Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Netflix nådde en ny milstolpe med 200 miljoner abonnenter – Yle Arenan och Youtube fortfarande populärast i Finland

Från 2021
En person tittar på Netflix.
Bildtext Netflix är överlägset den populäraste avgiftsbelagda strömningstjänsten i Norden.
Bild: Mostphotos / Morad HEGUI

Kombinera hitserier som The Queen's Gambit och Tiger King med ett år av självisolering, så får du ett vinnande koncept. Netflix publicerade i veckan sina siffror för det fjärde kvartalet och kunde rapportera att de nått en ny milstolpe. I Finland är fortfarande Arenan och Youtube de populäraste strömningstjänsterna.

Den populära strömningstjänsten Netflix fick cirka 8,5 miljoner nya betalande abonnenter under det senaste kvartalet och nådde en ny milstolpe då de toppade 200 miljoner abonnenter.

Under år 2020 fick Netflix rekordmånga nya användare - totalt över 37 miljoner nya abonnenter. Omsättningen steg till 6,6 miljarder dollar (5,5 miljarder euro) under oktober-december.

Även nykomlingen Disney+, som lanserades i november 2019, gjorde bra ifrån sig och hade i december 2020 totalt 86,8 miljoner abonnenter.

Yle Arenan är fortfarande Finlands mest populära strömningstjänst, enligt en kanal- och servicebildundersökning (KMK) som genomfördes våren 2020.

Tillväxten av abonnenter följer trenden

Man kan tänka sig att strömningstjänsternas explosionsartade popularitetsökning under det föregående året beror på att folk haft mer tid att se på film och tv.

Men enligt Marie Nilsson, vd på Mediavision, ett ledande företag inom analys för medie- och telekomindustrin i Norden, följer ökningen ett mönster som pågått i flera år.

– Mängden hushåll som betalar för en strömningstjänst har fortsatt att växa enligt trend. Däremot har antalet betalda abonnemang per hushåll, så kallad stacking, ökat under coronaåret, förklarar Nilsson.

Marie Nilsson, VD på Mediavision, ett ledande företag inom analys för medie- och telekomindustrin i Norden
Bildtext Marie Nilsson, vd på Mediavision, förutspår att traditionellt tv-tittande så småningom kommer att försvinna.
Bild: Mediavision

Nilsson påpekar att Disney+ kan vara en delorsak till stackingen, vilket innebär att hushållen betalar för flera olika strömningstjänster.

– Det är svårt att säga om det är pandemin eller Disney som har drivit stackingen. Disney är den tjänst som haft störst avtryck under den senare delen av 2020, både när det gäller etablering och att skaffa nya kunder.

Youtube och Netflix är störst i Norden

Nilsson förklarar att man måste skilja på att använda strömning för att se på rörlig bild och att man betalar för en strömningstjänst.

Ser man på största dagliga räckvidd, handlar det om två aktörer i Norden. Det som är gratis - Youtube och det som är betalt - Netflix.

– Det som är intressant är att Finland har den starkaste lokala aktören när det gäller strömning. Yle Arenan är starkare än någon av sina public service-kollegor i övriga Norden.

Över 20 procent av finländarna använder Yle Arenan en vanlig dag, medan motsvarande siffra för övriga Nordiska public service-bolag ligger mellan 10 och 15 procent.

Ingångssidan på Youtube.
Bildtext 65 procent av finländarna i åldern 15-74 tittar på någon form av strömning en genomsnittlig dag. Youtube är det populäraste alternativet.
Bild: Morad HEGUI

Enligt statistik från Mediavision är alltså Youtube den populäraste strömningstjänsten i Finland, på andra plats kommer Arenan och på tredje plats kommer Netflix.

– I de övriga Nordiska länderna kommer Netflix på första eller andra plats, säger Nilsson.

Nilsson lyfter fram att 65 procent av finländarna i åldern 15-74 tittar på någon form av strömning en genomsnittlig dag, vilket är ungefär på samma nivå som i Norge och Sverige, medan Danmark ligger lite lägre.

Netflix är den tveklöst populäraste betalda strömningstjänsten i hela Norden med ca 4,2 miljoner betalande hushåll under det tredje kvartalet år 2020.

De aktörer som en genomsnittlig dag når flest tittare i Norden är Youtube, Netflix och public service.

Traditionellt tv-tittande är snart ett minne blott

Enligt Nilsson är vi oundvikligen på väg mot en ny era, där allt traditionellt tv-tittande byts ut mot strömning.

– Globalt sett är marknaden väldigt mogen. Det som händer nu är att det traditionella tv-tittandet åldras snabbt. Vilket gör att alla aktörer kommer att vara tvungna att se över sina distributions- och affärsmodeller.

Oavsett om konsumenterna efterfrågar en förändrad miljö, så kommer de att få det.

– Det här innebär utmaningar för alla lokala, traditionella mediebolag. De personer som i dag kliver in i konsumentledet kommer varken titta eller lyssna på traditionell broadcast i samma utsträckning som förr.

Inom snar framtid kommer också, den nu växande, strömningsmarknaden att gå förbi den gamla världens tv-tittande.

– Vi har i dag en daglig räckvidd i strömningsvärlden som är snubblande lik räckvidden i den gamla världen, de är redan i paritet. Vår bedömning är att strömningstjänsternas tillväxt fortsätter och kommer passera de traditionella tjänsterna förmodligen redan i år.

Den senaste tiden har nya strömningstjänster dykt upp med jämna mellanrum. Nilsson och Mediavision förutspår att olika tjänster kommer att vara tvungna att köpa upp varandra.

– Det är i dag ett större utflöde av pengar i form av köp och tillverkning av innehåll, än det är ett inflöde i form av köpande hushåll. Förr eller senare måste den här hyperkonkurrensen leda till att branschen konsoliderar. Det är rimligt att tro att den kommer göra det snart.