Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ålands landskapsregering vill att nyckelpersoner i viktiga samhällsorgan vaccineras tidigare

Från 2021
Lantråd Veronica Thörnroos.
Bildtext Lantråd Veronica Thörnroos hoppas att nyckelpersoner inom de samhällskritiska funktionerna på Åland skulle prioriteras vid coronavaccineringen.
Bild: Henri Salonen

Ålands landskapsregering hoppas att samhälleligt viktiga instanser och företag prioriteras vid vaccineringen mot covid-19. Orsaken är att risken att samhället slås ut bedöms vara betydligt större på Åland om flera personer inom viktiga samhällsorgan insjuknar.

Coronavaccinet: Ålands landskapsregering vill prioritera nyckelpersoner i samhället

2:33

Sammanlagt 70 nyckelpersoner inom de samhällskritiska funktionerna hoppas landskapsregeringen att ska prioriteras i coronavaccineringen.

– Vi följer fortsättningsvis samma vaccineringsordning som THL har tagit fram. Men däremot har vi från landskapsregeringens sida påpekat att om det finns möjlighet så borde man också beakta Ålands insulära läge, säger lantråd Veronica Thörnroos.

Bland de som föreslås få coronavaccin snabbare finns operatörer på alarmcentralen, räddnings- och polisväsendet, chefer inom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), landskapsregeringen, flera el- och vattendistributionsbolag, flera telekommunikationsbolag, samt Ålands radio och tv.

Ålands utsatta läge som ölandskap och med liten befolkningsmängd, gör att bemanningen på de samhälleligt viktiga instanserna är relativt liten.

– Vi har frågat vattenbolaget hur många personer de behöver för att få det att rulla i tio dagar, ifall alla sätts i karantän. Svaret var tre personer. Då är det i princip de här tre personerna som ska försörja hela Åland, berättar Thörnroos.

ÅHS tar landskapsregeringens förslag i beaktande

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen på ÅHS säger att hon förstår oron hos landskapsregeringen men säger att de inte tänker prioritera bort någon i prioriteringsgrupp 1, dit bland andra vårdpersonal hör.

Jeanette Pajunen är hälso- och sjukvårdsdirektör på Åland
Bildtext Jeanette Pajunen på ÅHS hoppas att THL kommer med fler anvisningar om upplägget för prioritetsgrupp 3.
Bild: Yle/Samuli Holopainen

Pajunen säger att de kommer att ta landskapsregeringens önskemål i beaktande så fort vaccineringen ska inledas på prioritetsgrupp 3. I slutet av den här veckan ska alla inom vården ha vaccinerats på Åland, varpå äldre och personer i riskgrupp ska börja vaccineras.

– Vi hoppas att THL skulle komma ut med råd för hur man ska gå till väga med prioritetsordningen inom grupp 3. Vid det laget pratar vi inte mer om medicinska grunder på samma sätt utan mer om samhällskritiska funktioner.

THL inte på samma linje

Hanna Nohynek vid THL kommenterar situationen på Åland med att det här inte har diskuterats i övriga Finland. Nohynek säger att det förstås kan bli aktuellt då man ska vaccinera den tredje och sista prioritetsgruppen som utgör en stor del av befolkningen.

Hanna Nohynek.
Bildtext Hanna Nohynek på THL konstaterar att det inte i Finland diskuterats huruvida nyckelpersoner inom viktiga samhällsinstanser skulle prioriteras coronavaccinet.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

– Det kan hända att vi måste se över den här gruppen eftersom den är så stor, kanske det blir så att personer över 60 vaccineras först, därefter personer över 50 och så vidare, säger Nohynek.

Hon nämner ändå inget om att de samhällskritiska funktionerna är nödvändiga att prioriteras, utan baserar fortsatta prioriteringar på medicinska grunder.

Diskussion om artikeln