Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Apati och noll motivation? Var fjärde studerande känner sig utmattad och vilsen – här kommer fyra tips för att återfinna motivationen

Från 2021
Koululainen etäopiskelee
Bildtext En studerande på distans
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Största delen av de studerande har studerat på distans nästan hela läsåret. Och redan nu syns de förändringar som distansstudierna har fört med sig i statistiken. Så här skriver Yle Uutiset om det här, Apatiaa ja motivaatio nollissa? Opiskelijoista huolestuttavan moni kokee nyt uupumusta – älä syyllistä itseäsi ja 3 muuta neuvoa kadonneen motivaation varalle.

En undersökning gjord vid Helsingfors universitet visar att var fjärde studerande känner sig utmattad. Nu befarar man att det här kan ha långtgående följder. Antalet utmattade är betydligt fler nu än under våren och samtidigt har studiemotivationen sjunkit.

Det här framgår av en enkät som Helsingfors universitet gjort bland sina studerande.

Katariina Salmela-Aro som är professor i pedagogik har undersökt orken hos högskolestuderande över hela landet sedan år 2008. Men de senaste siffrorna är från Helsingfors universitets forskningsprojekt.

Siffrorna är alltså inte helt jämförbara och 80 procent av deltagarna i undersökningen var kvinnor. Ändå tycker Salmela-Aro att fenomenet är oroväckande. Enligt Salmera-Aros undersökning är hela 60 procent av studerandena utmattade eller på väg att bli det.

– Känslan av otillräcklighet har ökat. Dessutom ser man också att cynismen ökar. Det här medför en mångdubbel risk för avbrutna studier och det har Finland inte råd med, säger professor Katariina Salmela-Aro

Utmattad kvinna.
Bildtext Alla har en så kallad inre röst som styr hur du förhåller dig till olika saker och situationer. Den inre rösten påverkar också vad du anser vara att lyckas bra med något, vilka målsättningar du lägger upp och vad som räcker för dig.
Bild: Viktor Cap 2016

För mycket stress och målsättningar men för få nätverk

Under pandemin blir dagarna lätt likadana och monotona. Att arbetet känns som ett löpande band blir belastande, och trots att det finns många fördelar med distansstudier så leder den här situationen också till tristess och apati, säger Soili Poijula som är traumapsykoterapeut och psykolog.

– Människan mår bra av en lämplig mängd stress och målsättningar.
Utmattning uppstår av obalans mellan krav och resurser, säger Salmela-Aro.

Nu när situationen bara har fortsatt har många använt slut sina resursreserver. De studerande skulle behöva stöd och hjälp med att orka. Därför är det oroande att Studenthälsan har upp till tre dagar lång telefonkö.

Studieivern har sjunkit speciellt hos nya studerande. Oro för de nya studerandena finns också hos Nyyti ry som som arbetar med att främja studerandes mentala hälsa och inlärningsförmåga.

Verksamhetsledare Minna Savolainen på Nyyti ry säger att man utöver utmattning ser att många studerande funderar över om de alls valt rätt studieinriktning.

Många tvivlar på att den kommande branschen verkligen är den rätta för dem.

– Det här gäller särskilt för studerande inom hälso- och socialvård. De funderar på om de verkligen vill jobba i en bransch som de nu ser som väldigt belastande under pandemin.

Om vi får ett stort bortfall av studerande i de här branscherna, är det ett hot mot hela vår kommande hälsovård, säger Minna Savolainen.

Suojavisiiriin ja maskiin pukeutunut sairaanhoitaja.
Bildtext När beredskapslagen togs i bruk fick det många studerande inom hälsovården att tänka över hur omständigheterna i arbetslivet kan se ut.
Bild: Mika Halme / Yle

Jag talade med Johanna Ekström som studerar till hälsovårdare på Arcada. Hon tycker att det varit utmanande att studera på distans och hon saknar rutinerna med att gå till skolan och vara i skolan.

– Jag tycker att det är svårt att själv planera tiden, säger Ekström.
Jag vet inte hur jag ska få allting gjort på egen hand.

En bild på studerande Johanna Ekström.
Bildtext Johanna Ekström saknar att få gå till skolan och vara i skolan.
Bild: Johanna Ekström.

