Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny gångbro planeras över Aura å vid Raunistula i Åbo

Från 2021
Fötterna av en cyklist.
Bildtext Arkivbild. Den nya bron ska byggas mellan Raunistula och Studentbyn.
Bild: Amanda Vikman/Yle

En ny bro för fotgängare och cyklister planeras över Aura å. Bron skulle byggas mellan Raunistula och Studentbyn. Dessutom planeras nya bostäder för 200 invånare i Raunistula.

Ett förslag till en ändring av detaljplanen, som möjliggör planerna godkändes i stadsfullmäktige i Åbo efter en längre diskussion och omröstningar. Diskussionen gällde främst planerna på att riva den äldre depåbyggnaden i tegel, som finns på Terrängvägen 1 i Raunistula.

I byggnaden har bland annat funnits en reparationsverkstad och en bilskrot. Enligt stadens utredningar finns det omfattande problem med inneluften i byggnaden. Enligt planerna kan byggnaden rivas och ersättas med ett nytt höghus.

Det var Vänsterförbundet och Pauli Kossila (Förnuftets röst/Järjen ääni), som motsatte sig detaljplaneändringen och föreslog både en remittering av planen och att den förkastas. Förslagen vann inget gehör bland de övriga partierna.

Nya vägar planeras nära tågbanan

Den nya detaljplanen innefattar också andra förändringar i Raunistulaområdet.

En ny gångbana för cyklister och fotgängare planeras längs tågbanan i Raunistula. Busstrafiken ska också dirigeras om till den här rutten. Nya bostadshus planeras också nära Virusmäkivägen och tågbanan, där det redan i nuläget finns nya höghus och radhus. En byggnad för café- och restaurangverksamhet möjliggörs på strandområdet på Studentbyns sida av ån.

Utbyggnaden av infrastrukturen för området kostar drygt 3 miljoner euro för staden. I den här summan ingår en ny väg, Lyylivägen, en ny väg för fotgängare och cyklister samt den nya bron.

Kostnaderna för den nya bron beräknas vara omkring två miljoner euro. De slutliga kostnaderna presenteras för stadsfullmäktige i ett senare skede.

Diskussion om artikeln