Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finlandsmodellen erbjuder gratis hobbyer för barn i skolorna i Ingå

Från 2021
Skoleleverna Agnes Björklöf och Amanda Nyman ute på skolgården.
Bildtext Agnes Björklöf och Amanda Nyman är med i den nya klubbverksamheten som ordnas av kommunen strax efter skoldagens slut.
Bild: Maria Wasström / Yle

Ingå hör till de över hundra kommuner i landet som med hjälp av statligt bidrag erbjuder gratis fritidsverksamhet för skolbarn efter skolan.

Tanken är att alla barn ska ha rätt att ha en hobby oberoende av ekonomiska förutsättningar.

Projektet, som går under namnet Finlandsmodellen, drivs av Undervisnings- och kulturministeriet och är tänkt att på sikt bli en permanent verksamhetsform i alla skolor.

En viktig del av projektet är att barnen själva ska få vara med och utforma verksamheten. I Ingå deltar alla skolor i projektet men verksamheten varierar mellan skolorna.

I Kyrkfjärdens skola gäller projektet årskurs fyra.

Rektor Jessika Elfving på skolgården utanför Kyrkfjärdens skola. Elever i  bakgrunden.
Bildtext Rektor Jessika Elfving är glad över att Ingå valt att gå med i pilotprojektet.
Bild: Maria Wasström / Yle

- Vi frågade barnen vad de ville göra och det kom alla möjliga förslag, allt från barns rättigheter till kurragömma och tennisspel i skolan, berättar Jessika Elfving, rektor för Kyrkfjärdens skola i Ingå.

Utgående från barnens förslag formades två olika klubbar som hålls på onsdagar direkt efter skolan, Uncanklubben och Spel och lek.

- Vi har ordnat det så att det ska passa ihop med skolans skjutsar så att också de som bor långt från skolan kan delta, säger Elfving.

Involverar barnen

Agnes Björklöf och Amanda Nyman i klass fyra hör till dem som själva kommit med förslag för verksamheten:

- Parkour, säger Amanda Nyman.

- Pokemon go och kurragömma, säger Agnes Björklöf.

Båda två har fått gehör för sina önskemål.

- Förra veckan blev jag plötsligt Ingås främsta expert på parkour, skämtar Simon Sid som är klubbledare för Spel och lek-klubben.

Med ett förflutet som fotbollsspelare ska Sid nog plocka med sig fotbollen ibland till klubben också.

Simon Sid på Kyrkfjärdens skolgård
Bildtext Simon Sid är klubbledare för en av klubbarna som ordnas i Kyrkfjärdens skola.
Bild: Maria Wasström / Yle

- Det är väl nästan varje persons dröm att få leka så här mitt på dagen, skrattar Sid.

Här nedan kan du lyssna på rektor Jessika Elfving, skolbarnen Agnes Björklöf och Amanda Nyman samt klubbledare Simon Sid som berättar om den nya klubbverksamheten i Ingå.

Finlandsmodellen erbjuder gratis hobbyverksamhet i Kyrkfjärdens skola i Ingå

10:42

Diskussion om artikeln