Hon hör ändå inte till dem som överväger att byta bransch. Att hon vill arbeta inom hälsovården är något hon känner sig säker på.

Johanna Ekström som studerar till hälsovårdare tycker att det är jobbigt att studera på distans.

1:57

Bland första årets studerande är risken för utmattning större eftersom många av dem saknar erfarenhet av att leda sig själva.

Vi ser en stark polarisering här beroende på vilken vilken bakgrund man har, säger Savolainen. En del klarar sig galant medan de som kanske redan innan pandemin hade utmaningar med sin ork, kämpar nu med att hålla sig flytande och det innebär för många att studierna inte framskrider.

Att det är de nya studerandena som upplever utmattning kan också handla om att de inte hunnit bygga upp sociala relationer och hunnit bli en del av högskolegemenskapen. Det kanske inte räcker med kaffeträffar över zoom.

Sociala relationer och nätverk är extra viktiga när man studerar på distans.

En långhårig person sitter vid ett skrivbord och gör läxor.
Bildtext Blanda inte ihop förväntningar med målsättningar. De är två helt olika saker: förväntningar väntar du på medan du jobbar för att uppnå dina målsättningar.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det är viktigt att upprätthålla studieglädjen och motivationen också i utmanande tider. Här följer några råd för hur man kan förbättra sin egen motivation.

1. Prata

Sociala relationer och nätverk är extra vikitga när man studerar på distans.

Salmela-Aro hoppas att högskolorna aktivt skulle ta itu med att fundera över hur man kunde ordna olika möten och skapa känsla av gemenskap också på distans.

Hon påminner om att isolering och att bli lämnad ensam alltid är en risk för den den mentala hälsan. Nyyti och andra studieorganistationer erbjuder information, stöd och olika former av verksamhet för att man bättre ska orka med studierna.

2. Håll målsättningarna låga – På så sätt kan du uppleva att du lyckas

– En rutinprestation kan i nuläge vara en topprestation, påminner Katariina Salmela-Aro.

Enligt henne har de studerande framskridit i sina studier och på distans men för många är studierna en prestation och stunder av djup inlärning har minskat. Vetskapen om vaccinet lättar upp stämningen i studiekretsar men på grund av att tidtabellen ännu är oklar är det viktigt med mellanetapper.

Traumapsykoterapeut Poijula påminner om att man blir gladare av att att få saker gjorda. Därför är det bra med en passlig mängd aktivitet.

Salmela-Aro vänder sig till högskolorna: enligt henne borde också skolorna sänka ribban i kraven på de mål de satt för de studerande.

En ung man i vit t-shirt sitter vid en dator med ansiktet i händerna.
Bildtext Ingen lyckas med att uppnå alla sina målsättningar i jämn takt. Ge inte upp om du misslyckas utan fokusera istället på vad du redan har åstadkommit.

3. Skyll inte på dig själv

Salmela-Aro betonar att man inte ska skuldbelägga sig själv i den här situationen. Bristen på motivation beror troligen på de rådande omständigheterna.

Om tiden känns svår kan det också bero på ett livsskede. Många har nyligen flyttat hemifrån och blir självständiga, något som inte är lätt under rådande omständigheter.

– Att inleda ett självständigt liv är ett av de mest utmanande skedena i livet. Övergångsfaser när man skapar sin egen identitet är ofta utmanande.

4. Akta dig för ältande – det smittar

Ett problem med utmattning är att det smittar av sig på gemenskapen. Om både lärare och elever är utmattade vid en högskola kan känslorna smitta av sig på andra, säger Salmela-Aro.

Illamående smittar precis som som coronavirus. Därför är viktigt att försöka låta bli att älta.

Poijula påminner om att kreativitet också kräver förmåga att stanna upp. Konstnärer når till exempel ofta sina mest kreativa stunder genom att stanna upp.

– Lyckas du hitta någonting i den här situationen som gör att trots att den känns jobbig, kommer den att förändras. Den här situationen kommer att gå över.

Artikeln baserar sig delvis på artikeln Apatiaa ja motivaatio nollissa? Opiskelijoista huolestuttavan moni kokee nyt uupumusta – älä syyllistä itseäsi ja 3 muuta neuvoa kadonneen motivaation varalle, skriven av Meeri Niinistö.

Diskussion om artikeln