Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårdbolaget Attendo vill sälja boendetjänster till Hangö och Raseborg igen

Från 2021
Gamla händer. Armar som lutar sig mot ett bord, lite med händerna i kors.
Bildtext Attendo har tänkt om och vill ändå sälja tjänster till Hangö och Raseborg. Inga avtal är dock ännu helt klara.
Bild: Mostphotos

Vårdbolaget Attendo är återigen villig att sälja boendetjänster till Hangö och Raseborg och dessutom till lägre priser än tidigare avtal.

Det är ungefär ett år sedan tio västnyländska kommuner med Esbo i spetsen tillsammans konkurrensutsatte boende med stort vårdbehov, så kallat resurserat serviceboende. Samarbetet går under namnet C-10.

Vårdbolaget Attendo gav då ingen offert för tjänsterna i Raseborg: De tyckte att kommunerna betalar för lite.

Men nu har Attendo beslutat gå med i samarbetet och sälja tjänster till de två städerna på vårdhemmet Källan i Hangö och Villa Pentby i Karis.

Dessutom sjunker priset per vårddygn jämfört med det tidigare avtalet.

Attendo vårdar äldre också på ett mindre boende, Villa Stella, i Ekenäs men den enheten är fortfarande inte med i leken.

- Jag blev nog ganska förvånad eftersom Attendo tidigare sagt att de inte deltar, säger Benita Öberg, social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg.

Benita Öberg
Bildtext Benita Öberg är en aning förvånad över vårdbolagets helomvändning.
Bild: Maria Wasström / Yle

Attendo bekräftar per e-post till Yle Västnyland att de nu är med i samtliga C-10-kommuner.

Attendos regionchef för äldrevården Simo Saaranen vidhåller att det var prisnivån som låg bakom motviljan från deras sida.

- Hittills har prisnivån i C-10-området inte beaktat hur våra kostnader ökar i och med den nya lagen som kräver mer personal på boendena.

Men enligt Benita Öberg i Raseborg har ingenting i villkoren ändrats sedan konkurrensutsättningen.

Priset sjunker med fem euro per person och dygn

Öberg säger att hon fortfarande inte förstår varför Attendo först vägrade sälja tjänster till Raseborg och Hangö då grannkommunerna i Västnyland fick dem till samma pris.

Raseborg betalar för närvarande 138,11 euro per vårddygn på Villa Pentby. Samma pris gällde under det gamla avtalet.

Det nya C-10-priset är 133,19 euro, alltså fem euro billigare per dygn. Staden sparar med det nya avtalet nästan 100 000 euro per år.

Kommunerna debiterar sedan de äldre enligt sina egna kundavgifter.

I samband med C-10-konkurrensutsättningen för ett år sedan hette det att det nya priset var 132 euro, så det har stigit en aning. Det är oklart om den lilla prisskillnaden är orsaken till Attendos nya beslut.

Raseborg: Nytt avtal kan ännu inte skrivas

Raseborg har nästan 50 äldre på Villa Pentby.

Sedan det förra avtalet löpte ut har de vårdats med hjälp av tillfälliga arrangemang mellan staden och vårdbolaget. I praktiken handlar det om så kallade betalningsförbindelser som Raseborgs stad gett till Attendo.

Ett stort grått hus i ett vinterlandskap.
Bildtext Attendo är hyresgäst i Villa Pentby. Ägaren har inte hyrt ut huset till Raseborgs stad, vilket gjort det omöjligt för staden att sköta äldrevården i egen regi.
Bild: Petra Thilman / Yle

Något nytt avtal mellan Raseborg och Attendo kommer ändå inte att skrivas förrän regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har kommit med beslut om de saker som staden Raseborg varit missnöjd med på Villa Pentby.

Det handlar bland annat om personaldimensionering som enligt staden inte hela tiden följt det Raseborgs stad och Attendo har kommit överens om. Det var inte första gången som staden ansåg att Attendo slarvar med förpliktelserna som avtalen kräver.

- Jag hoppas den saken blir klar snart och vi kan ta upp det nya avtalet på social- och hälsovårdsnämndens möte i slutet av februari säger Öberg.

I Raseborg är det Attendo som är hyresgäst i vårdfastigheten Villa Pentby.

Ägaren till fastigheten har inte velat hyra ut huset till Raseborgs stad när staden tidigare ville börja sköta vården i egen regi i stället för att köpa vård av Attendo. Fastighetens ägare gick med på att hyra ut Villa Pentby endast till Attendo.

Hangö var rädd att de äldre måste flytta - men nu är det klart att alla får stanna

I Hangö har staden däremot varit hyresgäst sedan 2009. Attendo har på senare år skött verksamheten på vårdhemmet Källan.

Det var i slutet av november som ägarbolaget, specialinvesteringsfonden Titanium Hoivakiinteistö, meddelade Hangö stad att de framöver i stället hyr ut huset till Attendo som "bättre tryggar ägarens företagsekonomiska intressen".

Uppsägningen av hyresavtalet tog Hangö stad på sängen.

Staden befarade att klienterna på grund av uppsägningen måste flytta ut senast i slutet av november i år.

Attendos vårdhem Källans fastighet.
Bildtext I Hangö har staden varit hyresgäst i vårdhemmet Källan, men nu vill ägaren hyra ut boendet till Attendo. Bilden är tagen i september 2020.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Nu var det inte möjligt för Hangö stad eller något annat bolag att driva verksamheten på Källan - det här samtidigt som den nya hyresgästen på Källan, Attendo, inte ville sälja boendetjänster till Hangö och Raseborg inom ramen för C-10-samarbetet.

Dessutom går Hangö stads och Attendos avtal om resurserat serviceboende på Källan också på sista varvet: det löper ut redan i april.

Hangö har förhandlat med Attendo

Ungefär 20 Hangöbor bor på Källan som också är en enhet för resurserat serviceboende. Det är en betydande del av de Hangöklienter som har behov av vård dygnet runt.

Hangö gav ändå inte upp utan inledde ändå förhandlingar med vårdbolaget Attendo.

Efter förhandlingarna mellan Attendo och Hangö stad står det nu klart att Attendo kommer ta hand om Hangöklienterna också i framtiden.

Det var Leena Hytti som ansvarar för äldrevården i Hangö och kanslichefen Lasse Tallqvist som från stadens sida deltog i förhandlingarna.

Har ni svart på vitt om det här redan, Lasse Tallqvist?

- En överenskommelse existerar mellan Hangö stad och Attendo. Attendo ska nu anmäla sig till C-10. Sedan frågar C-10 oss i Hangö om vi godkänner Attendo och när vi svarar ja, så skapas ett avtal.

Simo Saaranen på Attendo är nöjd med resultatet.

- Vi hoppas vi kan erbjuda tjänster till Hangöbor en lång tid framöver.

Också i Hangö sjunker dygnspriset på Källan till 133,19 euro.

Diskussion om artikeln