Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Centerns Saarikko försvarar hemvårdsstödet och går samtidigt hårt åt Sannfinländarna: "De kastar en skugga över finländska lärare och deras yrkeskunskap"

Från 2021
Annika Saarikko framför en liten mikrofon.
Bildtext Allvarliga miner när Centerns riksdagsgrupp samlades till vintermöte.
Bild: Lehtikuva

Centern försvarar hemmamammorna men vill ha tuffa åtgärder för att sysselsätta andra grupper.

Under riksdagsgruppens möte slingrade sig partiledningen ur frågor om riksdagsledamoten Hannu Hoskonen som står på kant med partiet.

Centerns ordförande Annika Saarikko beskriver resultaten i partimätningarna som ett jämntjockt grått streck.

Nu lovar hon flera politiska öppningar under de närmaste veckorna, men inledde riksdagsgruppens vintermöte med att ännu en gång kraftigt försvara hemvårdsstödet.

Även om en forskargrupp slår fast att stödet är en kvinnofälla med menlig inverkan på sysselsättningen påverkar det inte partiets inställning.

– Även om världen förändras är många ungas drömmar väldigt traditionella: en egen trädgård, ett äppelträd och kanske också en studsmatta, att grunda familj. Vår uppgift är att göra drömmarna möjliga.

– Centern litar på människors egna val. När vi försvarar hemvårdsstödet är det ett exempel på att vi litar på familjerna, sa Saarikko.

Enligt Saarikko är det viktigt att föräldrar hittar tillbaka till arbetslivet efter familjeledigheterna, men hon anser att det finns andra åtgärder som är mer effektiva än att slopa hemvårdsstödet.

– Viktigare är att se till att alla får en utbildnig på andra stadiet och att ge sysselsättningsservice i samband med service för barnfamiljer, sa Saarikko som också betonade vikten av integration och språkundervisning för invandrarmammor.

Vill skära i arbetslöshetsförmånerna

Inför vårens rambudgetförhandlingar kräver Centern att regeringen på allvar slår fast när statens finanser ska balanseras och lånen återbetalas efter coronakrisen.

Bland åtgärdsförslagen finns tuffa tag för att höja sysselsättningen.

Bland annat vill partiet göra de inkomstbaserade arbetslöshetsunderstöden mer sporrande, alltså i klartext sänka stöden för sådana som inte hittar jobb i tid.

– Vi vill ha en modell som stärker tryggheten för snuttjobbare och unga. Det är också klart att alla ska omfattas av den inkomstbaserade arbetslöshetsdagpenningen, sa Saarikko.

Bland Centerns förslag för att stärka de offentliga finanserna finns också krav på det ska bli snabbare att få tillstånd för investeringar.

– Det kan handla om en vindkraftspark, en ladugård, en batterifabrik eller ett bioraffinaderi. Vi vill att modiga företagare ska komma igång mycket snabbare än nu.

Centerns lösning är att ge myndigheterna tidsfrister för tillståndsprocesserna. Enligt Saarikko kunde snabbare processer leda till miljardinvesteringar.

Går hårt åt Sannfinländarna

– Kommunalvalet handlar om vem som i framtiden styr våra landskap, Centern eller Sannfinländarna, sa Saarikko.

Hon betonade upprepade gånger behovet av god ton i den offentliga debatten och kritiserade särskilt Sannfinländarnas ifrågasättande av skolan och lärarna.

– Jag kan inte tåla att man kastar en skugga över hundratusen finländska lärare och deras yrkeskunskap.

– Vi har smarta barn och unga och världens bästa lärare. Ändå antyder Sannfinländarna att de hjärntvättar våra barn. Det är ansvarslöst, sa Saarikko.

Sannfinländarnas ungdomsförbund och riksdagsledamoten Jani Mäkelä väckte nyligen uppståndelse när de bad människor ange lärare som är partiska i sin undervisning.

Hannu Hoskonen ja Jouni Ovaska eduskunnassa 23.10.2019
Bildtext Hannu Hoskonen (till vänster) solokör och skapar friktion inom Centern.
Bild: Pekka Tynell / YLE

Sprickor i gruppen orsakar friktion

Under en kort pressträff på torsdagen fick Saarikko och riksdagsgruppens ordförande Antti Kurvinen upprepade gånger svara på vad som ska hända med riksdagsledamoten Hannu Hoskonen.

Hoskonen har öppet kritiserat regeringens beslut att höja skatten på torv och i december röstade han som enda centerpartist mot förtroende för utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna).

Haavisto undgick riksrätt för sin omplacering av en tjänsteman vid utrikesministeriet, men eftersom grundlagsutskottet ansåg att han brutit mot lagen har det varit svårt för många centerpartister att godkänna att han sitter kvar.

För riksdagsgruppen är frågan delikat eftersom en stor del av centerns väljare troligen ansåg att Hoskonen gjorde rätt.

Samtidigt är det svårt för gruppen att godkänna soloåkning eftersom regeringsmedverkan kräver många kvistiga kompromisser.

– Vi har inte fattat några beslut. Det här är en familjeangelägenhet. Vi har inget behov av att vädra det här i offentligheten, sa Kurvinen och upprepade flera gånger samma budskap i olika ordalydelser.

Diskussion om artikeln