Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ruttna stockar i Ekenäsgården måste bytas ut - Raseborgs stad investerar också i nytt yttertak på Karis idrottshall

Från 2021
Uppdaterad 08.02.2021 20:08.
Bild tagen ovanifrån av Ekenäsgården och Ekenäs bibliotek. Till vänster i bild syns den gamla sjukvårdsskolan.
Bildtext Det är oklart hur stor slutsumman för renoveringen av Ekenäsgården blir.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Raseborgs stad använder en klumpsumma på 1,4 miljoner euro till att sanera och grundförbättra stadens byggnader i år.

De största investeringarna är förnyandet av yttertaket på Karis idrottshall, reparationen av sprickningarna i fasaderna på Höijersgården i Ekenäs och förbättringen av Ekenäsgårdens fasader.

För idrottshallens yttertak budgeteras 200 000 euro och för Höijersgårdens fasader likaså 200 000 euro.

Röta i stockarna är grundproblemet i Ekenäsgården

Prislappen för att renovera Ekenäsgårdens fasader har stigit markant sedan arbetena började. Just nu ser räkningen ut att landa på 340 000 euro. I fjol utfördes renoveringsarbeten för 190 000 euro och i årets budget har tekniska sektorn budgeterat 150 000 euro.

Orsaken till kostnaderna är att det upptäcktes omfattande rötskador i stockarna i fasaden och att rötan var mera omfattande än vad som vanligtvis brukar vara fallet. Därför fortsätter renoveringsarbetena i år.

- Första stockvarvet är det som vanligtvis angrips och behöver bytas. Men nu har vi en betydligt större omfattning, säger Anna Friberg, utrymmesförvaltningshchef vid Raseborgs stad.

Skadorna är i sin helhet inte kartlagda. Anna Friberg kan inte i det här skedet säga mer om hur stor slutsumman för renoveringen av Ekenäsgården blir.

Reparationsskulden har vuxit

Anna Friberg konstaterar att reparationsskulden på stadens fastighetsmassa har fått växa sig stor under en lång tid.

- Med beviljad driftsbudget har man inte kunnat utföra tillräckligt med reparationer. Det här leder till att skadorna växer sig stora och blir betydligt mera omfattande.

Friberg uppger att driftsbudgeten för fastighetsunderhållet ska ytterligare minska med 350 000 euro i år och fastighetsskötseln minskar med fyra årsverken.

Stadsstyrelsen ska godkänna alla satsningar som kostar mer än 200 000 euro så också Ekenäsgårdens fasadreparation måste få grönt ljus av stadsstyrelsen.

Tekniska nämnden i Raseborg har godkänt investeringarna på under 200 000 euro

  • Karis högstadium och gymnasium får ny golvbeläggning i gymnastiksalen för 55 000 euro
  • Saneringen av Karis idrottshalls omklädningsrum beräknas kosta 100 000 euro
  • Entréerna i Ekenäs högstadieskola saneras för 85 000 euro
  • Seminarieskolan får ett automatbrandalarmsystem för 100 000 euro
  • Iloq nyckelsystem fortsätter installeras för 100 000 euro
  • Staden fortsätter installera LED-armaturer för 50 000 euro
  • Fasaderna och fönstren på Bulevarden 19 förnyas för 50 000 euro
  • Ekenäs bollhalls yttertak förnyas för 135 000 euro

Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte den 8 februari 2021 att följande projekt kan påbörjas: Karis idrottshalls vattentak 200 000 euro, reparation av Höijersgårdens fasader 200 000 euro, fortsättning på Ekenäsgårdens sanering av fasaderna 150 000 euro (190 000 euro reserverat i budgeten 2020, totalt 340 000 euro).

Diskussion om artikeln