Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

WC-bygge blev het debatt i Vasa: "Stor sak av några toaletter" står mot "Fara när förtroendevald kopplar business med staden"

Från 2021
Ett bildkollage av två porträttfoton, den ena av en ung man strax under 30 år och den andra av en äldre dam.
Bildtext Tommi Mäki (Saml) säger att det blivit en stor sak av några toaletter medan Sirpa Sainio (Vf) hävdar att det handlar om mycket mer än bara en servicebyggnad.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

För att kunna få permanent bygglov för uteserveringen vid Kuntsis museum i Vasa måste det finnas tillräckligt många toaletter, vilket det inte finns idag. Nu planerar staden bygga en servicebyggnad vilket får många att se rött.

- Det är så mycket med det här att jag blir andfådd.

Så svarar Sirpa Sainio i telefon när hon hör att reportern vill prata om servicebyggnaden intill Kuntsi.

Uteserveringen intill Kuntsi drivs av Tommi Mäkis företag. För att slippa erbjuda sina kunder att gå på flyttbara toaletter gick Mäki för två år sedan till staden med frågan om han kunde få bygga toaletter för uteserveringens skull. Svaret blev nej, ingen annan än staden får bygga och äga något längs strandpromenaden.

Lösningen blev att Tommi Mäki är med och finansierar planeringen av en servicebyggnad med lager och toaletter, staden bygger och äger och när den är klar hyr Mäki den och ser till att den hålls städad.

Men den ska inte bara tjäna kunderna på uteserveringen. Eftersom staden sedan 2013 har ett principbeslut om att bygga allmänna toaletter längs med strandpromenaden kommer toaletterna i servicebyggnaden också vara till för allmänheten.

Vinterbild av gamla tullhuset i Vasa som sedan många år tillbaka fungerar som kommunalt museum för modern konst.
Bildtext Här vid sidan om Kuntsi skulle den omdebatterade servicebyggnaden placeras.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

Vill att man börjar om från noll

Tillbaka till Sirpa Sainio. När vi möter Sainio sent på onsdag eftermiddag berättar hon att hon är upprörd.

- Det är beklämmande på det sättet att den där servicebyggnaden hjälper terrassen men inte museet, säger Sainio (VF) som är ordförande för kultursektionen i Vasa.

Det är klart, tillägger Sainio, att det behövs toaletter om uteserveringen ska fortsätta sin verksamhet. Men helst skulle hon se att man börjar om från början med planeringen.

- Att man planerar vad man vill ha i Inre hamnen, gör stadsplan och funderar hurudana byggnader och service man behöver och det ska göras utgående från museet för museet är ju där.

Porträttfoto av dam tagen utomhus vintertid. Damen har på sig en rostbrun hatt och en rostbrun halsduk till en beige kappa. Hon ler.
Bildtext Sirpa Sainio är upprörd och vill att man börjar om från noll och planerar utgående från museets behov.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Företagare eller politiker

Det här handlar om mer än bara en servicebyggnad, säger Sainio som hunnit skriva fyra insändare om saken. Och hon är inte den enda som är upprörd. Sedan planerna kungjordes på stadens webbplats strax innan jul har tidningarnas insändarspalter fyllts och debatten gått het på sociala medier.

Många ogillar servicebyggnadens form och utseende och dess placering har diskuterats. Men desto fler har påpekat det faktum att Tommi Mäki inte bara är företagare, han är också fullmäktigeledamot för Samlingspartiet i Vasa.

Enligt Sirpa Sainio är det ett problem.

- Visst kan en företagare vara fullmäktigeledamot men när han kopplar sina egna affärer med stadens angelägenheter är det fara att det blir spänningar och kanske det uppstår misstankar också. Men jag anklagar inte Tommi Mäki på något sätt, jag önskar all lycka till med hans business, säger Sainio.

Enligt Tommi Mäki själv är det inget problem.

- Om något har det i det här fallet orsakat mer problem att jag är förtroendevald, säger Mäki.

Uppskattar diskussioner men inte när det går fel

Det är torsdag förmiddag, stora snöflingor faller från himlen och uteserveringen vid Kuntsi ligger inbäddad i ett snötäcke. Tommi Mäki är, trots rådande debatt, på bra humör.

- Om jag säger det vackert så har det nog blivit en stor sak av några toaletter men visst förstår jag att det har uppstått diskussioner. Det jag kanske främst har lagt märke till att många plockar information lite härifrån och lite därifrån och så blir det fel, säger Mäki.

- Jag uppskattar öppna diskussioner men jag önskar att det inte skulle bli missförstånd eller att diskussionerna skulle gå åt fel håll, men sådant händer när det är starka känslor involverade.

Sedan 2018 har han verkat som företagare i Inre hamnen i Vasa och drivit uteserveringen vid Kuntsi. Han har ett tillfälligt bygglov för uteserveringen som går ut i sommar. För att få ett permanent krävs att det finns tillräckligt antal toaletter för de 349 kunder som uteserveringen kan ta emot.

