Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg planerar strandtomter med utsikt över Lojo sjö i Svartå

Från 2021
Ett avverkat skogsområde vid en strand, grönt på marken, enstaka träd, vid stranden skog, en sjö med öar.
Bildtext Raseborg planerar för mera fritidsboende. Så här ser det ut på området där staden nu vill rita in flera fritidstomter.
Bild: Raseborgs stad

Mera fritidsbostäder vid Lojo sjö ligger nu på planeringsbordet hos Raseborgs stad.

Tomterna planeras på Bråtan och Västerudden utanför Svartå. Områdena ligger i Knapsby by cirka sex kilometer nordväst om Svartå centrum och omfattar ungefär 45 hektar.

Staden äger marken som nu ska planläggas.

Totalt tio byggplatser för fritidsbostäder planeras till området.

En del av tomterna skulle gränsa till stranden, medan andra som skulle ligga på västra sidan av Bråtavägen och bara ha utsikt över Lojo sjö.

Området ska få en gemensam småbåtshamn och badstrand.

En karta som visar var vid Lojo sjö i Svartå Raseborgs stad planerar fritidstomter.
Bildtext De blå cirklarna visar var tomterna ska ritas in.
Bild: Raseborgs stad

Raseborgs stads planläggningsnämnd har beslutat att planläggningsprocessen kan köra i gång. Officiellt heter det att Raseborgs stad har beslutat "kungöra anhängiggörandet av detaljplanen".

Andra gången gillt?

Det här är inte första gången som staden planerar området.

Staden började redan 2014 planera områden för fritidsboende i Bråtan och på Västerudden. En stranddetaljplan godkändes sedan i Raseborg 2016. Men den stötte på patrull i Helsingfors förvaltningsdomstol, som hävde beslutet 2017.

Nu gör Raseborgs stad alltså ett nytt försök med en stranddetaljplan för Bråtan och Västerudden.