Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu är samarbetsavtalet kring konstmuseet i Ekenäs godkänt - Raseborgspolitiker debatterade om satsningen är vettig

Från 2021
Skiss på nya museet Kronan i Ekenäs.
Bildtext Konstmuseet ska byggas vid Museigården i Ekenäs.
Bild: JKMM

Planerna på att bygga ett nytt konstmuseum i Ekenäs går vidare. Raseborgs fullmäktige har nu godkänt samarbetsavtalet med Albert de la Chapelles stiftelse, som donerar museibyggnaden åt staden.

Museet, som har arbetsnamnet Kronan, ska byggas vid museigården i Ekenäs och ska stå färdigt sommaren 2022.

På fullmäktigemötet i går (25.1.2021) föreslog den obundna Petri Palin att samarbetsavtalet med stiftelsen inte skulle godkännas.

Orsaken var bland annat Raseborgs dåliga ekonomi och att det inte finns några garantier för att museet lockar så många besökare som man hoppas på.

- Konsten i sig borde locka folk och inte inramningen som den visas i. Riskerna är stora och det finns inte garantier för att det kommer så många besökare som man hoppas. Byggnaden passar inte heller i miljön, sade Palin.

Raseborg räknar med att det nya museet ska locka upp till 50 000 besökare varje år.

Många ledamöter ville uttrycka stöd för museiplanerna

Harry Yltävä (VF) ansåg för sin del att museet är den mest betydande kulturgärning som Raseborgs fullmäktige har gjort under sin mandatperiod. Enligt honom höjer museet stadens profil.

- Vi kan med rätta förvänta oss att staden får både nationell och kanske internationell publicitet genom sitt museum, ansåg han.

Anita Westerholm (SFP) sade att det är klart att Raseborg ska vara en livskraftig kommun där förutsättningar för ökad turism är goda året runt.

Det behövs liv och rörelse för att Raseborg ska lyckas och det nya museet kan berika kulturlivet i staden.

- Vi ska vara oerhört glada över att vi erbjuds den här möjligheten.

Hon påminde också att stiftelsen både donerar byggnaden och förbinder sig att årligen betala ett bidrag på minst 250 000 euro för museets verksamhet till staden.

"Nya satsningar behövs i tuffa tider"

Thomas Blomqvist (SFP) tyckte att museet är ett fantastiskt initiativ av Albert de la Chapelles stiftelse.

- Det finns alla förutsättningar att det här blir ett lyckat projekt.

Blomqvist sade också att det finns risker i alla projekt, men man har försökt minimera dem med de avtal som finns.

På grund av de tuffa ekonomiska tiderna måste Raseborg hitta nya sätt att få intäkter och få folk att trivas och bosätta sig i kommunen, sade han.

- De är klart att det är svårt att uppskatta mängden besökare, men det finns goda grunder att anta att det kommer att bli ett märkbart tillskott i besökarmängden. Alla besökare som kommer till Raseborg gynnar näringslivet.

Kati Sointukangas (Grön) ville också påpeka att det är just på grund av de svåra ekonomiska tiderna som man inte kan sumpa chansen, då en privat aktör vill satsa så här mycket. Samma sak gäller kulturhuset Fokus i Karis.

- Det är precis den här typen av samarbete som staden behöver. Staden har inte råd att förverkliga de här projekten ensam.

Hon sade också att Fiskars kan besökas av 150 000 människor under en säsong. Om man ser på saken ur den synvinkeln är det helt möjligt att museet lockar 50 000 besökare om året.

"Staden satsar samma summa som skolstängningar sparade in"

Sven Holmberg (SFP) påpekade att Petri Palin verkar anse att man inte ska locka något alls till Raseborg.

- Det innebär en fullständig katastrof om inget utvecklas.

Han ansåg att det här är en av de allra största grejerna som är på gång under hans tid som fullmäktigeledamot.

Petri Palin svarade med att säga att staden har fattat svåra beslut om att stänga skolor.

- Nu lägger staden ut samma summa som man sparade in då. Ur den synvinkeln är det här ett nollsummespel.

Palin menade att staden alltid verkar gå med i projekt då en stiftelse är inblandad.

"Vi har inte råd att öka stadens kostnader"

Mikael Borgman (SFP) sade att det finns flera saker som oroar honom. Bland annat verkar olika siffror i beredningen kasta och det gör honom orolig för hur slutresultatet ska se ut.

- Vi är i dag i en situation där vi inte har råd att öka kostnaderna. Vi är redan en kriskommun.

Borgman hade velat att fullmäktige remitterade ärendet till ny beredning för att få ordning och reda på siffrorna och för att den ekonomiska nyttan skulle bli klarare.

Men han stödde Petri Palins förslag eftersom han inte vill ta på sig ansvaret för att staden tar på sig de kostnader som museiprojektet innebär.

Johan Berglund (SFP) höll med Borgman och sade att ingen vet vad det hela kommer att kosta om femton år.

- Så är det alltid i Raseborg. Ingen vet vad något kostar. Men det finns alltid pengar om det gäller kultur.

"Liten insats från staden ger mycket"

Mikael Nylund (SFP) stödde projektet och menade att det är extra viktigt att staden har fastigheter som används och gör sig av med dem som inte används.

- Här har vi ett nybygge värt fem miljoner, som vi får för en insats från staden för lite på 100 000 euro per år. Det är en ganska bra investering. Därför är det viktigt att vi vågar satsa.

Michael Nyberg (SFP) ville säga att det inte är många kommuner som har råd att säga nej tack till den här typen av satsning.

- Att alltid vara negativ när det kommer något nytt, det förstår jag inte. Kommunen måste utvecklas.

Kerstin Ilander (SFP) var förvånad över den negativa inställningen till museiprojektet. Att säga nej till donationen skulle visa att Raseborg saknar framtidstro, sade hon.

Partikamraten Werner Orre höll med om att det enda rätta är att ta emot donationen med öppna armar.

Roger Hafström (Saml.) ville för sin del att säga att museet ger stora synergieffekter inom kommunen och är betydligt bättre än till exempel fiaskot med att bygga den nya järnvägsbron i Karis.

Fullmäktigeledamöterna röstade om saken och förslaget att godkänna samarbetsavtalet vann med 39 röster mot 4 röster för Palins förslag.

Mot beredningen röstade Petri Palin, Mikael Borgman, Johan Berglund och Sylva Heerman (SFP).

Diskussion om artikeln