Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Den SDP-ledda regeringens stränga coronalinje följs inte av partiets lokala ledare: "Priset för att hålla allting stängt är högre", anser biträdande borgmästare

Från 2021
En medelålders kvinna med glasögon och rött hår samt en yngre kvinna som står och pratar i en mikrofon
Bildtext Trots att SDP i regeringen driver en linje om strikta restriktioner vill SDP-ledare i huvudstadsregionen luckra upp restriktionerna.
Bild: Yle

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen och biträdande borgmästaren i Helsingfors, Nasima Razmyar, går på tvärs med sitt parti, SDP, när det gäller coronarestriktioner. Den SDP-ledda regeringen vill inte att restriktioner nu luckras upp men trots det öppnar städerna sina lokaler för barn och unga. Priset för att hålla stängt är högre, säger Razmyar.

I offentligheten har Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) ofta utmålats som den som säger emot regeringen när det gäller coronarestriktioner.

Men också SDP-ledare i huvudstadsregionen är inne på en annan linje än landets regering.

SDP:s ordförande, statsminister Sanna Marin sade i onsdags inför regeringens möte att hon gärna ser att alla jobbar tillsammans för en enad linje kring corona. Enligt henne är det nu inte rätt tidpunkt att diskutera hur olika coronarestriktioner ska luckras upp.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) tillade att nuvarande restriktioner bör fortsätta vara i kraft.

Statsminister Sanna Marin talar vid ett talarpodium. Hon har munskydd på sig.
Bildtext Statsminister Sanna Marin (SDP) anser inte att det nu är tid för att luckra upp coronarestriktionerna.
Bild: Lehtikuva

"När regeringen inte reagerade fattade vi beslut"

Samtidigt luckrades restriktionerna upp i huvudstadsregionen.

Beslutet om att den 1 februari öppna städernas lokaler för barn och ungas hobbyer fattades av huvudstadsregionens coronakoordineringsgrup. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml), Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä (Saml) och Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen (SDP) uppges ha varit eniga om saken.

Ritva Viljanen säger till Svenska Yle att städerna i flera veckor väntade på regeringens riktlinjer om att öppna offentliga lokaler för barn och unga.

- Men när regeringen inte reagerade fattade vi beslut. Barn och ungas välmående är det viktigaste för oss, säger Viljanen.

"Stängda offentliga lokaler har ökat ojämlikheten"

Hon påpekar att samma beslut tidigare fattats i flera andra städer, bland annat i Tammerfors och Åbo.

- Man har märkt att depressioner och illamående bland barn blivit vanligare. Mentala problem som hänger samman med ensamhet och isolering har ökat. Och i huvudstadsregionen har stängda offentliga lokaler ökat ojämlikheten då barnfamiljer med låg inkomst drabbats mest, säger Viljanen.

Juniorgymnaster.
Bildtext Städerna öppnar sina lokaler för barn och ungas hobbyverksamhet den 1 februari. Men vissa restriktioner, som säkerhetsavstånd, gruppstorlek och munskydd gäller.
Bild: Petteri Bülow / Yle

"Corona sprids inte bland barn och unga"

Viljanen säger att det handlar om en balansgång.

- För coronapandemin har beslutet marginell betydelse, men för barn och unga kan det ha stor betydelse.

Jag vill inte kommentera det

Anser du att regeringen enögt har sett på smittspridningen och inte tänkt på barn och ungas situation?

- Jag vill inte kommentera det. Vårt uppdrag i städerna är att se till helheten. Vi är medvetna om att incidensen är högre i huvudstadsregionen än i övriga landet. Men utgående från smittspårningen kan man säga att corona inte sprids bland barn och unga.

Viljanen säger att beslutet inte var politiskt och att hon representerar Vanda och Vandaborna och inte SDP. Viljanen valdes ändå till stadsdirektör i Vanda på SDP:s mandat, men kallar nu frågan om hon är medlem i partiet för osaklig.

"Frågan ser annorlunda ut ur stadens synvinkel än ur ministeriets synvinkel"

SDP:s biträdande borgmästare i Helsingfors, Nasima Razmyar, går också emot sin partiordförande och statsminister Sanna Marin i den här frågan.

Razmyar ansvarar för kultur- och fritidssektorn.

"Frågan ser annorlunda ut ur stadens synvinkel än ur ministeriets synvinkel", skriver hon på Facebook.

Hon har fått mycket respons från personer som jobbar med barn och unga.

- De har varit oroliga för ungas situation. De ser den förändring som skett i vardagen under det senaste året. Illamåendet har ökat och unga blir onåbara för tränare, ungdomsarbetare och andra vuxna, säger Razmyar till Svenska Yle.

"Vi måste svara på barn och ungas behov"

Razmyar lyfter fram att för barn och unga har hobbyerna också en social dimension.

- Barnens sociala liv har tunnats ut, säger hon.

- Vi måste svara på barn och ungas behov och fatta beslut enligt vad som är bäst för barnen. Beslut kan också ändras om situationen så kräver.

Vi känner alla en gemensam oro

Hur kommenterar du att ditt eget partis ordförande, statsminister Sanna Marin, verkar vara av annan åsikt gällande det här?

- Det kan vara att hon inte hade kännedom om alla motiveringar till beslutet. Vi känner alla en gemensam oro. Finland har hittills klarat sig bra och nu gäller det att orka de sista veckorna och månaderna. Jag hoppas den goda dialogen och samarbetet mellan staten och regionerna fortsätter, säger Razmyar.

Ser på saken på ett konkret plan

Enligt Yle ville statsminister Marin i onsdags inte ta vidare ställning till coronakoordineringsgruppens beslut eftersom hon inte är insatt i det. Statsministerns allmänna budskap var ändå att i det här skedet inte luckra upp restriktionerna.

Min egen bedömning är att priset för att hålla allting stängt är högre

Razmyar konstaterar att det finns skillnader i synsättet mellan henne och Marin. Hon ser på saken på ett konkret plan.

- Regeringens linje verkar vara att inget ska luckras upp då den nya mutationen av coronaviruset sprids. Men min egen bedömning är att priset för att hålla allting stängt är högre. Vi har inte kunnat göra annat under hela året än att balansera mellan olika svåra faktorer, säger hon.

Ser Marin och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru enligt dig för enögt på hur smittspridningen kan stoppas utan att ta andra aspekter i beaktande?

- Inom social- och hälsovården ser man på saken ur sitt perspektiv och statsministern är oroad för att situationen förändras kraftigt på kort tid. Alla försöker sitt bästa. Jag ser på saken som ansvarig för kultur och fritidssektorn och hur det påverkar unga, idrotten och kulturen.

Diskussion om artikeln