Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Strålsäkerhetscentralen varnar för falska radonmätningar - oseriösa företagare far fram med osanning

Från 2021
Uppdaterad 19.01.2021 15:34.
Småhustak och del av fasad
Bildtext Se upp om du blir erbjuden snabb radonmätning.
Bild: Mostphotos

Strålsäkerhetscentralen varnar för bluffmakare som utför snabba radonmätningar i hemmen i Stuks namn. Under hösten och vintern har otillförlitliga radonmätningar gjorts i en lång rad finländska hushåll på olika håll i landet. I marknadsföringen har Strålsäkerhetscentralens namn använts utan tillstånd.

I ett pressmeddelande från Stuk heter det att blufföretagen utlovar snabbmätningar gratis. På basis av dem görs sedan bedömningar om byggnaders och bostäders skick och eventuella hälsovådlighet. Därefter prackar man på hushållen "förmånliga ventilationssystem" för tusentals euro.

"Din bostad är praktiskt taget obeboelig"

Bland annat har folk fått höra att deras bostad är "praktiskt taget obeboelig", de har fått bedömningar om lungcancerrisk och rekommendationer om åtgärder.

Stuk har fått ta emot många anmälningar om aggressiv och vilseledande marknadsföring av såväl medborgare som myndigheter. Anmälningarna har kommit från olika delar av Finland, vilket enligt Stuk betyder att det inte är ett lokalt fenomen.

Radonmätningar tar månader i anspråk

Överinspektör Tuukka Turtiainen på Strålsäkerhetscentralen säger att radonmätningar alltid är långvariga - det räcker inte med mätningar som varar någon timme eller någon dag.

- Ett tillförlitligt resultat fås efter två månaders mätning, säger han.

Radonhalten i en bostad varierar under ett dygn och från dag till dag, säger han. Halten påverkas bland annat av temperaturskillnaden mellan inom- och utomhusluften, markens fuktighet, regnmängd, vindriktning, användning av ventilationsaggregat, friskluftsventilernas inställningar samt vädring.

- Skillnaden mellan minimi- och maximihalten kan mycket väl vara tiofaldig. En snabb mätning kan med andra ord ge en alltför stor eller en för liten radonhalt som resultat, säger Turtiainen.

Oseriösa företag marknadsför radonmätningar

Tuukka Turtiainen säger till Svenska Yle att fenomenet med oseriösa företag som marknadsför radontjänster började bli vanligare i höstas.

Han utesluter inte att fenomenet kan ha med coronaepidemin att göra.

- Folk är kanske mer mottagliga för den här sortens tjänster i och med att de är mer hemma. Ett företag lyckades sälja en luftrenare för 7 000 euro, efter att man genomfört en snabb radonmätning i ett hem, berättar Turtiainen.

"Dags för en varning"

Fenomenet med oseriösa radonföretagare oroar Strålsäkerhetscentralen - i all synnerhet då företagen säger att deras mätningar är godkända av Stuk.

- Nu börjar det komma rapporter om osakliga mätningar från många håll i landet - därför tyckte vi att vi bör gå ut med en varning.

Det är kommunernas hälsoskyddsmyndigheter som övervakar radonhalten i bostäder och allmänna lokaler. Stuk ansvarar för sin del för övervakningen av radonexponering på arbetsplatserna.

Läs mer om radon på Stuk:s webbplats.

Fakta om radon:

Radon är en radioaktiv ädelgas som finns under marken. Halterna är vanligtvis höga i gruvor, grottor och äldre källare. Då det är helt vindstilla kan radonet komma upp över markytan och uppnå höga halter. Vanligtvis blandas radonet ändå snabbt ut i atmosfären av luftrörelser.