Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dyr renovering krävs för att få Haddom skola i skick - oklart var eleverna ska hålla till nästa höst

Från 2021
Haddom skola
Bildtext Alla skolans golv måste förnyas, vilket kan bli dyrt. Hur dyrt vet vi inte ännu. Arkivbild.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Haddom skola är hotad än en gång. Stora pengar behövs för att renovera skolan. Samtidigt behöver man fundera ut var eleverna ska placeras nästa höst då barackerna skolan nu är i flyttas bort.

Undersökningen av Haddom skola i Lovisa har blivit klar. Hela golvet behöver bytas ut vilket kan bli dyrt, och eleverna kan inte återvända till huset nästa höst.

Skolhuset har stått tomt sedan oktober då elever och personal flyttade till barackerna i Gamla Strand i centrum av Lovisa.

Det här eftersom en del av personalen fått symtom som tyder på inneluftsproblem.

En första undersökning av skolans konstruktioner gjordes på hösten, och på fredagen meddelade Lovisa stad att de fortsatta undersökningarna om reparationsbehovet för Haddom skola är färdigställda.

Dyrt, men oklart hur dyrt

Kostnadsberäkningen för reparationerna är ännu inte klar.

"Enligt undersökningsresultaten måste alla golv i skolan förnyas, vilket redan i sig leder till en omfattande renovering" berättar lokalchef Antti Kinnunen i pressmeddelandet.

Kostnadsberäkningen för reparationerna färdigställs under februari 2021, då reparationernas slutliga omfattning blir klarare.

"När kostnadsberäkningen färdigställts måste staden besluta om byggnaden renoveras. Inga anslag har reserverats i budgeten för 2021 för denna renovering", konstaterar Kinnunen.

Timo Tenhunen berättar om parkskolan
Bildtext Utbildningschef Timo Tenhunen vill gärna höra förslag på hur situationen kan lösas. Arkivbild.
Bild: Yle/Mimmi Johansson

En eventuell renovering av skolbyggnaden skulle ta flera månader vilket betyder att det inte går att inleda skolarbetet i lokalerna på hösten 2021.

- För tillfället har vi inte en klar lösning till var skolans elever kan placeras från och med den 1 augusti, säger utbildningschef Timo Tenhunen.

Flytt från barackerna

Haddom skolas elever och personal kan fortsätta i barackerna i Gamla Strand i Lovisa centrum ännu i vår, men hur man ska göra sedan är ännu en gåta.

- Barackerna har en tidsfrist till sommaren, så hela våren kan man lugnt och tryggt vara där men efter det ska dom byggnaderna flyttas från det stället vilket betyder att vi måste hitta en annan lösning för verksamheten, säger Tenhunen.

Han känner inte till exakt varför barackerna måste bort men han tror det har att göra med att barackerna, i egenskap av tillfälliga byggnader, har tillstånd att vara på samma ställe bara en viss tid.

Barackerna i Gamla strand har tidigare använts av Lovisavikens skola och Lovisa Gymnasium.

bild på baracker
Bildtext Haddom skola har tagit över barackerna på Gamla strand i Lovisa centrum. Arkivbild.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Tenhunen fick höra om utredningens resultat i dag (15.1), och staden har ännu inte hunnit ta reda på om det finns några andra tillfälliga lokaler som skulle passa skolan.

Tenhunen kommer att tänka på några olika möjligheter.

- Vi har tillfälliga lokaler som Harjurinteen koulus högstadium är i. De är hyrda. Går det att förlänga avtalet där? Edupolis gamla lokaler som Harjurinteen koulu finns i, kan man förhandla om sådana lokaler? Kan man inkludera eleverna till exempel i Generalshagens skola eller kan man rentav flytta barackerna någon annanstans där skolan kan fungera tillfälligt tills den egna skolan är klar, om den renoveras. Det är ju också en fråga. Det här är sådant som jag bara själv spekulerar, säger Tenhunen.

Oklar framtid

Stadens politiker ska behandla frågan i vår, och Tenhunen tror att saken kan komma upp i fullmäktige ganska snabbt. Det här är ju något som måste lösas för att nästa läsår ska kunna planeras.

Om politikerna inte vill reservera pengar i budgeten för skolans renovering, vad händer då?

- Om man inte kan flytta tillbaka och inte hittar andra lokaler för skolans verksamhet heller, så betyder det att vi högst troligen får placera in eleverna i andra skolor i staden. Då går det ganska långt åt det hållet vi tidigare gjort i våra skolnätsutredningar.

Det betyder att eleverna skulle delas upp på Sävträsk skola och Generalshagens skola.

-Det är svåra beslut att ta innan vi har kommit i mål, säger Tenhunen.

Om fullmäktige beslutar att inte renovera skolan så måste de diskutera skolans fortsatta öde, alltså om skolan ska flytta in i helt andra lokaler eller stängas.

Haddom skola har varit indragningshotad flera gånger eftersom staden velat spara pengar. Hittills har skolan klarat sig, mycket tack vare aktiva föräldrar.

- Kämparandan tycker jag inte man ska lämna bort. Nu är vi ju alla i en lite svår situation, så om någon har bra idéer till lösningar så tycker jag man kan komma fram med sådana tankegångar. Allt är välkommet, säger Tenhunen.

Röta och insektskador

De fortsatta undersökningarna av byggnaden utfördes av ett utomstående företag.

De gjorde öppningar i bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner samt tog prover för mikrober och skadliga ämnen.

Man konstaterade bland annat röt- och insektskador i de nedersta timmerstockarna i ytterväggen.

Som åtgärdsrekommendationer föreslås bland annat att de rötskadade nedersta timmerstockarna ersätts och att konstruktionerna i bottenbjälklaget och de skadade ytterväggarna repareras.

Undersökningsrapporten över de fortsatta undersökningarna för Haddom skola samt resultaten för materialmikrobproverna som togs under de fortsatta undersökningarna finns på stadens webbplats.