Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pensionärer vill fortsätta jobba, visar ny enkät

Från 2021
En äldre person sitter och skriver på dator.
Bildtext Löneinkomsten är viktig för många pensioner i arbetslivet
Bild: YLE

En betydande del av pensionärerna är redo att jobba vid sidan av pensioneringen. Inemot 70 procent av pensionärerna vill fortsätta att arbeta, framgår det av en enkät som Pensionärsförbundet har gjort.

Nästan 900 pensionärer svarade på enkäten. De tillfrågade uppgav att jobb vid sidan om pensioneringen gav livet innehåll - det var särskilt de sociala kontakterna på jobbet som var betydelsefulla.

Det är vanligast att pensionärer jobbar inom social- och hälsovårdsbranschen.

Hälften av pensionärerna uppgav att lönen hade stor eller mycket stor betydelse. 40 procent sade att lönen inte spelade någon större roll för utkomsten överlag.

Många av de tillfrågade sade ändå att den stränga beskattningen på löneinkomster, som införtjänas efter pensioneringen, minskar lusten att arbeta.

Dålig hälsa är det främsta hindret för en fortsatt arbetskarriär som pensionär, visar utredningen som gjordes i månadsskiftet november-december i fjol.