Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svårigheter att hålla tidsfristerna inom barnskyddet i Lojo och Raseborg

Från 2021
Ett barn sitter i en rutschkana.
Bildtext Barnskyddet ska enligt lagen ta itu med barnskyddsfrågor inom en viss tidsfrist.
Bild: Silja Viitala / Yle

Regionförvaltningsverket (RFV) ger en anmärkning till Lojo och gör Raseborg uppmärksam på tidsfristerna inom barnskyddet.

Svårigheter att rekrytera socialarbetare och stor personalomsättning leder till att tidsfristerna överskrids.

Regionförvaltningsverket betonar att varje klient inom barnskyddet har rätt att få sin sak behandlad inom den tidsfrist som anges i lagen.

RFV är den myndighet som ska övervaka hur barnskyddet i kommunerna fungerar.

Kommuner med problem kollades

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjorde en lagstadgad undersökning om tidsfristerna inom barnskyddet 1.10.2019 - 31.3.2020.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har granskat de kommuner där tidsfristerna har överskridits.

Svårt rekrytera socialarbetare i små kommuner

Granskningen visar att särskilt små kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården har svårt att rekrytera socialarbetare.

Stor personalomsättning och personalbrist leder till problem med informationsgången och problem med att introducera personal i barnskyddet.

Det leder i sin tur till felaktiga och bristfälliga anteckningar i datasystemen och bidrar till att ärendena inte behandlas i tid.

En del kommuner har inte heller satsat på att följa upp tidsfristerna. Eller så har de inte sett till att kraven i lagen uppfylls.

Lagen kräver att kommunens barnskydd tar itu med barnskyddsärenden inom bestämda tidsfrister.

Diskussion om artikeln