakta snö på allvar först nästa vecka, säger Kaasinen.

Enligt honom börjar också bostadsgatorna vara i körbart skick, men de ska ännu putsas upp.

Snöhögarna ska fördelas jämnt

Varför går det då inte att samla snöhögarna på den ena sidan av gatan, så den andra blir fri för parkering?

- Det är för att det på de flesta ställen är på fastighetsägarnas ansvar att köra bort snön, och då måste vi försöka fördela snön jämnt mellan alla fastigheter så att inte bara de på ena sidan av vägen måste stå för kostnaderna, säger Kaasinen.

Han säger att situationen tyvärr är sådan att de som är tvungna att ta sig till centrum med bil kan vara tvungna att lämna bilen någonstans längre bort tills man hinner få bort snön.

Snöhög på gatan.
Bildtext Stora snöhögar finns fortfarande på många håll i staden.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Enligt Elshawadfi har snön längs gatorna gjort det svårt att hitta parkering också tidigare vintrar.

Går det att förbättra systemet så att det skulle finnas snöfria parkeringsplatser vid gatorna redan på morgonen då folk kommer på jobb?

- Det är egentligen ganska svårt. Staden plogar gatorna i centrum på natten och snövallarna blir kvar på sidorna av gatan. Fastighetsägarna har egentligen inte möjlighet att hinna föra bort snön innan folk kommer på jobb.

När det gäller gatorna med cykelväg som staden ansvarar för så säger Kaasinen att det vanligtvis inte lönar sig att föra bort snön därifrån genast efter plogningen eftersom det i normala fall ryms flera dagars snö där.

Planeras likadant som tidigare

Enligt Kaasinen är det egentligen inte svårare att planera vinterunderhållet nu än tidigare år då vintrarna varit kallare.

- Vi har en klar plan, instruktioner och områden. Det är egentligen inte fast i föret, vi är alltid redo. Förra vintern hade vi samma beredskap även om det inte var mycket till vinter.

Det är på stadens ansvar att hålla gatorna öppna. Man prioriterar större gator och att trafiken ska fungera i rusningstid.

Det är viktigt att ambulanser, brandbilar och polis alltid kan ta sig fram. Enligt Kaasinen är räddningsväsendets bilar oftast fyrhjulsdrivna och klarar av väldigt dåligt väglag.

Han har inte under sina tjugo år i jobbet råkat ut för en sådan situation att räddningsväsendet inte skulle komma fram på grund av för mycket snö.

- Om någonting sådant skulle hända så tar de kontakt med vår jour som ser till att nödvändiga maskiner åker till platsen. Jouren är på plats dygnet runt och kan reagera snabbt, säger Kaasinen.

Inflyttningen påverkar plogningen i Sibbo

Enligt områdesmästare Fredrik Kuhlman har man inte skurit ner på vinterunderhållet i Sibbo heller.

- Kommunen har nog samma beredskap som tidigare men det har såklart kommit till områden i en växande kommun, så det inverkar lite på saken med att få allt att fungera som det ska.

Har ni ett större område men färre maskiner nu?

- Inte egentligen, det kommer nya entreprenörer till, till exempel för de här gatuavsnitten vi har fått överta av NTM-centralen, säger Kuhlman.

Han har inte märkt av samma fenomen som i Borgå, att färre entreprenörer skulle vara intresserade av att sanda och ploga.

- Nej, vi har ganska samma plogare som senaste år.

Snöhög i Nickby centrum efter snöstormen 13.01.21
Bildtext Stora snöhögar i Nickby på onsdagen.
Bild: Yle/Stefan Härus

Att kommunen växer påverkar snöröjningen. Det har byggts tätare och finns fler bilar längs vägkanterna.

Kuhlman poängterar också att man redan i planeringen av gatuområden måste beakta att det ska finnas platser att placera den bortplogade snön på.

Också i Sibbo börjar alla mindre vägar vara plogade, men ska ännu förbättras. Att köra bort alla snöhögar tar tid och fortsätter antagligen ännu hela nästa vecka.

Sibbo kommun har sex egna maskiner för vinterunderhåll samt omkring tio entreprenörer varav vissa har mer än en maskin.

Färre entreprenörer också i Lovisa

Också i Lovisa räknar man med att vintern kommer, eller åtminstone kan komma, varje år.

- Inte är det dess svårare än tidigare, vi har ganska erfarna förare och erfaren arbetsledning. Vi förbereder ju varje vinter att det blir vinter så det är inte svårare än tidigare, säger infrastrukturchef Markus Lindroos.

I Lovisa har man samma kapacitet i användning som tidigare vintrar, men Lindroos har märkt att intresset för att ge anbud på maskinarbeten har minskat.

- Vi har ändå fått den mängd som har behövts, säger han.

Lovisa har några egna maskiner samt 12 entreprenörer som kör. Vissa av entreprenörerna har fler än en maskin.

Också i Lovisa är alla mindre vägar plogade, men Lindroos uppskattar att det tar åtminstone en vecka att få bort alla snöhögar från vägrenarna.

Lindroos uppmanar till försiktighet i trafiken eftersom det plötsligt kan dyka upp fotgängare eller barn bakom högarna.

Diskussion om artikeln