Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Muddringsmassor från farleden i Ingå kan bli botten för ny rekreationsrutt

Från 2021
Solig vinterdag i Ingå småbåtshamn.
Bildtext Farleden till Ingå kyrkby behöver muddras. Bilden från småbåtshamnen i Ingå har tagits en vacker vinterdag för några år sedan.
Bild: yle/ Maria Wasström

Muddringsmassor från farleden till Ingå kyrkby kan bli botten för en kommande rekreationsrutt och gräsplan på Lilludden.

Då farleden till Ingå kyrkby muddras kommer muddringsmassorna att mellanlagras på västra sidan om hamnen vid Lilludden.

Enligt planen ska jobbet med att bygga den 0,9 hektar stora deponeringsbassängen inledas i vår.

Det har tagits prover från havsbottnen där det ska muddras. Proverna visar att det finns giftiga ämnen i farleden. Både halter av arsenik och oljekolväten överskrider på vissa ställen de tillåtna värdena.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå har godkänt deponeringsplanen och beviljat tillstånd för miljöåtgärder med vissa villkor.

Ett villkor är att kommunen ska ansöka om miljötillstånd för att slutplacera de torkade muddringsmassorna.

Tanken är att norra kanten av deponeringsbassängen ska kunna användas som botten för den kommande rekreationsrutten på Lilludden.

Södra kanten ska jämnas ut och kan användas till exempel för en gräsplan. Arbete med parkplanen för Lilludden pågår som bäst.

Nämnden kräver också att utloppsvattnet ska besiktas dagligen då torkningsbassängen är i användning. Halterna av arsenik, oljekolväten och fasta partiklar ska följas upp varannan vecka.

Om det upptäcks något avvikande ska man komma överens om åtgärder tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen och kommunens miljötillsyn.

Byggnads- och miljönämnden betonar också att säkerheten vid bassängen ska beaktas.

Diskussion om artikeln