Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utebliven inkomst inget gästarbetare väljer frivilligt – byggbranschen "klarar sig" även om gränserna stängs

Från 2021
Rakennustyöläinen kävelee pimeässä kahden kaivinkoneen kauhan välissä.
Bildtext Byggbranschen har pekats ut som en coronarisk på grund av gästarbetare.
Bild: Nella Nuora / Yle

En minskning av resande till Finland kan innebära ett stopp för pendlande byggarbetare från Estland, Östeuropa eller utanför EU. En stor orsak varför just utländska byggare verkar tänja på coronaregler är för att de inte har råd att vara borta från jobbet.

Två yrkesgrupper i Finland förlitar sig till en stor del på gästarbetskraft, det vill säga arbetskraft vars hem ligger i ett annat land. Den ena är sjukvården, den andra byggbranschen. Den här veckan har den sistnämnda igen hamnat under lupp på grund av coronapandemin.

Den senaste tiden har flera byggplatser temporärt fått hålla stängt efter att arbetare exponerats av coronavirussmitta.

I Helsingfors har åtminstone två centrala byggen haft paus den här veckan och i Lojo står arbetet på Laurentiushuset mer eller mindre stilla över veckoslutet, efter en exponering som enligt huvudentreprenören Skanska beklagligt nog har lett till ytterligare smittfall.

Problemet anses inom branschen vara särskilt koncentrerat till huvudstadsregionen med omnejd, och lösningen som presenterats har främst handlat om att stänga gränsen.

Det här för att man misstänker att gästarbetare som med jämna mellanrum reser fram och tillbaka mellan sina hemländer är en av orsakerna bakom att corona är vanligt inom byggbranschen.

Byggare hör till de yrkesgrupper som drabbats mest av corona, och målare är procentuellt den mest drabbade gruppen i hela landet. Över en procent av alla målare har eller har haft covid-19.

Jussi Sakari, huvudförtroendeman på YIT, säger att man såklart inte kan beskylla all utländsk arbetskraft för att corona förekommer på byggen, men att han noterat att vissa traditioner är svåra att komma åt trots att de utgör risker.

- Nordbor håller kanske normalt mer avstånd och har eventuellt följt coronarekommendationerna mera, medan närhet ligger djupare i vissa kulturer. Jag har till exempel hört att man på många byggen fortfarande inleder arbetsdagen med att skaka hand, som man alltid brukar, säger Sakari.

Dåligt system där utländska byggare inte har ekonomiskt skyddsnät

Det finns ett par större orsaker till varför en del gästarbetare inte följer coronareglerna till punkt och pricka, säger Sakari. En orsak är att man inte vill vara sjuk eller i karantän. Orsaken är pengar: Gästarbetarna kommer för att få lön, men om de inte jobbar blir det inga inkomster, bara utgifter.

Då det kommer ett karantänsbeslut så oroar det dem mera att varifrån kommer pengarna? Då är frågan om de följer reglerna eller om de åker till andra byggplatser för att jobba

- Då det kommer ett karantänsbeslut så oroar det dem mera att varifrån kommer pengarna? Då är frågan att följer de reglerna eller åker de till andra byggplatser för att jobba, säger Jussi Sakari.

Det är också problemet med frivilliga coronatest: De fungerar inte då många inte vill veta om de har corona, då det innebär förlorad inkomst.

Det här vittnar flera personer inom branschen om. Även med lindriga symtom går en del på jobb, inte bara gästarbetare utan även finländare som inte får ersättning för sjukdagar. För många gästarbetare finns inget skyddsnät över huvud taget.

Ett annat problem kan vara språkmuren. Jussi Sakari poängterar att en stor del av den estniska arbetskraften bor i Finland, och att språket för dem inte är ett problem.

- Många av dem som kommer via Estland till Finland kan inte alls finska. De kommer från alla världens hörn och de kan inte språket.

Det är inte säkert att gästarbetare från östeuropa eller längre bort ifrån förstår coronainstruktioner.

YIT har därför satsat på att ta fram instruktioner på flera olika språk. Enligt företaget jobbar man så gott man kan med hälsosäkerheten på sina byggplatser och på att alla underleverantörer och deras underleverantörer ska få den information som behövs. Målet är också att åtgärda problem där underleverantörer tvingar sina arbetare på jobb.

På byggplatserna har man försökt lägga om så att så få som möjligt är på samma plats samtidigt. Munskydd används där det är möjligt, och inom byggbranschen har man använt munskydd långt innan coronapandemin.

Branschen klarar sig

Vad innebär då en gränsstängning för byggbranschen? Inte så mycket, säger såväl Jussi Sakari som andra krafter inom branschen.

Först kan det vara lite problematiskt att lägga om arbetet på många håll då en ganska stor del av den dagliga arbetskraften faktiskt åker utomlands ofta. Men förra våren stannade en stor del av arbetskraften i Finland då gränserna stängdes, och det förväntar sig åtminstone YIT och Byggnadsförbundet att kommer hända igen.

Som alternativ till stängda gränser har förbundet tidigare föreslagit krav på negativt coronatest om man ska få jobba på byggplats efter att man kommit in i landet.

Tallink star i hamn.
Bildtext 30 000 personer i veckan har rest till Finland med färja den senaste tiden.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Social- och hälsovårdsministeriets enhetsdirektör Tuija Kumpulainen har sagt att huvudsaken är att antalet pendlare minskar, så att man hinner testa alla om man vill införa ett testkrav. De senaste veckorna har kring 30 000 personer anlänt till Finland från Estland, en stor del av dem sådana som jobbar i Finland.

För beroende av gästarbetare?

Byggnadsförbundets ordförande Matti Harjuniemi fick många att höja på ögonbrynen då han i Yles Morgonettan på tisdagen lät förstå att byggbranschen har för mycket utländsk arbetskraft.

Han försäkrade att den finländska byggbranschen klarar sig med enbart inhemska händer, och hänvisade till byggtakten på 70-talet för att uttrycka sitt missnöje med branschens nuvarande tillstånd.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Paasivuoren puistikko, Helsinki, 18.1.2021.
Bildtext Matti Harjuniemi är Byggnadsförbundets ordförande.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

- Byggnadsförbundets medlemmar är av den åsikten att antalet utländska arbetstagare i byggbranschen i Finland är alldeles absurd. I början av 70-talet byggdes 75 000 lägenheter per år i Finland med egna krafter, nu klarar vi inte ens av 30 000, sa Harjuniemi.

- Det verkar som att det krävs tiotals företag och hundratals arbetare på till och med små byggen nuförtiden. Det är förstås byggbranschens val, men den här situationen är vi övertygade om att vi klarar av med inhemska krafter.

Harjuniemi sa att han ändå förväntar sig att många gästarbetare stannar i landet om gränserna stängs.