Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pettersbacka skola i Vörå läggs ner – en del elever får närskola i grannkommunen Kauhava: "Tror att föräldrarna blir nöjda"

Från 2021
Nordsjö lågstadieskola, elever, klasstimme.
Bildtext Antalet finskspråkiga elever i Vörå kommun sjunker och kommunen har därför sökt en lösning för det finskspråkiga skolnätet.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Nästan ett års dragkamp om de finskspråkiga skolorna i Vörå kulminerade på torsdagskvällen, då bildningsnämnden beslöt dra in Pettersbacka skola. Men det blir ingen ny gemensam skola i Oravais centrum utan en kompromiss i linje med föräldrarnas vilja.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Vörå förde en över tre timmar lång diskussion i frågan på torsdagskvällen.

Ordförande Leena Nikkari-Östman (SFP) beskriver diskussionen som lösningsinriktad. Alla de många olika alternativ som lagts fram under beredningsarbetet diskuterades, men till slut valde nämnden en helt annan lösning än den som bildningsdirektör Helena Emaus föreslagit.

- Vi beslöt att finskspråkiga elever i Pettersbacka skola indelas i geografiska upptagningsområden, enligt vilka eleverna kan anvisas närskola i annan kommun. Det betyder att de eleverna också får skolskjutsen betald av kommunen, säger Nikkari-Östman.

Lösningsmodellen var Nikkari-Östmans eget förslag och hennes röst kom även att bli avgörande då ledamöterna i nämnden fattade beslut. Omröstningen slutade 4-4.

- Vi hade förstås olika åsikt eftersom det här var ett helt annat förslag än det som bildningsdirektören lagt fram.

Inget alternativ att ha kvar Pettersbacka skola

Det förslag av bildningsdirektören som nämnden skulle ta ställning bestod av flera delar.

Dels att Pettersbacka skola dras in från och med hösten 2021. Samtidigt skulle även Finska skolan i Oravais dras in, liksom Leppäkerttu gruppfamiljedaghem. Istället skulle man bilda en ny finskspråkig skola. Enligt förslaget skulle den nya skolan placeras i Oravais Centrumskola, och alla elever i nuvarande Pettersbacka skola och Oravais finska skola skulle anvisas skolplats där.

Nu blir det inte så. Samtidigt kunde man inte heller välja alternativet att bevara Pettersbacka skola.

Nikkari-Östman är medveten om att många familjer i Pettersbacka helst hade sett att den egna skolan kunnat fortsätta, men tror samtidigt att man förstått att det slaget var förlorat.

- Jag tror faktiskt att det alternativet att Pettersbacka skola skulle fortsätta så förstod allihopa att inte var möjligt, i och med att det var det allra dyraste alternativet. Men man var samtidigt väldigt upprörda över förslaget att eleverna skulle hamna i Oravais centrum.

Nikkari-Östman valde därför att lägga fram sitt motförslag.

- Min åsikt var då att man ska lyssna på föräldrarna. Jag tycker inte att det är okej att skicka elever i lågstadieålder 30 kilometer till Oravais från Pettersbacka när det finns ett alternativ bara sju kilometer bort.

Tror föräldrarna blir nöjda

Enligt Nikkari-Östman har föräldrarna i Pettersbacka varit mycket aktiva och tagit kontakt.

Många av dem vill uttryckligen helst föra sina barn till Ylihärmä i Kauhava, dels för att det ligger nära och dels för att ge barnen chans att få såväl sin småbarnspedagogik som grundskola där.

Och så kommer det nu att bli i och med de nya upptagningsområdena. Leppäkerttu gruppfamiljedaghem läggs ner och barnen får sin småbarnspedagogik genom köptjänst i Ylihärmä i Kauhava.

- Jag tror att föräldrarna blir nöjda. Säkert ledsna över att den egna skolan stängs, det är tudelat, men det är många som önskat just såhär att de får gå i närskola i grannkommunen och Vörå betalar skjutsen. Så jag tror faktiskt att de blir nöjda.

Barnhänder som leker med leksaker.
Bildtext Det blir också ett köpavtal med Kauhava kring småbarnspedagogik för barn från Pettersbacka. I dagsläget är det fyra barn som skulle beröras.
Bild: dgr

Nämndens beslut innebär samtidigt att Oravais finska skola inklusive den förberedande undervisningen för flyktingmottagningens barn fortsätter som hittills. Det gör även den finska daghemsavdelningen Hämähäkki på samma plats.

- Det betyder att Oravaisbor fortsätter som tidigare, säger Nikkari-Östman.

På fredag morgon ska kommunens bildningsanställda få mer information om hur nämndens beslut påverkar dem.

Diskussion om artikeln