Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisafamilj väntar på att sonen Sulo ska få vårdas hemma – svårt att skapa vårdteam inom hemsjukhuset

Från 2021
Färgrann fasad på en stor vit sjukhusbyggnad.
Bildtext Barn med allvarliga sjukdomar vårdas vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors.
Bild: Matti Myller / Yle

Hemsjukhuset för barn inom Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt har svårt att rekrytera närvårdare i Östnyland. En orsak är att utbildningen kan bli både dyr och tidskrävande innan hela vårdteamet har bildats.

Lovisaborna Eriika Korpela och Jonas Söderlund har en liten son med en allvarlig och sällsynt genetisk sjukdom.

Familjen bor i Forsby och pojken Sulo vårdas på Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

Familjen har i snart ett år väntat på att han ska få komma hem. Det lyckas dessvärre inte förrän hemsjukhuset får ihop ett vårdteam som kan hjälpa till i hemmet.

- Han behöver hemsjukvård 24/7. Det enda sättet vi kan få hem honom är att få ihop ett team, säger Eriika Korpela.

Hemsjukhuset för barn finns i Jorvs sjukhus i Esbo och erbjuder pediatrisk hemsjukvård för alla barn som behöver specialsjukvård hemma, oberoende av hemkommun.

Hemsjukhuset och familjen har haft arbetsplatsannonser för att rekrytera närvårdare ute sedan i fjol somras. För ungefär en vecka sedan hade de nästan fått ihop ett vårdteam.

- Vi hade behövt en skötare till så hade vi kunnat prova på att ha honom hemma.

Ung kvinna med blont hår.
Bildtext Eriika Korpela hoppas på att vårdteamet bildas snart.
Bild: Privat / Eriika Korpela

Rekryteringen lyckades dessvärre inte. I stället sade två andra upp sig. Tjänsten kräver nämligen en fördjupning i Sulos sjukdom och vård och den sker vid Nya barnsjukhuset i Helsingfors.

Vårdarna söks i Lovisa eftersom familjen bor i staden. De vårdare som redan inlett utbildningen pendlade därför mellan Östnyland och huvudstadsregionen, vilket var både dyrt och tidskrävande.

- Det har varit problem att få tillräckligt många skötare och sådana som skulle orka och vilja köra så långt. De som har sagt upp har nog velat men inte haft råd. Pengarna räcker inte till.

Korpela säger att vårdarna gärna får vara bosatta i Östnyland, men inget hindrar att de bor längre bort bara de känner sig bekväma med arbetsresan och jobbet.

Att jobba i barnets hem är krävande på ett annat sätt, jämfört med att jobba i till exempel sjukhusmiljön

― Ledande överskötare Inger Mäenpää

Vid HUS är man medvetna om svårigheterna att rekrytera personal till hemsjukhusets vårdteam.

"Antalet barn och därmed behovet av antalet vårdteam varierar inom hemsjukhuset", svarar ledande överskötare Inger Mäenpää per e-post.

Barnets medicinska vårdbehov styr de krav som gäller när hemsjukhuset söker vårdpersonal, för att kunna försäkra en trygg patientvård i hemomgivningen.

"Att jobba hos familjen, i barnets hem, är krävande för personalen på ett annat sätt jämfört med att jobba i till exempel sjukhusmiljön med kolleger runt omkring sig. Det här inverkar också på rekryteringen."

Ylihoitaja Inger Mäenpää, Lastensairaala HUS
Bildtext Ledande överskötare Inger Mäenpää tror att vårdteamet bildas fastän det kan ta tid.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

Inger Mäenpää ser också utmaningar i hitta kompententa vårdare där behoven är som allra störst. Flera faktorer inverkar på hur snabbt hemsjukhuset får ihop ett team.

"Inom hälsovården är det oftare fråga om brist på personal än brist på arbetstillfällen. Speciellt kan familjens hemkommuns läge inverka på hur mycket yrkeskunnig personal det finns att rekrytera i kommunen eller i närkommunerna."

Teamet som Sulo behöver dygnet runt

Vårdteamet familjen och hemsjukhuset försöker skapa består av fem till sex närvårdare eller sjukskötare som arbetar i skift i hemmet i Forsby.

Arbetstiden är 24 timmar sju dagar i veckan, det vill säga vårdarna har morgon-, kvälls- och natturer.

- De är i princip här dygnet runt och hjälper med allt som man behöver i hans vård. Vi sköter om honom, men de är här i beredskap om det skulle hända någonting.

En vårdare måste alltid finnas i hemmet och veta hur Sulo ska skötas.

Sulo har bland annat svårigheter att svälja och behöver en andningsapparat när han sover.

Två föräldrar och ett barn ligger på en säng.
Bildtext Familjen väntar på att kunna bo tillsammans hemma i Forsby.
Bild: Privat / Eriika Korpela

Just nu träffar Eriika Korpela och Jonas Söderlund sin son ett par gånger i veckan. Det innebär långa resor till huvudstaden som också utgör en belastning i ekonomin.

- Nåja hördu, det är ganska svårt och så klart är det tungt för oss också.

Korpelas föräldradagpenning upphör dessutom snart vilket innebär att hon börjar arbeta som närvårdare igen i mars, i första hand nattskift.

Jobbet förhindrar i sin tur Jonas Söderlund från att besöka barnsjukhuset förutom på veckosluten.

- Jag hoppas att det löser sig så här som mamma, men jag vet att det är svårt att hitta närvårdare. Nu fick vi lov att söka efter sjukskötare också. Förut var det bara närvårdare.

Vid hemsjukhuset för barn är Inger Mäenpää trots allt optimistisk.

"Hittills har vi ändå alltid lyckats få ihop den personal vi behöver", skriver hon per e-post.

Diskussion om artikeln