Terrassen som hör till uteserveringen vid Kuntsi museum i Inre hamnen i Vasa är insnöad.
Bildtext Sedan 2018 driver Tommi Mäki en uteservering vid Kuntsis museum i Vasa.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Många har ansett att planerna går framåt i rask takt, betydligt snabbare än om det skulle vara någon annan företagare som vill samarbeta med staden.

- Det att jag är företagare och att jag är förtroendevald har jag alltid hållit åtskilda. Gällande den här saken är det inte så att jag har ringt en massa samtal till olika personer för att berätta om det här projektet utan jag har strävat efter att ge dem arbetsro.

En annan sak som kritiserats är att Mäki för att få driva uteserveringen och därmed få tillgång till museets kök måste driva caféet som finns inomhus - men det har inte varit igång på ett bra tag.

Mäki berättar att han har långtgående planer som han snart hoppas kunna berätta mer om.

- Jag planerar en elegant och modern vinbar och café som ska betjäna alla året om.

Porträttfoto av ung man med skägg och svart dunjacka tagen utomhus vintertid.
Bildtext Tommi Mäki (Saml) säger att han är noga med att skilja på när han är politiker och när han är företagare.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Vill ha process som tål granskning

Eftersom det kommit en del kritik mot processen valde planeringssektionen att återremittera ärendet när det var upp till behandling för en dryg vecka sedan. Man ville ha en process som tål att granskas, säger planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

En arkitekt ritning av hur en servicebyggnad intill Kuntsi museum skulle kunna se ut.
Bildtext Så här såg den första skissen av servicebyggnaden ut som planeringssektionen behandlade. Nu kommer planen att uppdateras och nya ritningar tas fram.
Bild: LKL Arkitekter

Men det var inte bara därför som planen återremitterades. Bland de 14 anmärkningar och utlåtanden som lämnats in finns NTM-centralens utlåtande som gör gällande att saken borde avgöras som en ändring i detaljplan och inte som undantagslov.

Dagen efter planeringssektionens möte förra veckan förklarade Korkealaakso att de kan planera det som ett undantagslov eftersom det tidigare stått en ännu större byggnad på den plats där servicebyggnaden planeras byggas.

De förtroendevalda i planeringssektionen valde ändå efter omröstning att återremittera ärendet för ytterligare planering. Planen återkommer troligen när planeringssektionen möts nästa gång den 23 februari.

Bindningar och lojalitet

På Åbo Akademi säger kommunforskare Siv Sandberg att den här frågan har två dimensioner, dels är det sakfrågan och dels är det vem som lämnat in ansökan.

Det som är klart är att man jävar sig när man ska fatta beslut, men det finns också andra sätt att komma åt att påverka.

- I den här frågan handlar det om att det finns bindningar vid sidan om som handlar om lojalitet, säger Sandberg.

Siv Sandberg ger ett par exempel.

- Att en människa har en kännedom om staden som en annan företagare kanske inte annars skulle ha och att man vet hur man ska dra i trådar för att få ett ärende framåt trots att man formellt sett inte har varit med om de här besluten som på ett sätt skulle göra en människa jävig för själva beslutsfattandet.

Kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi
Bildtext Det är en knepig fråga när städer vill samarbeta med företag utan att ge någon fördel, säger Siv Sandberg.
Bild: Yle / Jonas Mastosalo

Alla städer vill vara attraktiva och växa och då behövs det samarbete mellan staden och företagen, säger Sandberg.

- Just i frågor som handlar om stadsmiljöer är det viktigt att det finns företagare som är villiga att bygga och investera. Skulle man göra allt med stadens pengar eller med pengar som man väntar på från staten skulle det gå ganska långsamt.

Val på kommande påverkar

Sandberg kan inte ta ställning till om det är så att det i debattlägen tas för lätt till argumentet att en person är både företagare och politiker och via det lättare får genom saker och ting.

- För att veta det skulle vi behöva känna till alla ärenden inom Vasa stad.

I stället ställer Siv Sandberg en rad motfrågor, är det här något som händer först nu eller finns det ett mönster och hur är det på andra ställen? Sandberg påpekar också att det finns en helt annan aspekt och det är att andra frågor kanske avgörs lättare när allt fokus ligger på något annat. Samtidigt ska vi inte glömma att det är kommunalval på gång.

- Det är klart att det är en politisk fråga och det är snart kommunalval. Jag kan tänka mig att det också bidrar till att den här politiska kopplingen kanske betonas på ett sätt som den kanske inte skulle göra ifall vi inte var så nära valet och en valkamp där det här blir en ganska enkel fråga att ha som utgångspunkt och berätta hur man själv vill vara eller inte vill vara som beslutsfattare, säger Sandberg.

Diskussion om artikeln