Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo vaccinerar nu klienter inom hemvården - äldre inom dygnetruntomsorg i Hangö och Raseborg vaccinerade

Från 2021
Uppdaterad 26.01.2021 20:00.
En i Raseborgs stads vådpersonal får den första dosen coronavaccin den 11 januari 2021.
Bildtext Så här såg det ut då Raseborgs stad började vaccinera sin vårdpersonal i början av januari.
Bild: Raseborgs stad

Vaccineringen mot coronaviruset är i gång inom hemvården i Lojo. I Raseborg vaccineras personal inom dygnetruntomsorgen just nu.

Biträdande överläkare Kaisa Sotamaa vid hälsostationen i Lojo centrum berättar att staden just nu vaccinerar över 80-åringar som får hemvård.

Det är hemvårdens personal som ger vaccinet. Lojo stad har 285 vaccindoser för det här.

Kartläggning av över 85-åringar

Lojo stad har kontaktat dem som får närståendevård och bokat tider för vaccinering.

- Vi kartlägger också dem som är över 85 år och som vill ha vaccin. När vi har tillräckligt med doser så har vi listan på dem som ska vaccineras färdig.

Kaisa Sotamaa konstaterar att antalet vaccindoser är så litet att staden inte kan öppna Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts webbplats där de som vill bli vaccinerade kan boka tid.

- Allt är färdigt planerat, så vi kan öppna webbplatsen och börja vaccineringen då vi får tillräckligt med vaccin.

Lojo stad ger nästa vecka den andra vaccindosen åt dem som fick vaccin vecka 2. Man inledde med att vaccinera vårdpersonal.

Personal inom dygnetruntomsorgen får vaccin nu

Raseborgs stad har inte heller öppnat HUS webbplats där man kan boka tid för vaccineringar.

Raseborg får, precis som andra kommuner, ett begränsat antal vaccin per vecka.

De som vaccineras just nu är personal inom dygnetruntomsorgen för de äldre. Hemvårdens klienter är följande i tur. Hemvårdens personal kontaktar klienterna inför vaccineringen.

Nästan 100 procent i Hangö och Raseborg

Vaccineringen av klienter inom dygnetruntomsorgen för de äldre i Hangö och Raseborg avslutas i dag (26.1).

Största delen av klienterna har tagit vaccinet, vilket betyder att vaccinationstäckningen för den här gruppen är närmare 100 procent.

Sjundeå, Ingå och Hangö i startgroparna

På Sjundeå kommuns webbplats kan man läsa att hemvårdens personal och klienter som är över 80 år, samt personer som är över 65 år och bor i samma hushåll, torde börja vaccineras den här veckan (vecka 4).

Hemvården är i kontakt med klienterna per telefon innan de vaccineras.

På Hangö stads webbplats kan man läsa att hemvårdens klienter är följande grupp som vaccineras. Hemvården är i kontakt med de klienter som står i tur.

Vaccineringen av de äldre åldersgrupperna i Hangö kommer igång högst troligen i februari.

Ingå kommun meddelar på sin webbplats att vaccineringen av hemvårdens personal och hemvårdens över 80-åriga klienter inleds den här veckan.

Det är fortfarande oklart när vaccineringen av övriga befolkningsgrupper inleds i Ingå.

Källor: Pressmeddelande från Raseborgs stad, intervju med biträdande överläkare Kaisa Sotamaa, Sjundeå kommuns webbplats, Hangö stads webbplats och Ingå kommuns webbplats.

Uppdaterad 26.1 klockan 19.14: Den nyaste informationen om Hangö handlar om att klienterna inom hemvården är nästa grupp att vaccineras.