Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Prakticum varslar om personalminskning – 25 anställda kan sägas upp

Från 2021
Uppdaterad 01.02.2021 16:22.
Bild på yrkesinstitutet Prakticums fasad, rött stenhus med stor glasvägg.
Bildtext Bland annat Prakticums fastighet i Helsingfors uppges vara kostsam.
Bild: Prakticum

Yrkesinstitutet Prakticum meddelar att man har för avsikt att säga upp personal.

Skolans ledning bedömer att antalet anställda kan behöva minskas med 25, medan 15 befattningar kan behöva ändras från heltid till deltid. Prakticum inleder samarbetsförhandlingar om personalminskning.

Ledningen motiverar behovet av nedskärningar både med det ekonomiska läget och med att man övergått till årsarbetstid för undervisningspersonal.

I sitt meddelande om samarbetsförhandlingar skriver Prakticum att ekonomin pressas av bland annat yrkesutbildningsreformen och finansieringssystemet för yrkesutbildningen samt fastighetskostnader.

Dessutom uppger sig Prakticum ha prioriterat hög närundervisningsgrad vilket är kostsamt.

– Konkreta sparåtgärder i detta skede är att minska på personalkostnaderna. En annan stor kostnad är våra utrymmen, speciellt i Helsingfors, säger rektor och VD Laila Andersson.

Texten är ändrad 1.2.2021 kl 16.21, så att personalminskningen som nämns är ledningens bedömning om det maximala antalet uppsägningar och deltidsarrangemang som kan behövas.

Diskussion om artikeln