Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Främmande arter kan orsaka stor skada för ekosystemet – nya fiskarter kan sprida sjukdomar och tränga undan andra

Från 2021
Uppdaterad 17.01.2021 15:36.
En noskarp ligger på ett vitt bord.
Bildtext Noskarpen har hittats i tjärn i Egentliga Finland.
Bild: Lauri Urho/ Luke

Nya, främmande arter kan orsaka stor skada för vårt ekosystem och därför får man inte introducera nya arter i vår natur. Det säger Martin Snickars, akademilektor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi.

Naturresursinstitutet meddelade för några dagar sedan att två främmande fiskarter, noskarpen och bitterlingen har hittats i en tjärn i Egentliga Finland. Någon har troligen planterat dem i tjärnen.

Två bitterlingar mot vit bakgrund.
Bildtext Bitteringen är ovälkommen i våra dammar och sjöar.
Bild: Lauri Urho/ Luke

– Man blir fundersam då man hör om nya, plötsliga förekomster av arter som inte hör hemma i vår natur. Vi kan inte veta effekterna av det här innan vi ser hur arterna påverkar vårt ekosystem, säger Snickars.

Fiskarterna används som dammfiskar i Mellaneuropa

Enligt Snickars är de två fiskarterna nära besläktade med vår mört. De är sötvattensfiskar och trivs oftast i sjöar och vattendrag. De brukar inte användas som matfiskar och exempelvis bitterlingen smakar bittert, som namnet också antyder. I Mellaneuropa planteras fiskarna för att pryda dammar.

Men hur stor skada kan främmande arter orsaka naturen? Det beror på artens egenskaper, konstaterar Snickars. Det här gäller både fiskar, andra djur och växter.

– Det beror på hur de lyckas etablera sig och fortplanta sig. Om de lyckas sprida sig så kan de orsaka stor skada på andra arter eller i ekosystemet. De kan också sprida sjukdomar, såsom de här främmande fiskarterna som man nu har hittat.

Främmande fiskarter kan orsaka skada. Genom att tävla om samma föda som de andra arterna, och äta deras fiskyngel. Det är alltså alltid en risk med introduktioner, konstaterar Snickars.

Sedan när arten väl har lyckats etablera sig, så är det väldigt svårt att förhindra att arten sprider sig ytterligare.

Den svarta smörbulten ett tråkigt exempel på en invasiv art i våra vatten

Redan nu simmar flera främmande arter i våra vatten. Exempel på fiskar som har spridit sig i våra havsområden och som kan räknas som allvarliga fall av invasiva arter är silverrudan och den svartmunnade smörbulten, säger Snickars.

Närbild på en silverruda.
Bildtext Silverrudan är en invasiv art.
Bild: Juha Laaksonen / Yle

Silverrudan etablerade sig i Rigabukten i Östersjön på 1980-talet. I nuläget hittas den exempelvis i Aura å i Åbo, i Raumotrakten och i Finska viken. Den är en sötvattensfisk, men trivs också i havsvikar med lägre salthalt. Risken finns att den kan tränga ut andra fiskar.

– Det är en art som jag skulle hålla ett öga på. Den fortplantar sig effektivt, är seglivad och tålig och trivs också i vatten med låg syrehalt. Det finns farhågor om att den ska breda ut sig till Insjöfinland och kan i så fall ställa till med stor skada, säger Snickars.

svartmunnad smörbult
Bildtext Den svartmunnade smörbulten har kommit till Finland med hjälp av fraktfartyg.
Bild: Yle/Rolf Streng

Den svartmunnade smörbulten har också simmat i våra trakter under en längre tid och har kommit till oss med hjälp av fraktfartyg. Även den svartmunnade smörbulten förökar sig effektivt och är ett tråkigt exempel på hur en främmande art kan tränga undan andra arter.

– På vissa håll i södra Östersjön, i Polen och Estland har den blivit den dominerande fiskarten. Det har visat sig att andra fiskarter minskar i de områden, där det finns mycket av den svartmunnade smörbulten, säger Snickars.

Diskussion om artikeln