Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekordår för högskolorna – men oron bubblar under ytan inför våren

Från 2021
Uppdaterad 02.02.2021 16:52.
Skolelev i grön huvtröja sitter vid en dator.
Bildtext Distansundervisningen har ökat på ensamheten bland de studerande.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Rekordantal studiepoäng, rekordantal examina. Det kan flera högskolor och yrkeshögskolor stoltsera med för coronaåret 2020. Vid Helsingfors universitet har äldre studerande spurtat och gjort sig färdiga. Hanken och Arcada har också resultattopp att visa upp. Samtidigt växer oron för våren och fortsatt distansundervisning.

Många tog examen 2020, rekordår för högskolorna

2:28

Högskolorna slog rekord 2020, men bävar för våren

7:09

Vid Hanken i Helsingfors har prestationerna förbättrats betydligt 2020, jämfört med året innan.

– Vi ser en ökning av avlagda studiepoäng med nästan 20 procent jämfört med 2019. Antalet magisterexamina har ökat med 15 procent. Visst är det speciellt, mitt under pågående pandemi, säger Linda Gerkman, direktör för studier och antagning vid Svenska handelshögskolan Hanken.

Linda Gerkm,an är direktör för antagning och studieservice vid Hanken.
Bildtext Linda Gerkman vid Hanken berättar att satsningarna på välmående för de studerande är omfattande.
Bild: Hanken

Samma utveckling kan ses vid Åbo Akademi.

– Vi har fler studiepoäng och något fler examina 2020 jämfört med 2019, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid utbildningsservice vid ÅA.

Hon är ändå försiktig med att dra långtgående slutsatser.

– Det finns kanske studerande som studerar mera i brist på annat att göra. Det behöver inte vara ett tecken på att de mår bra, säger hon.

Gardberg tittar in i kameran.
Bildtext Gurli-Maria Gardberg är områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservide.
Bild: Yle/Ida-Maria Sola

2020 var ett rekordår även för yrkeshögskolan Arcada.

– Vi slår alla tiders rekord med 507 utexaminerade i fjol. De som var i slutskedet av sina studier bestämde sig för att slutföra sina studier. Det var nog de som gjorde en extra insats i fjol, säger rektor Mona Forsskåhl.

Mona Forsskåhl har varit rektor vid Arcada sedan 2018.
Bildtext Mona Forsskåhl har varit rektor vid Arcada sedan 2018.
Bild: Arcada

Yngre studerande lider mer än äldre

― Linda Gerkman vid Hanken.

En del studerande mår ändå sämre och känner sig ensamma på distans.

– Generellt lider de yngre mer än äldre studerande. Vi ser också att de som redan haft utmaningar med sina studier, de har det värre nu, säger Gerkman.

De som kan se fördelar med distansstudier avlägger fler studiepoäng än vanligt.

Samtidigt kan det finnas studerande som upptar sina studier efter att ha blivit permitterade. Äldre studerande kan ha återvänt till sina studier.

– Det finns inga lätta förklaringar till siffrorna nu, säger Gurli-Maria Gardberg vid ÅA.

Även rektor Johan Bärlund vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är bekymrad över de yngsta studerandena. De får inte en normal start på sina studier.

Lärarna har också gjort mycket för att anpassa studierna till den nya situationen. De studerande kan få skriva essäer, som ett exempel.

Studiereform vid Helsingfors universitet gav fart åt de studerande

En studiereform vid Helsingfors Universitet har givit extra fart åt de studerande. Reformen erbjöd en tre års övergångsperiod för äldre studerande att utexamineras från universitetet enligt det gamla systemet. Sedan förlängde pandemin ännu övergångstiden med ett halvår och den tog slut i mitten av december i fjol.

– Studenterna har därför presterat betydligt bättre 2020 än tidigare år, för att bli färdiga, förklarar Johan Bärlund.

Reformen betydde enligt honom mycket särskilt för de äldre studenterna. De äldsta, som nu tagit sin examen är födda på 1960-talet.

Bärlund kastar också fram att man delvis har sänkt tentamenskraven under pandemin. Det har också lett till att fler blir godkända.

Johan Bärlund är rektor vid SSKH vid Helsingfors universitet.
Bildtext Johan Bärlund är rektor vid Soc&kom sedan hösten 2018.
Bild: Joel Grandell

Ännu i mars i fjol trodde man vid högskolorna att det skulle bli bättre till sommaren. Man hoppades kunna anordna större tenter i högskolornas fysiska utrymmen.

