Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa kan vara nära att få en batterifabrik – detaljplanen för Långskogen ska uppdateras i rask takt

Från 2021
Långskogens industriområde i Vasa, ännu obebyggt.
Bildtext Den uppdaterade detaljplanen för industriområdet Långskogen behandlas på tisdag.

På tisdag ska Vasa stads planeringssektion ta ställning till den uppdaterade detaljplanen för Långskogen. Byggrätten på industriområdet ska utökas till 300 hektar. Vem staden har fört förhandlingar med är oklart.

Vasa stad ser ut att vara ett steg närmare i kampen om att få en batteritillverkare att etablera sig i staden. I slutet av 2018 trädde detaljplanen för Långskogens industriområde på gränsen mellan Vasa och Korsholm i kraft. Området är ämnat för en batterifabrik.

Nu ska detaljplanen uppdateras i rask takt enligt önskemål från en part som staden för förhandlingar med. Bland annat ska byggrätten utökas ordentligt, från 0,3 till 1,3 per kvadratmeter. Det innebär en byggrätt för själva fabriken på knappt 300 hektar på ett 230 hektar stort område.

Vasa stadsstyrelses planeringssektion behandlar ärendet på sitt möte på tisdag.

Om planeringssektionen godkänner detaljplanen ska den kan läggas fram offentligt. Man kommer också att skriva under protokollet genast beslutet är fattat.

På så sätt ska man försöka snabba upp takten i att föra ärendet till fullmäktige och få ett slutgiltigt beslut.

Kan ge staden närmare 90 miljoner i intäkter

Vem staden har förhandlat med är tillsvidare oklart. Däremot kan man sluta sig till att den andra parten har fått lägga fram önskemål.

Bland annat står det i den plan som ska godkännas på tisdag att exploateringstalet – det vill säga hur mycket man får bygga per kvadratmeter – ska ökas från 0,3 till 1,3, vilket innebär att man kommer att bygga på höjden.

Det här gäller för de tre kvarter i området som är vikta för tillverkning och förvaring av farliga kemikalier – till exempel batterier. De här tre tomterna har en yta på 230 hektar och i den nya planen får byggnadsytan vara knappt 300 hektar.

Man vet också att de Vasa stad förhandlat med önskat få två hektar till för industri- och lagerbyggnader.

Enligt den uppdaterade detaljplanen kostar det staden 48 miljoner euro att bygga gator och infrastruktur och att förbereda området samt underhålla det i 50 år. Man beräknar dock att man kommer att få 87 miljoner euro tillbaka genom försäljning av byggrätt, anslutningsavgifter, bygglovskostnader och fastighetsskatt.

Dessutom beräknar man att projektet sysselsätter 6 800 personer, vilket i sin tur ger intäkter i form av kommunal inkomstskatt och samfundsskatt.

Diskussion om artikeln