Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: Finländska företag bidrar till skövling av regnskog – inhemsk gris och broiler matas fortsättningsvis med brasiliansk soja

Från 2021
Sojaodling i Brasilien.
Bildtext Enligt Finnwatch utredning används brasiliansk soja fortfarande för att mata inhemsk gris och gödkyckling. Denna bild är tagen från en sojaodling i Mato Grosso i Brasilien.

Nu uppmanar Finnwatch finländska företag till mer ambitiösa åtgärder för att bekämpa avskogning i Brasilien.

Inhemska köttproducenter använder sig fortsättningsvis av brasiliansk soja för att mata gris och broiler, visar Finnwatch nya utredning, som synat sojaanvändningen inom inhemsk kött- och foderproduktion (på finska)..

Utredningen granskade sojaaanvändningen vid 12 finländska företag, bland annat HKScan, Atria och Snellman. Det visade sig att nästan alla företag använde sig av brasiliansk soja i fodret.

Enligt Finnwatch har de underleverantörer som finländska företag använder sig av - ADM, Amaggi, Bunge och Sodrugestvo - inte förbundit sig till GTC-avtalet, vars syfte är att bekämpa avskogning.

Diskussionen kring brasiliansk soja har blivit aktuell igen i och med att avskogningen i Brasilien accelererat.

– Amazonas är det område som fått mest uppmärksamhet, men med tanke på sojaodling är läget speciellt akut i Cerrado. Där produceras ungefär hälften av sojan i Brasilien. Man måste sluta skövla skog och annan miljö till förmån för odlingar i Cerrado, säger Sonja Finér, verksamhetsledare vid Finnwatch.

Företagen borde ställa krav på sina underleverantörer

Tre fjärdedelar av den soja som importeras till Europa används för djurfoder. Om man vill bekämpa avskogning spelar det en avgörande roll varifrån sojan köps.

Enligt Finnwatch borde finländska företag förutsätta att underleverantörerna förbinder sig till att bekämpa avskogning. Dylika åtgärder har vidtagits av uppköpare på olika håll i Europa, men finländska aktörer ställer inte sådana ultimatum, menar Finnwatch.

– Det som tidigare ansågs vara tillräckliga åtgärder för att säkra ansvarsfull sojaproduktion duger inte längre. Redan hälften av ursprungsvegetationen i Cerrado har försvunnit, men fortsättningsvis skövlar man skog för att utöka odlingsarealen.

– För att stoppa problemet krävs bestämda åtgärder av aktörerna i branschen, konstaterar Finér.

Det mest effektiva man som konsument kan göra är att övergå till växtbaserad kost och kräva att företagen som använder sig av soja tar sitt ansvar, skriver organisationen.

Diskussion om artikeln