Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Väte börjar utnyttjas i energiproduktionen - pilottest genomförs i Vasa

Från 2021
Wasa Citybus buss står parkerad utanför Rewell Center i Vasa en januarikväll.
Bildtext Lagrat väte kan utnyttjas t.ex. som bränsle i kollektivtrafiken.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Företag och Vasa stad tänker utvinna väte ur förnybar energi. Väte från vindkraften kan lagras och förädlas och ska sedan kunna användas till exempel som drivmedel för kollektivtrafiken. Energiproduktionen ska ske i Vasklot.

Wärtsilä Finland, Vasa Elektriska, EPV Energi och Vasa stad har i veckan ingått ett intentionsavtal om ett samarbete där målet är att i energiproduktionen, industrin och trafiken utnyttja väte.

Man tänker "utvinna väte ur vind och elektricitet ur väte".

Samarbetet som planeras möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. Samtidigt öppnas en möjlighet att pilottesta en energiproduktionsmetod som utnyttjar väte och som lämpar sig för den globala exportmarknaden.

Aktörerna ska bygga ett så kallat Power-to-X-to-Power-system i Vasa. Systemet utvinner väte ur förnybar energi. Vätet lagras och kan också vidareförädlas.

Väte tros ha betydande roll i framtiden

Lagrat väte kan utnyttjas både i energiproduktionen och i trafiken. Det är meningen att energiproduktionen ska ske i ett motorkraftverk som Wärtsilä har utvecklat och som utnyttjar den nyaste tekniken.

- Väte och andra Power-to-X-bränslen kommer att ha en betydande roll i framtidens energisystem. Vi har undersökt syntetiska bränslen inom Wärtsilä och under de senaste åren investerat i teknik som gäller dem, säger direktör Matti Rautkivi, som ansvarar för Wärtsilä Energys nya affärsverksamhet, i ett pressmeddelande.

Genom framställning och lagring av väte kan man utnyttja situationer med överproduktion av förnybar energi.

- När produktionen av vindkraft är större än efterfrågan behöver vi kunna lagra elen så att den kan användas senare vid en lämplig tidpunkt. Väte ses i framtiden som en utmärkt metod att lagra förnybar el, och vi vill absolut vara med och utveckla detta, säger direktör Niko Paaso, som ansvarar för EPV Energis särproduktion av elektricitet.

Placeras i Vasklot

Det är meningen att produktionsanläggningen och väteförrådet ska placeras på kraftverksområdet i Vasklot. I framtiden är det även möjligt att utöka produktions- och lagringskapaciteten.

Projektet stöder parternas mål att uppnå koldioxidneutralitet under pågående decennium. Projektet erbjuder också möjligheten att exportera energilösningar och kan tillämpas i en global skala.

- Projektet är ett utmärkt exempel på styrkan hos det regionala samarbetet och på de konkreta innovationer genom vilka man försöker hejda klimatförändringen. Lagrat väte kan utnyttjas t.ex. som bränsle i kollektivtrafiken, vilket minskar utsläppen från trafiken och bidrar till att främja stadens mål om koldioxidneutralitet, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

År 2021 har parterna som mål att utreda projektets möjligheter till stöd, nå ett slutgiltigt avtal och inleda projektet.

Diskussion om artikeln