Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Förskolebarn i Borgå centrum tillbringar nästa läsår i Huktis

Från 2021
Huktis daghems gårdsplan
Bildtext Huktis daghem
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Svenskspråkiga förskolebarn i Borgå centrum får förskoleundervisning i tillfälliga lokaler i Huktis. Det beslöt bildningsnämnden på torsdagen.

Det är ont om förskoleplatser för svenskspråkiga barn i Borgå centrum. Men nu är det klart hur staden ska råda bot på problemet.

Bildningsnämnden i Borgå beslutade på torsdagen att staden ska hyra baracker i Huktis från och med nästa höst. Tanken är att barackerna används av förskolebarn nästa läsår.

Efter det ska Huktis daghem hålla till i barackerna fram till sommaren 2023 medan deras nuvarande daghem byggs om.

Antalet barn i förskoleåldern i Borgå beräknas nu till mellan 550 och 600. En större andel än vanligt av dem som börjar i förskolan i höst bor i centrum och talar svenska.

Huktisbarnen ska gå i förskola i baracker på dagisgården - mamman Johanna Munter från Borgå är glad över beslutet

2:53

Glad över beslutet

Johanna Munter bor i Huktis och är mamma till ett barn som ska gå i förskola i Borgå i höst. Munter var redan förberedd på att skjutsa barnet längre bort för förskoleundervisning.

Hon är glad över bildningsnämndens beslut.

- Det här känns riktigt bra. Det har diskuterats det ena och det andra, bland annat om baracker i Näse och det var vi ju inte så glada över. Men nu när de bestämde att undervisningen ska vara i Huktis är det en helt annan grej.

I och med att dottern får stanna kvar i bekant daghemsmiljö på bekant plats förändras inte familjens rutiner.

- Huktis är bra, det är ju en mindre förändring för barnen. Till exempel Näse, som det pratades om, skulle ju ha varit helt tokigt, ett nytt ställe som dessutom ligger ganska långt borta.

Fler barn än förskoleplatser på Kvarnbackens elevupptagningsområde

Anmälan till förskoleundervisning läsåret 2021-2022 pågår som bäst.

Befolkningsdata visar att antalet förskolebarn i centrum, i elevupptagningsområdet för Kvarnbackens skola, är större än antalet förskoleplatser.

Därför är staden tvungen att utreda var barnen ska hålla hus och var man hittar tillfälliga lokaler.

Tjänsterna inom småbarnspedagogik och lokalitetsledningen hade funderat på att placera två förskolegrupper i barackerna på Albert Edelfeltin koulus gård i Näse.

Men i investeringsplanen för 2022-2023 ingår också ett byggprojekt för Huktis daghem, som kommer att förutsätta tillfälliga lokaler.

Därför gick man in för lösningen att förskolebarnen använder sig av samma baracker redan under nästa läsår.

Diskussion om artikeln