Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu ska det bli slut på skolmobbningen – undervisningsminister Jussi Saramo: Skolorna är skyldiga att ingripa

Från 2021
Uppdaterad 26.01.2021 23:35.
Jussi Saramo, första viceordförande för Vänsterfölrbundet
Bildtext Det är en grundrättighet att kunna leva utan rädsla för våld och mobbning och den rättigheten gäller både barn och vuxna, säger undervisningsminister Jussi Saramo (VF).
Bild: Yle/Carmela Walder

Undervisningsministeriet har presenterat ett brett antimobbningsprogram som innehåller satsningar på utbildning av lärarna, en ny webbsajt och samarbete mellan polis och socialarbetare.

Förebyggandet av ensamhet och mobbning ska vara ett så kallat prioriterat område för fortbildningen under de närmaste tre åren.

Målet med den nya webbplatsen är att erbjuda praktiska råd och konkreta åtgärder för att förebygga mobbning i skolorna.

Den så kallade "ankarverksamheten" ska gälla alla polisinrättningar. I ett ankarteam deltar polisen, en socialarbetare, en psykiatrisk sjukskötare och en ungdomsarbetare.

Programmet har utformats i samarbete med justitie-, inrikes- och social- och hälsovårdsministerierna.

Grundrättighet att leva utan rädsla för mobbning

Anti-mobbningsprogrammet presenterades av undervisningsminister Jussi Saramo (Vf) som vikarierar för sin partiordförande Li Andersson som är mammaledig.

– Det är en grundrättighet att leva utan rädsla för våld och mobbning och den rättigheten gäller både barn och vuxna, sade undervisningsministern.

Under hösten har det förekommit mobbningsfall som har slutat i allvarliga våldshandlingar. Ofta har det varit tonårspojkar som har varit utsatta för mobbningen och våldshandlingarna.

– Det är skolornas skyldighet att ingripa mot mobbning, slog Jussi Saramo fast. Det är också vår skyldighet som vuxna.

Även kommunens ungdomsarbetare ska kunna kopplas in i det förebyggande arbetet.

Facket föreslår lärardimensionering i skolorna

Regeringen Marin betonar i sitt regeringsprogram alla barns och ungas rätt till personlig integritet och kräver nolltolerans i fråga om mobbning.

I september publicerade Utbildningsstyrelsen en handbok med praktiska råd om hur man ska ta itu med mobbningen i skolorna.

Lärarfacket OAJ har hunnit föreslå att det behövs en lärardimensionering av samma modell som den så kallade vårdardimensioneringen.

– Skolorna behöver mera resurser, konstaterar Saramo utan att ge några klara löften.

Enligt OAJ skulle en lärardimensionering kunna betyda till exempel att varje lärare skulle få ha ansvar för högst 18 elever.

Lärarfacket har redan länge krävt att rektorerna i grundskolan skulle ha rätt att stänga av mobbare i högst tre dagar för att kunna garantera arbetsro mobbningsoffren.

Det här blir nu enligt undervisningsminister Jussi Saramo möjligt.

– Den här tiden ska användas för att planera elevvård och annat behövligt stöd, säger Jussi Saramo.

Statistik: Mobbningen har minskat

Skolorna har en lagstadgad skyldighet att garantera varje elev en trygg skolgång. Det här gäller såväl grundskolor som gymnasier och yrkesskolor.

– Bakom varje mobbningsfall finns mycket lidande, konstaterar undervisningsminister Jussi Saramo. Kampen måste fortsätta så länge som det finns mobbade.

Försöken att komma åt skolmobbningen har under de senaste åren varit många.

2014 trädde en rad lagändringar i kraft som skulle förbättra arbetsron och elevvården. Lärarna fick större befogenheter att ingripa mot mobbning och elevkårerna blev lagstadgade.

Åtgärderna verkar ha tagit skruv. Enligt statistik från Utbildningsstyrelsen har både de mobbades och mobbarnas antal minskat under 2000-talet.

Diskussion om artikeln