Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nytt campus vid Björneborgs svenska samskola ska stärka svenskans ställning i staden: ”Vi vill föra en levande dialog med närsamhället”

Från 2021
Uppdaterad 19.01.2021 10:02.
Modellbild på hur det nya campusområdet vid Björneborg svenska samskola ska se ut.
Bildtext Enligt Martin Hartman har det vinnande bidraget i arkitekttävlingen lyckats skapa en harmonisk helhet med de redan existerande byggnaderna i området.
Bild: JKMM Architects/Damgambit

Nya utbildningslokaler samt ett helt nytt nordiskt kulturcentrum ska byggas vid Björneborgs svenska samskola

9:00

Nya utbildningslokaler samt ett helt nytt nordiskt kulturcentrum ska byggas vid Björneborgs svenska samskola. Målet är att föra samman den svenskspråkiga kulturen i Björneborg med resten av staden.

Arkitektbyrån JKMM Architects har vunnit arkitekttävlingen som utlystes av Svenska Kulturfonden i Björneborg (SkiB) med sitt bidrag "Damgambit". Projektet inbegriper bland annat byggandet av ett helt nytt kulturcentrum samt ombyggnad av befintliga utbildningslokaler och byggande av nya lokaler. Arkitektbyrån är tidigare känd för sitt arbete med konstmuseet Amos Rex i Helsingfors.

Modellbild inifrån på nytt campus vid Björneborg svenska samskola.
Bildtext Så här ska campus se ut inifrån. JKMM Architects är tidigare känd för sitt arbete med konstmuseet Amos Rex i Helsingfors.
Bild: JKMM Architects/Damgambit

Enligt Martin Hartman, som är rektor för Björneborgs svenska samskola samt verkställande direktör för SkiB, är tanken med campus att kunna bidra till utvecklingen av Björneborg.

- Vi vill föra en levande dialog med närsamhället, och kulturcentret är sättet vi närmar oss och välkomnar en dialog mellan Björneborgare i allmänhet och svenskan som kanske har varit lite i skymundan där i Björneborg, säger Hartman, som också var med i juryn som valde det vinnande bidraget i tävlingen.

Nytt bibliotek och evenemangssal

Enligt Hartman finns det ett stort intresse för Björneborgs svenska samskola, och skolan har ett stadigt elevantal. Men det här ställer också krav på pedagogiken eftersom de flesta kommer från en väldigt finskspråkig bakgrund. Kulturcentret ska förhoppningsvis bygga broar mellan det svenskspråkiga Björneborg och resten av samhället.

I det nya kulturcentret ska bland annat byggas ett bibliotek, som dels ska fungera som skolans bibliotek, men också som en del av stadens biblioteksväsende.

- Biblioteket skulle ha en nordisk prägel och vara ett specialbibliotek i samband med hela väsendet, säger Hartman.

Viktigt att satsa på brett utbud

På campusområdet planeras också in en sal som kunde användas för olika evenemang och tillställningar i staden. Det kan handla om teaterföreställningar, konserter, föreläsningar och liknande tillställningar.

Enligt Hartman finns det också ett stort intresse bland stadens beslutsfattare i att ha en levande svenskspråkig kultur i Björneborg, och campusprojektet har tagits väl emot.

- Det är nog en styrka för vilken stad som helst att ha ett så här mångsidigt utbud av service, säger han.

Diskussion om artikeln