Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Löneutvecklingen för kvinnor släpar efter i Finland – män tjänade 90 000 mera under ett årtionde

Från 2021
En person betalar med kort.
Bildtext Löneskillnader mellan kvinnor och män växer varje år, vilket leder till en ständigt ökande inkomstklyfta. Det här påverkar också pensioner – kvinnors pension är i medeltal lägre än mäns.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Löneutvecklingen för kvinnor släpar fortfarande efter jämfört med män, visar ny forskning vid Tammerfors universitet. Också hur bråttom kvinnor upplever sig ha på jobbet har nått alarmerande nivåer.

Den nya undersökningen, som finansierats av Arbetarskyddsfonden, visar att det inte finns några tecken på utjämning i inkomstfördelningen mellan män och kvinnor.

Projektet har följt upp löner för män och kvinnor med examen inom naturvetenskaper, teknik, matematik och skogsbruk i elva år. Nu visar resultaten att männen tjänat över 90 000 euro mera under de åren än kvinnorna.

När åldern stiger, stiger också inkomstskillnaderna mellan könen. Undersökningen visar att inkomstskillnad kan öka med 7 000–10 000 euro per år.

– De mest betydande orsakerna till skillnaderna är att kvinnor är placerade i lägre positioner i yrkeshierarkin, har sämre karriärsutveckling, längre familjeledighet och färre arbetstimmar än män, säger Satu Ojala, universitetslektor vid Tammerfors universitet

Carita Vuorenpää och Lotta Lantto vid Jorvs sjukhus i Esbo.
Bildtext Den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschen har fått mycket uppskattning under coronakrisen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Löneskillnader växer för varje år i arbetslivet

Det är inte bara förvärvsinkomster som har tagits i beaktande i forskningen, utan alla skattepliktiga inkomster. Dit hör bland annat olika bidrag och kapitalinkomster.

Där kan nämnas att 40-åriga män i medeltal har dubbelt så höga kapitalinkomster än kvinnor i samma ålder.

– Skillnader i arbetstid och familjeledigheter kan förklara vissa inkomstskillnader, men de säger inget om skillnaderna är rättvisa, säger Ojala.

En kvinna plockar ut en nyckel ur ett nyckelskåp.
Bildtext De mest betydande orsakerna till inkomstskillnaderna är att kvinnor är placerade i lägre positioner i yrkeshierarkin, har sämre karriärsutveckling, längre familjeledighet och färre arbetstimmar än män.
Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Inte bara arbetare som går i pension – lönerna följer med

Löneskillnader växer varje år, vilket leder till en ständigt ökande inkomstklyfta. Det här påverkar också pensioner.

Kvinnors pensioner är i genomsnitt en femtedel lägre än männens och fyra av fem kvinnor oroar sig för sina inkomster som pensionärer.

För att öka jämställdheten i arbetslivet brukar kvinnor uppmuntras till att utbilda sig inom mansdominerade, bättre betalda sektorer. Men när de väl gör det klarar de sig inte särskilt mycket bättre än kvinnor i andra branscher.

– Kvinnor i mansdominerade yrken klättrar inte upp för karriärstegen lättare än i andra branscher, säger Ojala.

Studien visar att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i mansdominerade sektorer i stort sett är lika stor som i andra sektorer.

Här kan du läsa om några orsaker till varför kvinnodominerade yrken har lägre lön.

Biltillverkning i Volvofabriken i Göteborg.
Bildtext För att öka jämställdheten i arbetslivet brukar kvinnor uppmuntras till att utbilda sig inom mansdominerade, bättre betalda sektorer. Hit hör till exempel industribranschen.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Brådskan steg till rekordnivåer

I en jämförelse gjord av Eurostat har särskilt finska kvinnor bråttom på jobbet. I EU-länderna är det vanligtvis en liten skillnad mellan kön när det gäller upplevd brådska, men så är det inte i fallet Finland.

Ungefär hälften av kvinnliga anställda säger att de alltid eller ofta har bråttom på jobbet. Av männen är samma siffra en tredjedel.

Av de 27 länderna som jämfördes har kvinnliga löntagare i Finland och Grekland mest bråttom. I Grekland säger ändå en större del av kvinnorna att de inte har bråttom alls än i Finland.

Enligt Statistikcentralens arbetsmiljöundersökningar har brådskan stigit till rekordnivåer för kvinnor, säger specialforskare Hanna Sutela i en intervju med STT.

– Brådskan påverkar i synnerhet kvinnodominerade yrken som social- och hälsovårdssektorn. Det är mindre bråttom i mansdominerade bygg- och industrisektorerna, säger hon.

Källa: STT