Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå Energis vd Patrick Wackström går i pension: “Människan behöver el lika mycket som hon behöver luft”

Från 2021
Patrick Wackström, vd för Borgå Energi
Bildtext Patrick Wackström, vd för Borgå Energi, går i pension år 2021 efter 36 år i bolaget.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

En friare elmarknad och mer fokus på grönare el är två viktiga förändringar som har skett under Patrick Wackströms karriär. Nu går han i pension från jobbet på Borgå energi. Cykeltävlingarna har han också lämnat bakom sig.

Patrick Wackström har jobbat för Borgå Energi i 36 år. I år går han i pension och 42 personer har sökt hans tjänst som vd för bolaget.

Ett krav på den verkställande direktören för bolaget är att hen ska kunna både finska och svenska.

Därför är både Wackström och Johan Söderberg (SFP), som är styrelseordförande för Borgå Energi, överraskade över det stora antalet sökande.

- Mäntsälä och Kouvola har haft ungefär 50 sökande till motsvarande uppdrag och där räcker det med finskan, men vi ligger inte långt efter med 42 här i Borgå trots att vi kräver minst två flytande språk av den sökande, konstaterar Wackström.

Gruppbild på Akilles OS-cyklister från Moskva 1980 Ole, Sixten och Patrick Wackström och Harry Hannus
Bildtext Patrick Wackström, andra från höger, tillsammans med Borgås cykeladel. Harry Hannus längst till vänster, brodern Sixten till vänster om Patrick och pappa Ole Wackström längst till höger.
Bild: Borgå Akilles arkiv

Morgonen börjar med styrketräning

När intervjun görs har Wackström nyss kommit från sitt gympass. På tisdagar och fredagar träffar han andra idrottsintresserade för ett morgonpass klockan 7.

Den här dagen stod styrketräning på programmet. Men det är ingen bänkpresstävling eller kamp om vem som är starkast.

- Jag är med för att det är roligt. Jag har tävlat färdigt, säger Wackström som har deltagit i både OS och VM i cykling i sin ungdom.

Hemma på prishyllan ligger också 51 medaljer från finska mästerskapen.

Det har varit vilt på marknaden. En del har sålt utan att leverera

Enligt Wackström är den största förändringen under hans 36 år i branschen elmarknadslagen som kom för 25 år sedan.

Då delades elmarknaden upp i två delar - elförsäljning och elöverföring. För att föra över el behöver man tillstånd, men den som har el får sälja det bäst den vill.

- Men här ser jag kanske att en förändring är på väg, för det har varit vilt på marknaden. En del har sålt utan att leverera, säger Wackström.

Under hans arbetsliv har både solkraft och vindkraft kommit och också det är något han lyfter fram som viktiga förändringar.

Att beakta miljön så mycket som möjligt har i modern tid varit viktigt för bolaget.

Borgå Energi har uppfyllt EU:s energiproduktions- och klimatkrav för 2050. All el företaget säljer är koldioxidfri och fjärrvärmen bolaget producerar är nästan 100 procent förnybar.

Borgå Energi.
Bildtext Borgå Energis biokraftverk i Tolkis. För produktionen av värme och el används lokal skogsflis. Inga träd fälls för ändamålet, utan man använder bara de delar som inte duger till annat
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Wackström gissar på kärnkraft ännu om 50 år

När Patrick Wackström blickar 50 år in i framtiden ser han nya möjligheter att utvinna energi, men också kärnkraft.

- Geotermiska projekt där man tar värme från jorden är något som utvecklas hela tiden. Hur fin sol- och vindkraft än är, måste det ändå finnas en ackumulator som tar kraften tillvara. Därför finns kärnkraft ännu om 50 år, tror jag, säger Wackström.

Vi ska ge ljus, värme och trygghet åt Borgåborna och sköter vi det jobbet bra blir det också vinstutdelning som ger tillskott i stadens kassa

Han säger att den moderna människan behöver el lika mycket som hon behöver luft.

- Vi är vana vid att ha el 24 timmar om dygnet. Flest reklamationer får vi då det inte kommer el.

Ingen miljövänligare fjärrvärme, sol- eller vindkraft mäter sig mot det faktum att vi måste konsumera mindre för att spara på naturens resurser, säger Wackström.

- Det bästa är alltid att du använder mindre och bara tar det du behöver från naturen.

Borgås kronjuvel Sköldvik och värmen som rinner ut i havet

Det finns projekt där man planerar att ta tillvara spillvärmen från stora industrier, till exempel från industrierna i Sköldvik i Borgå.

Borgå energi har hittills inte tyckt att det är något som för deras del är värt att satsa på.

Wackström berättar att Borgå Energi har varit med på Sköldvikområdet vart femte år då det varit revision, men ännu har man inte börjat återvinna spillvärme från oljeraffinaderiet.

- Vi borde ha tagit vara på värmen redan från början då området byggdes ut på 60-70 talet, men varje gång vi undersökt saken har det varit för dyrt att bygga anläggningar för att kunna dra nytta av värmen, säger han.

Man har alltid kommit till samma slutsats. Att det egna biokraftverket i Tolkis i Borgå ger grönare och billigare energi tills vidare.

Nyttovärme borde det heta, eftersom den redan är använd en gång. Energin från Sköldvik borde klassas om och bli grön eftersom den återanvänds

Värmen som kommer ut i havet i Sköldvik är dyr att ta tillvara. Wackström säger att folk felaktigt tror att spillvärmen är gratis. Men de facto är man tvungen att bygga anläggningar för att kunna utnyttja den.

Och så är det frågan om att den återanvända värmen från ett oljeraffinaderi inte räknas som miljövänlig energi. Wackström tycker det här är något man borde ta tag i politiskt.

- Nyttovärme borde det heta, eftersom den redan är använd en gång. Energin borde klassas om och bli grön eftersom den återanvänds.

Wackström säger att Borgå Energi har planer på att vara med från början när, och om, det nya raffinaderiet i Sköldvik ska byggas.

Patrick Wackström, vd för Borgå Energi
Bildtext Patrick Wackström tycker att värme som tas till vara från industrin ska heta nyttovärme och inte spillvärme.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Nya vd:n får rådet “Borgå först”

Det här året blir Wackströms sista år på posten som vd för det 121-åriga bolaget. När de blir dags att ge över platsen har Patrick Wackström ett tydligt råd han vill ge den nya vd:n.

- "Borgå först", ska jag säga.

Han säger att det inte enbart handlar om att ge inkomster åt staden.

- Vi ska ge ljus, värme och trygghet åt Borgåborna och sköter vi det jobbet bra blir det också vinstutdelning som ger tillskott i stadens kassa.

Han säger att majoriteten av kunderna är Borgåbor och Borgåföretag som gynnas av att staden har ett välskött miljömedvetet energibolag.

- Den nya vd:n ska tänka att vi är i Borgå nu. Vi är inte ett multinationellt bolag, säger Wackström.

Den egna framtiden då? Vad ska Wackström själv göra som pensionär?

Han blir lite filosofisk och citerar han det svenska programmet På spåret.

- De säger det bra: "Vart är vi på väg?" Jag har själv på äldre dagar börjat fundera på varifrån jag kommer och vart jag på väg.

Och han har också kommit fram till ett svar på den frågan.

- Nog har jag kommit fram till att det är att jag ska leva ett lyckligt liv!

Diskussion om artikeln