Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå preciserade sina restriktioner för skolorna - några exponerade för coronavirusmutationen

Från 2021
borgå gymnasium
Bildtext Gymnasieelever får skriva prov och äta lunch i skolan under provveckan.
Bild: Yle/Jessica Blomqvist

Antalet bekräftade fall av coronavirus i Borgå ökade under veckan. Några personer har också exponerats för virusmutationen. Staden preciserade också restriktionerna så att skolorna lättare ska kunna ordna gymnastik.

Ett drygt tiotal nya fall av coronavirussmitta har bekräftats i Borgå under den senaste veckan. På torsdagen konstaterades fyra fall och idag, fredag hade fem personer fått positivt testresultat.

- Det har blivit sämre, så på det sättet är det nog värt att vi alla stannar upp och tar situationen på allvar. Mycket gott har blivit gjort men läget har lite ändrat här, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Till det goda kan inkluderas de 1 524 östnylänningar, Sibbo inte medräknad, som hittills vaccinerats mot coronaviruset.

Två meters avstånd mellan varandra

Förutom att antalet bekräftade fall av coronavirus ökat har personer som blivit exponerade för virusmutationer nu upptäckts också i Borgå.

Personerna har varken smittats av coronaviruset eller insjuknat i Covid-19, men följs upp av hälsomyndigheterna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar därför att säkerhetsavståndet till andra människor ska vara över två meter och att närkontakter minskas ytterligare.

- Det kommer säkert att vara svårt, men de har gett rekommendationerna och vi uppmanar också att man följer dem i mån av möjlighet. Det är nog meningen att vi alla ska försöka beakta det så långt vi kan, säger Silvennoinen.

Ann-Sofie står i Borgå gamla stad iklädd vinterjacka och munskydd.
Bildtext Ann-Sofie Silvennoinen uppmanar östnylänningar att vara ännu försiktigare än hittills. Arkivbild.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm

Tidigare uppmaningar om att vara försiktig, använda munskydd och iaktta god handhygien gäller fortfarande.

Silvennoinen betonar också att vikten av att man söker sig till coronatestet, om man har ens mindre symptom som tyder på coronaviruset.

I Lovisa besluter man nästa vecka om rekommendationen om två meters avstånd mellan personer tas i bruk eller inte, uppger servicechef Päivi Sippula.

Yle Östnyland har inte nått direktören för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo, Leena Kokko, om i vilken omfattning rekommendationen gäller i kommunen.

Gymnasieelever får skriva prov i skolan

Borgå stads ledningsgrupp beslutade torsdagen den 21 januari att också precisera coronarestriktionerna i skolorna till några delar.

För att säkra möjligheterna till en rättvis och jämlik bedömning kommer också eleverna i gymnasiets årskurser 1 och 2 i Linnankosken lukio och Borgå Gymnasium till skolan under provveckorna vid månadsskiftet januari–februari.

De vistas där endast under den tid som proven och bespisningen varar.

Omklädningsrum får användas under skoltid

Därtill kan omklädningsrummen och toaletterna på utomhusplaner användas av låg- och högstadieskolorna under skoltid från och med den 25 januari.

Omklädningsrum och toaletter får fortfarande inte användas i hobbyverksamheten eller på tider för allmänheten.

Centralidrottsplanen i Borgå vintern 2020
Bildtext Staden rekommenderar att gymnastikundervisningen ordnas utomhus om bara möjligt.
Bild: Yle/Stefan Härus

Även gymnastiksalar och -hallar för inomhusgymnastik öppnas för låg- och högstadieskolor under skoltid den 25 januari.

Simhallen får bara användas av elever i årskurserna 1–5 i samband med skolsimningar som ingår i läroplanen. Duschar får inte användas annanstans än i simhallen.

I alla dessa lokaler där man vistas inomhus iakttas god handhygien, man använder munskydd och antalet personer som samtidigt vistas i lokalerna begränsas så, att man kan hålla ett säkerhetsavstånd på två meter.

– De nya anvisningarna om omklädningsrummen på utomhusplanerna och gymnastiksalarna för inomhusgymnastik gäller elevgrupper som också i övrigt tillbringar skoldagen i samma grupp. Nu finns det goda möjligheter till vintersport och därför rekommenderar vi ännu starkt att gymnastiktimmarna huvudsakligen ordnas utomhus, säger chefsläkare Kati Liukko.

Stadens ledningsgrupp samlas följande gång tisdagen 26 januari för att utvärdera situationen.

Diskussion om artikeln