Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Grundlagsutskottet kräver ändringar i förslaget till smittskyddslag, företag som drabbas måste kompenseras

Från 2021
Uppdaterad 21.01.2021 16:10.
Antti Rinne
Bildtext Antti Rinne (SDP) är ordförande för riksdagens grundlagsutskott.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Riksdagens grundlagsutskott kräver preciseringar i förslaget till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Näringsidkare måste få kompensation om deras lokaler stängs. Grundlösningarna i förslaget godkänns.

Grundlagsutskottet slår i sitt utlåtande fast att grundlösningarna i förslaget inte strider mot grundlagen, men att vissa preciseringar behövs innan lagförslaget kan godkännas.

En precisering som ska finnas med är att näringsidkare måste få skälig kompensation om deras lokaler stängs.

- Det är social- och hälsovårdsutskottets sak att att bedöma hur ersättningen ska förverkligas i praktiken, sade grundlagsutskottets ordförande Antti Rinne (SDP).

Utskottet betonar att förändringarna ska vara i kraft till slutet av juni, inte till slutet av året.

Lokala myndigheter ska ges bättre möjligheter att snabbt vidta åtgärder

Lagändringen har beretts ända sedan i våras. Regeringen vill ge de lokala och regionala myndigheterna bättre möjligheter att vidta snabba åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset.

I förslaget ges myndigheterna rätt att bestämma om regionala begränsningar för närings- och hobbyverksamhet.

I samhällsspridningsfasen ska kommunen eller Regionförvaltningsverket kunna stänga lokaler för näringsverksamhet för två veckor.

Det gäller bland annat motions- och idrottslokaler, allmänna bastur och simhallar, dansställen, nöjesparker, inomhuslekparker och allmänna utrymmen i köpcentrum.

Kommunala social- och hälsovårdstjänster ska kunna ordnas på ett avvikande sätt. Vården av patienter ska kunna koncentreras till ett visst sjukhus.

Barnens hobbyverksamhet under lupp

Kulturutskottet har också fått klart sitt utlåtande.

Oppositionspartiet Samlingspartiets ledamöter Paula Risikko, Sari Multala och Sofia Vikman sitter med i utskottet. De värnar om barns och ungas möjligheter till hobbyverksamhet.

”Regeringen har i sitt förslag inte på ett tillräckligt sätt utvärderat hur begränsningarna påverkar hobbyverksamheten”, skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.

Enligt utlåtandet måste kompensation riktas till de branscher som blir lidande av möjliga begränsningar.

Betänkande utarbetas i nästa utskott

Följande steg i processen är att riksdagens social- och hälsovårdsutskott bekantar sig med utlåtandena från riksdagens andra utskott, varefter man lägger fram ett betänkande.

Frågan går sedan vidare till behandling i plenum.

Enligt tidigare uppskattningar skulle paketet kunna vara klart i mitten av februari.

Diskussion om artikeln