Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

IT-koncernen Tietoevry möblerar om – 160 jobb kan flyttas till Vasa

Från 2021
Uppdaterad 19.01.2021 21:29.
En leende kvinna med långt hår tittar rakt in i kameran.
Bildtext En etablering i Vasa är logisk, då tillgången på högutbildade och språkkunniga är god i trakten, säger Kia Haring som är kommunikationsdirektör på Tietoevry.
Bild: TietoEVRY

Den finsk-norska IT-koncernen Tietoevry utvidgar sin verksamhet i Vasa och flyttar 160 jobb från Estland. Det är fråga om ett av bolagets servicecenter framför allt för it-stöd till företagskunder. Idag verkar enheten i Tallinn, men en stor del av personalen är finländare eller svenskar som stationerats i Estland.

- Nu tycker vi att varför ska vi behöva ta folk från Finland eller Sverige att jobba i Tallinn. Varför inte ha ett servicecenter i Vasa, som är en tvåspråkig trakt, frågar sig Kia Haring, som är kommunikationsdirektör på Tietoevry.

Den befintliga personalen erbjuds också möjligheten att flytta till Vasa, medan en del funktioner också flyttas till Lettland och Tjeckien. I vilken mån den Tallinnbaserade personalen rent geografiskt flyttar till Vasa är ännu oklart.

- Absolut erbjuder vi de som jobbar med samma typer av uppgifter möjligheten att flytta till Vasa, om det är någon som är intresserad av det, säger Haring.

Vilka möjligheter har ni att hitta ny personal i Vasa?

- Vi hoppas på det bästa. Rekryteringen börjar nu och pågår till hösten. Vi söker såväl studenter som mera erfarna experter. Det kan handla om de som är i slutskedet av sina studier, eller andra som bara vill lära sig något nytt, säger Haring.

Tietoevry säger också att man nu står i beråd att leta nya kontorsutrymmen. I dagens läge är personalstyrkan kring 30 personer i Vasa, men hur många till som ska jobba i Vasa rent fysiskt är ännu oklart.

- Förstås jobbar även vi på distans - det är ju jobb som kan göras i princip var som helst. Men vi ser hur det går att utvidga kontoret i Runsor i Vasa. Så hur många som konkret kommer att jobba i Vasa vet vi ännu inte, men det är där vi rekryterar, säger Kia Haring.

Haring är själv nöjd över det samarbete som bolaget redan haft med Vasa. Tietoevry är nu involverat i kommunens strävan att bli koldioxidneutralt. Och Kia Haring hoppas att enhetsflytten till Vasa ska medföra olika samarbeten och synergier med såväl energiklustret i Vasa, samt staden.

Glädje för staden

På Vasa stad är stadsdirektör Tomas Häyry mycket nöjd över dagens nyhet. Inte enbart för att staden får fler arbetsplatser utan också för att man som Häyry säger det stått och stampat på stället i några år och inte ökat i antal arbetsplatser.

- Det betyder mycket för Vasa. Vi har jobbat länge på det här att komma tillbaka på ett sätt i tillväxten i arbetsplatser. Vi har haft några år där vi har stått och stampat på stället men nu ser vi att det arbete vi har gjort börjar bära frukt, säger Häyry.

Oavsett om det är så att det är 160 nyanställningar som görs i Vasa eller om en del flyttar med från Estland innebär det mycket för Vasa stad.

- Det ger skatteintäkter och det ger många kringeffekter för vår ekonomi. Det här är en jättepositiv nyhet inte bara för Vasa utan för hela Finland. Med sådan koncentrering av kunskap men också med den språkkunskap som vi har får vi företag som är verksamma på andra ställen att komma till Finland och Vasa, säger Häyry.

Också Tietoevry har uppgett att tvåspråkigheten i Vasa haft en stor betydelse för utvidgningen av verksamheten i just Vasa.

Häyry uppger att de under merparten av fjolåret fört förhandlingar med Tietoevry. Det har gjorts en hel del jobb med olika typer av utredningar. Vasa stad har fört förhandlingarna tillsammans med Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek och med Vaasa Parks.

På Vasek är man väldigt glada över Tietoevrys tilltro till regionen. Och Vaseks vd Stefan Råback tror på fortsatta synergier.

- Den starka utvidgningen av Tietoevrys verksamhet i Vasaregionen stärker avsevärt EnergyVaasa-klustret. Resultatet av Invest In-arbetet som vi gör tillsammans med Vaasa Parks är ett fint bevis på hur Vasaregionens näringsliv främjas i samarbete med olika organisationer, säger han.

Tomas Häyry uppger att de för flera diskussioner just nu med olika aktörer men så långt som de är med Tietoevry är de inte med någon annan.

Artikeln uppdaterad 19.1.2021 klockan 21.29 med citat av Tomas Häyry.

Diskussion om artikeln