Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Anställd vid Oravais hälsovårdscentral coronapositiv – fyra nya fall kopplade till smittkedja i Vöråskola

Från 2021
En sjukskötare i ett patientrum. I förgrunden hänger ett stetoskop.
Bildtext På grund av att personalstyrkan inte är stor från början har man fått pussla för att få verksamheten att rulla.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

En i personalen på Oravais hälsovårdscentral har testat positivt för covid-19. Sex personer ur personalen är satta i karantän. Ingen patient bedöms ha exponerats.

– Vi har tittat noga på var personen har rört sig och vem hen har kommit i kontakt med. Personalen använder alltid munskydd i alla patientkontakter, så i de situationerna har vi inte sett att det skulle finnas någon direkt fara för smitta, säger överläkare Sofia Svartsjö.

De som har satts i karantän har befunnit sig i samma rum som den smittade vid pauser.

– Det finns förstås stunder under arbetsdagen där man inte kan ha munskydd på, till exempel när man äter och dricker. Vi har tagit det säkra före det osäkra och satt alla berörda i karantän.

Sofia Svartsjö, överläkare för samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå
Bildtext Sofia Svartsjö.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Eftersom personalstyrkan inte är stor från början har man fått pussla för att få verksamheten att rulla.

– Vi har tagit in extra folk och flyttat på personal. Vi minskar på verksamheten vid Vörå hälsovårdscentral och koncentrerar läkarmottagningen till Oravais. Barn- och skolrådgivningarna berörs inte, säger Svartsjö.

Smittkedja i Vöråskola sväller

Fallet vid hälsovårdscentralen hör ihop med smittkedjan som började på Tegengrenskolan i Vörå. Där har antalet positiva ökat under helgen.

– Det är många som har varit i karantän och bland dem har fyra personer testat positivt under helgen. Det var två fall från första början och nu har vi sammanlagt tio positiva från samma kedja.

Korridor i Tegengrensskolan.
Bildtext Distansundervisningen har hjälpt till att få smittan under kontroll.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

– Det är nog oroväckande, men ändå under kontroll. Tack vare att undervisningen har skötts på distans har vi undvikit ytterligare smitta i skolmiljön. Men familjerna är exponerade och där kan det ännu komma nya fall, säger Svartsjö.

Masstester för att få kontroll

Alla som har exponerats av de två fallen har erbjudits möjlighet att testa sig.

– Det är hela klasser, lärare, och sådana som åkt i samma buss eller taxi som har testats.

Har de som exponerats varit och testat sig?

– Jo. Jag har inte hört om någon som inte har velat testa sig. Vi tog väldigt många test under veckan, cirka 190 stycken. Det är betydligt fler än vanligt, det brukar annars ligga på cirka 10-15 tester per dag.

Koronatestinäyte sairaanhoitajan kädessä.
Bildtext Tack vare masstesterna har man kunnat ringa in smittfallen.
Bild: Sami Takkinen / Yle

Av de två ursprungliga fallen som uppdagades förra helgen är det ännu oklart varifrån den ena personen kan ha fått smittan. Den andra hade smittats av en familjemedlem.

Kan ni säga något om hur de som testat positivt har smittats inom skolan?

– Jag har inte detaljuppgifter om alla enskilda fall, men de som har blivit smittade har varit i ganska nära kontakt med de två ursprungliga fallen. I samma klass till exempel.

– Men sen finns det nog också något fall där den smittade inte har varit i riktigt nära kontakt med någon av de två första fallen. Det är ännu ett frågetecken hur de kan ha smittats, eventuellt kan smittan ha kommit någon annanstans ifrån i stället, säger Svartsjö.

Man räknar nu med att smittan på Tegengrenskolan är under kontroll.

– Vi har dragit ihop säcken kring initialskedet tack vare masstesterna, men det kan förstås komma nya fall bland familjemedlemmar som nu är i karantän.

Hög risk för smitta på Keskuskoulu

På lördag kväll beslöts också att årskurs nio i Keskuskoulu i Smedsby går över till distansundervisning. Orsaken är att det bedömdes finnas en risk för smittspridning i skolan.

– Vi har inget konstaterat fall där ännu, men vi bedömde att risken är så pass stor att vi tar det säkra före det osäkra, säger Svartsjö.

Lapsi tekee matematiikan tehtäviä kirjaan kotona.
Bildtext Eleverna i årskurs nio får sin undervisning på distans tills läget klarnar.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Hon konstaterar att det alltid är knepigt med avvägningen när det gäller proaktiva beslut så länge man inte har ett klart positivt fall.

– Det är svårt, men jag är glad att möjligheten till distansundervisning finns. Och att lärarna har den kapaciteten så att vi kan ta det säkra före osäkra tills vi vet om det finns positiva fall.

De muterade virusvarianterna spelar också in i besluten.

– Det finns en oro att de mer smittsamma virusvarianterna ska spridas här. Det finns inga såna uppgifter att de skulle vara aktuella i de här fallen, men oron finns och det gör att vi tar det säkra före det osäkra, säger Svartsjö.

Diskussion om artikeln