Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rekordantal besökare i Kvarken under det coronatyngda fjolåret

Från 2021
Saltkaret i Svedjehamn
Bildtext 56 000 besökare klättrade upp i utsiktstornet Saltkaret i Svedjehamn.
Bild: YLE/Joakim Lax

Antalet besökare i Kvarkens världsarvsområde ökade ordentligt under 2020. På de platser som Forststyrelsen ansvarar för ökade antalet besökare med 18 procent.

Totalt besökte 95 000 personer Forststyrelsens platser. Till exempel klättrade 56 000 besökare upp i utsiktstornet Saltkaret i Svedjehamn i Korsholm.

Till hela Kvarkens skärgårds världsarvsområde gjordes 362 900 besök.

Enligt världsarvskoordinator Malin Henriksson var 2020 ett rekordår vad gäller antalet besökare, både vad gäller Forststyrelsens verksamhetspunkter som hela världsarvsområdet.

Coronapandemin ökade intresset för naturen och nya besökare hittade ut till Kvarkens skärgård. Rekreation i närområdet blev populärt året runt.

I år kommer Forststyrelsen att placera ut nya infotavlor och förbättra tillgängligheten till de populäraste besöksmålen i Kvarken.

Pandemin inte enda orsaken

År 2020 uppgick antalet besök på de statliga skyddsområden och kundserviceställen som förvaltas av Forststyrelsen till sammanlagt 9,2 miljoner. På alla besöksmål i terrängen ökade antalet besök jämfört med fjolåret med 17 procent och i nationalparkerna med 23 procent.

Rekreation i det fria och turism i hemlandet ökade naturligt nog i popularitet under coronapandemin. Men pandemin är inte den enda orsaken till att rekreation i naturen blivit populärare, hävdar Forststyrelsen.

Coronapandemin stärkte många trender men var inte orsaken till dem. En ökning kan ses i antalet nybörjarvandrare och kundgrupper som njuter av naturen på olika sätt, som terrängcyklister och ungdomar. Familjer som gör utflykter med sina barn och övernattningar utomhus har också ökat.

- Vi ökade finansieringen för underhållet av servicekonstruktionerna vid utflyktsmålen, och det visade sig fylla ett verkligt behov. Bra konstruktioner lockar folk ut i naturen och skyddar den mot slitage. I fjol framhävdes fördelarna med rekreation i det fria, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln