Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tyskt läger och tidigare kvinnofängelse på Tulludden kan bli turistmål – gamla baracker går inte att rädda men en kunde byggas upp på nytt

Från 2021
Bastubyggnad i tyska militärlägret på Tulludden i Hangö. Det fanns tre bastur på området.
Bildtext Det går inte att renovera de förfallna barackerna, men delar av dem kunde kanske användas i en ny byggnad. Det här var en bastu.
Bild: Yle/Robin Lindberg

I framtiden kan det bli möjligt att bättre bekanta sig med barackerna från andra världskriget som finns på Tulludden i Hangö.

Ute på Tulludden finns resterna av ett tyskt läger från andra världskriget. I många år var området helt stängt för besökare. När Tulluddens naturstig öppnades 2014 var det återigen möjligt att se barackerna som finns kvar.

Nu vill Hangö stad göra det gamla lägret till ett besöksmål.

Det är ett välkommet initiativ, säger arkeolog Jan Fast om planerna. Han jobbade första gången på området 2014 och föreslog redan då för staden att man borde göra något med tanke på turister.

– Men en del baracker är direkt farliga för folk så min idé flyttades framåt och man inhägnade området för att skydda forskningen som vi utförde. Min forskning på udden är slut sedan år 2019, så nu skulle man kunna snygga upp platsen och sätta åtminstone en av de minsta barackerna i skick så besökarna kunde se en av dem.

Tysk skylt i förfallen bastubyggnad på Tulludden på Hangö udd.
Bildtext Tysk skylt i förfallen bastubyggnad på Tulludden på Hangö udd.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Kulturnämndens ordförande Jaana Pulkkinen (SDP) har bett kulturdirektören ta reda på om det går att reparera och ta i bruk en av barackerna som finns bredvid Tulluddens naturstig.

Det andra alternativet skulle vara att bygga en ny barack i samma stil så man kunde göra det till ett besöksmål.

"Ruinerna understryker det tragiska"

Enligt Jan Fast går det inte att renovera barackerna. Bara bastubaracken har delar som kunde användas på nytt. Det nya huset kunde också byggas på samma stenfot.

Jan Fast tycker att en av byggnaderna kunde byggas upp i sådant skick att där kunde ordnas en utställning om det som skett på platsen.

– Det skulle vara en väldigt fin idé. Ruinerna understryker det tragiska som hänt där. Jag fängslas fortfarande av den dystra stämningen trots att jag varit där många gånger.

Tyska soldater som var på väg på permission eller på väg tillbaka till norra Finland under kriget hade lägret på Tulludden längst i söder på Hangö udd som mellanetapp.

Då Sovjetunionen arrenderade området några år tidigare byggdes en kasern på området. Vid krigsslutet förhördes fångar som skulle skickas tillbaka till Sovjetunionen på området.

Här kan du se några bilder från fånglägret på Tulludden. Bilderna kan man hitta på webbplatsen finna.fi.

Män står utanför en dörr på det tyska fånglägret på Tulludden i Hangö.
Bild: Bilden från webbplatsen finna.fi
Människor på det tyska fånglägret på Tulludden i Hangö.
Bild: Bilden från webbplatsen finna.fi
Människor utanför ett hus i det tyska fånglägret på Tulludden i Hangö
Bild: Bilden från webbplatsen finna.fi

Från år 1948 fram till 1960-talet fanns det ett kvinnofängelse på Tulludden. Det var främst kvinnor som dömts för rattfylleri eller lösdriveri som var fängslade på Tulludden.

Fast: Röj området så ruinerna syns

Jan Fast föreslår att man kunde ha skyltar som berättar om områdets historia eller skapa en applikation som du kan lyssna på via telefonen. Men ofta vill besökare också se något av det som skett på platsen.

– Ruinerna rasar allt mera, men det är också en sevärdhet. Det bildar ett skådespel som pågår och ändrar karaktär från årstid till årstid. Området är igenvuxet så det borde röjas så man får en översikt av ruinerna.

Området med de förfallna tyska barackerna på Hangö udd är inte öppet för allmänheten.
Bildtext Området på Tulludden är inhägnat och inte öppet för allmänheten.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Kulturnämnden i Hangö beslutade i onsdags (27.1) att tillsätta en arbetsgrupp för projektet.

Gruppen ska utreda vad som är möjligt att använda av den ursprungliga baracken. Arbetsgruppen har också ansvar för utgifter, en finansieringsplan, samarbete med andra aktörer. Dessutom utreder gruppen vilka tillstånd och lov som krävs.

Nämndens vice ordförande deltar i arbetsgruppen. Andra medlemmar i arbetsgruppen är kulturdirektören, museimästaren, representanter för Hangö guider och Hangö turistbyrå samt andra sakkunniga.

Ruin efter fånglägerbyggnad på Tulludden.
Bildtext Ruin efter en fånglägerbyggnad på Tulludden.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Här kan du höra Yle Västnylands programledare Tiina Grönroos intervjua arkeolog Jan Fast:

Jan Fast om tyska baracker i Hangö som turistmål

4:07