Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östbanan ser ut att bli verklighet - finanspolitiska ministerutskottet förordar järnvägsdragningen via Borgå och Kouvola

Från 2021
Uppdaterad 21.01.2021 13:06.
En konduktör syns vid dörren till ett tåg vid Helsingfors centralstation.
Bildtext Det ser ut som om en framtida järnväg för persontrafik österut går via Borgå och Kouvola.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 20 januari 2021 att spårtrafikinvesteringen i fråga om den östliga sträckningen ska främjas.

Finanspolitiska ministerutskottet har nu på morgonen publicerat sitt beslut om att förespråka järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola, den så kallade Östbanan.

Det här betyder att Lovisa ser ut att bli utan tågförbindelse till huvudstadsregionen.

Lovisa har förespråkat den så kallade Östra kustbanan, via Borgå, Lovisa och Kotka.

Yle Östnyland får tag på Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula en kort stund efter att beslutet publicerades.

– Förstås är det en väldigt positiv nyhet för Borgå. Det är bra att järnvägsprojektet nu tog ett stort steg framåt, men vi har ännu en lång väg att gå.

Han tror att de städer och kommuner som finns längs dragningen är villiga att gå vidare med projektet i snabb takt.

Diskussionerna fortsätter

Beslutet är ännu inte slutligt. Kommunikationsministeriet fortsätter nu sina diskussioner med de kommuner som drar nytta av den här banlösningen och andra eventuella samfund för att grunda ett så kallat projektbolag.

Det är riksdagen som fattar det slutliga beslutet om investeringen och om att grunda ett projektbolag. Men Jukka-Pekka Ujula säger att det ser bra ut för Borgås del.

– Om vi får till stånd ett bra avtal om att grunda projektbolaget och frågan går till riksdagen, så tror jag nog att det är ganska klappat och klart, säger han. Det finns goda erfarenheter av liknande avtal från Åbo och Tammerfors.

Borgå stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) har också tagit ställning till beslutet.

"Genom beslutet skapas aldrig förr skådade förutsättningar att växa och utvecklas tillsammans med huvudstadsregionen. I östra Nyland ska vi nu tillsammans fokusera på att skapa en fungerande helhetslösning för trafiken som också gagnar Lovisaregionen", skriver Nylander i ett pressmeddelande.

Du kan läsa hela beslutet på Statsrådets webbplats.

Justitieminister Henriksson skulle ha önskat grundligare utredningar

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) var med på finanspolitiska ministerutskottets möte där man beslöt förorda järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola.

- Jag och Svenska folkpartiet hade ju en annan åsikt, vi tyckte annorlunda i den här frågan men blev i minoritet. Det är ju så att vi helst skulle ha sett att man skulle ha dragit linjen Borgå-Lovisa-Kotka. I bland är det så i regeringen att man är tvungen att delta i beslut man inte tycker om och det här är ett sådant beslut, säger Henriksson.

Hon säger att det är beklagligt att fatta ett beslut av den här storleksklassen utan mer ingående utredningar.

- Jag hade gärna sett att vi skulle ha skjutit på det här beslutet, att vi ännu skulle ha fått betydligt mer djupgående konsekvensbedömningar och utredningar. Så gick det alltså inte.

Anna-Maja Henriksson.
Bildtext Justitieminister Anna-Maja Henriksson skulle ha önskat ett annat beslut.
Bild: Silja Viitala / Yle

Däremot är Henriksson glad över att ministergruppen beslutade ta in en klar formulering om att beslutet som nu fattats inte betyder att andra trafikförbindelser i östlig riktning inte skulle utvecklas i framtiden.

- Tvärtom så konstaterar vi att Kommunikationsministeriet ska göra en utredning om utvecklingen av näringslivets transporter i östra Nyland och Sydöstra Finland och om stärkandet av näringslivets konkurrenskraft, säger Henriksson.

Tanken är att utredningen ska göras under den här regeringsperioden.

- Det är klart att det inte kommer att byggas två konkurrerande järnvägsförbindelser. Men det ska stärka trafiksystemen i östra Nyland och Sydöstra Finland. Exakt vad det sedan ska vara och hur det ska göras, det ska utredningen påvisa.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson om den valda järnvägsdragningen: Skulle ha önskat mer ingående utredningar

7:45

Många år innan rälsen blir verklighet

Enligt Henriksson kommer alltså regeringens linje vara att förespråka Östbanan som går via Borgå till Kouvola, men det kommer ännu att ta åtskilliga år innan den blir verklighet.

- Det som man fattat beslut om nu är att grunda ett projektbolag för ändamålet. Det handlar om planeringskostnaderna för projektbolaget och det ska ännu godkännas av riksdagen.

Vägen till ett förverkligande är långt, enligt Henriksson handlar det om flera regeringsperioder.

- Först måste man ha ett bolag som sätter i gång planeringen, och det kan ta åtskilliga år. Från dags dato tills det kan bli frågan om en ny räls så talar vi ju om mer än 10 år, helt säkert, säger Henriksson.

På sociala medier hoppas vissa Lovisabor på att tåget stannar vid en hållplats i Lovisa eller Lappträsk innan det tuffar vidare uppåt mot Kouvola.

Enligt Henriksson är det ännu alldeles för tidigt att tala om hållplatser, eftersom det kommer att gå många år och flera regeringar innan järnvägen blir verklighet.

Artikeln uppdaterades kl. 9 med en kommentar av Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Artikeln uppdaterades kl. 13 med Mikaela Nylanders kommentar ur pressmeddelandet samt med justitieminister Anna-Maja Henrikssons intervju.

Diskussion om artikeln