Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå behandlade stenbrottet i Pickala på fel sätt på mötet - ärendet måste tas om på nytt

Från 2021
Uppdaterad 28.01.2021 12:40.
Vägen til stenbrottet i Pickala.
Bildtext Vägen till stenbrottet i Pickala. Arkivbild från 2014.
Bild: Yle/ Maria Wasström

Tillstånd för det omtvistade stenbrottet i Pickala i Sjundeå måste behandlas på nytt i miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden gjorde fel under ärendets behandling och tillstånden måste avgöras på ett nytt möte.

Miljö- och byggnadsnämnden skulle behandla ett ärende om att bevilja tillstånd för marktäkt och miljötillstånd.

Stenbrytningsbolaget Göran Hagelberg har brutit sten på området och hade ansökt om lov att bryta och krossa sten samt ta emot och behandla marksubstanser från annat håll.

Remissen borde ha satt stopp på behandlingen

I protokollet från mötet den 19 januari kan man läsa att Ilmari Kanniainen från Socialdemokraterna föreslog att ärendet skulle bordläggas, men han fick inte understöd av någon i nämnden.

Då föreslog i stället Heidi Rosengren (SFP) att ärendet remitteras och det ledde till omröstning. Rosengrens förslag vann med rösterna 4-2.

Vid det här laget borde nämnden ha avslutat ärendet eftersom medlemmarna beslutat att det ska skickas tillbaka till tjänstemännen. Men Erik Perklén (SFP) föreslog att det ursprungliga förslaget skulle godkännas med de ändringar som man hade diskuterat sig fram till under mötet.

Det här kunde nämnden inte godkänna utan omröstning, så Perkléns förslag ställdes mot remissen. Perkléns förslag godkändes med rösterna 5-1.

Ärendet måste behandlas på nytt

Nämnden beslöt alltså att tillstånden godkändes. Men det här är ett felaktigt beslut eftersom ärendet inte behandlades på rätt sätt.

Tillstånden måste tas upp på ett nytt möte.

Västra Nyland var först med att berätta om det felaktiga beslutet. Du kan läsa om det här (bakom betalmur).

Rättelse 25.1 kl. 5:45: Nyheten gäller miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå, inte tekniska nämnden som det felaktigt stod i texten.

Tillägg 28.1 kl. 12:35: Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå behandlade ärendet 27.1. Nämnden godkände med rösterna 6-1 att stenbrottet får utvidga. Yrjö Kokkonen (Gröna) motsatte sig att miljötillståndet beviljas.

Diskussion om artikeln