– Sedan beslöt vi att ta det säkra för det osäkra vid Hanken: Vi sa till de studerande att det går att studera hela hösten på distans, så att ingen reserverar en lägenhet i onödan, fortsätter Gerkman. Det gällde att vara realist i ett tidigt skede.

Fler tog examen även vid Novia

– Vid yrkeshögskolan Novia har studieavbrotten inte ökat, vilket betyder att studierna har fördröjts, berättar rektor Örjan Andersson.

örjan andersson står vid ett fönster. han bär kostym och glasögon.
Bildtext Örjan Andersson är rektor för Yrkeshögskolan Novia.
Bild: Yle/ Axel Brink

Han betonar att studierna till en del påverkats negativt av att det varit svårare för studerande att få praktikplatser.

– När det gäller studerande på masters-nivå har vi en markant uppgång i antalet examina, men vi har också utökat studieplatserna, så det är svårt säga om det finns någon effekt av pandemin.

Andersson säger att de som studerar på masters-nivå huvudsakligen är yrkesarbetande.

Ju längre det här dröjer desto mer ökar risken för att folk ger upp

― Gurli-Maria Gardberg vid ÅA.

Vid ÅA betonar man att ingen har någon kristallkula över hur det kommer att gå i pandemin, i synnerhet hur länge det tar innan vi ser en ljusning.

– Ju längre tid pandemin tar, desto större är risken att de studerande "ger upp", säger hon.

ÅA har anställt en extra studiepsykolog för att svara på ett ökat behov bland de studerande. Det finns också lite mer resurser i Vasa för samtal för studerande.

– Problemen är annorlunda på distans jämfört med då man kan vara på campus, jobba i grupp, finnas med i ett sammanhang, säger Gardberg.

Kostnadsfri psykoterapi vid Hanken

Hanken har satsat mest på första årets studerande och deras välmående. Via enkäter frågar man hur distansstudierna fungerar.

– Vi har också frågat om de har behov av att prata med studiecoachen. I september var inte många intresserade, i slutet av november ville många göra det.

Studievägledning används också flitigt. Workshops kring olika teman erbjuds.

– Dessutom erbjuder vi kostnadsfri psykoterapi för våra studerande. Det var vårt eget initiativ. Nyligen fick vi veta att vi beviljats stöd från ministeriet under pandemin och det blev vi glada över.

Stödstuderande finns till för alla ensamma

Gerkman berättar att högskolan har gått in för att stöda studentkårens Stöd-hankeit initiativ, som går ut på att utbilda stödpersoner bland de studerande.

– Tanken är att prata och finnas till för dem som känner sig ensamma. De ska veta om någon behöver mera stöd, till exempel samtalsterapi.

Ensamheten är det högskolorna oroar sig mest för just nu.

– Man måste aktivt marknadsföra olika tjänster för att det ska finnas en efterfrågan på dem, det har vi märkt mycket tydligt, säger Gerkman.

Till exempel har man satt in extra studiecirklar i de svåraste kurserna i årskurs ett vid Hanken. Lärarna uppmuntrar också de studerande att höra av sig virtuellt med låg tröskel.

Lärartutorer och coachar

Vid Helsingfors universitet har man satt in lärartutorer.

– En del lärare har träffat de studerande i mindre grupper utomhus för att möjliggöra fysiska möten, säger Johan Bärlund.

Vid Arcada finns det en egen studiepsykolog, som coachar i grupp. Det finns också en chatt med låg tröskel för samtal och hjälp. Dessutom har Arcada flera studievägledare, som tar emot studenter individuellt eller i grupp.

– Vi ser att många inledde sina studier bra i höstas. Onlinelivet har ändå dragit ut på tiden och en del studerande tappar motivationen att upprätthålla en vettig studievardag och dygnsrytm. Behovet av stöd ökar hela tiden, summerar rektor Mona Forsskåhl.

Följande steg är sedan att erbjuda stöd åt lärarna. De är hårt ansatta under epidemin, på många plan.

– Det här behöver vi fästa extra uppmärksamhet vid.

Artikeln uppdaterad med morgonens nyhet ur radion kl. 9.30/AS
Artikeln uppdaterad med ett längre audio 2.2.21 kl. 16.55/AS.

Diskussion om artikeln