Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby stad tar över 2000 av TE-byråns klienter – hoppas minska straffavgifterna för långtidsarbetslösa

Från 2021
Uppdaterad 30.01.2021 10:07.
TE-toimisto.
Bildtext Ungefär 2000 av de arbetssökande i Karleby blir nu kunder hos staden istället för hos TE-byrån.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Från och med den första mars tar Karleby stad över ungefär 2000 av de arbetssökande i Karlebyområdet. Det är fråga om ett försök där en del av arbets- och näringsbyråernas klienter överförs på kommunerna.

- Det är fråga om att en del av förvaltningen överförs på kommunens ansvar. En del resurser överförs också från TE-byrån till staden, säger utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Straffavgifter för långtidsarbetslösa

Målet med försöket är att hjälpa unga att etablera sig i arbetslivet och att arbetsföra personer utan jobb ska återgå till att arbeta.

Målgruppen är de arbetssökande som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, är under 30 år gamla och de som är invandrare eller har ett främmande modersmål.

Förutom den sysselsättande effekten och invånarnas egen livskvalitet är sysslolösa vuxna är också en stor utgift för kommunerna.

Sedan drygt fem år tillbaka tvingas kommunerna böta för de långtidsarbetslösa som man inte lyckas sysselsätta. Karleby betalade förra året 2,7 miljoner euro i böter.

- Jag är illa rädd att summan blir ännu större i år, kanske drygt 3 miljoner euro, säger Sandberg.

Jonne Sandberg puhuu auditoriossa.
Bildtext Jonne Sandberg.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Tvåårigt försök

Kommunförsöket är frivilligt och Karleby stad har ansökt om att få delta. Försöket pågår till slutet av juni 2023. Totalt deltar 25 områden i försöket.

Stadens anställda som jobbar med sysselsättningsfrågor kommer att jobba i samma team som en del av de anställda på TE-byrån. Även personal från vårdsamkommunen Soite kommer att vara med i samma arbetslag. Alla kommer också att ha tillgång till samma datasystem.

Jonne Sandberg säger att samarbetet mellan myndigheterna blir tätare och det kommer också att vara flera som jobbar med att hjälpa de arbetssökande att hitta jobb.

- I praktiken betyder det att man kan lägga ner mera tid på en enskild individ och hjälpa den att komma ut i arbetslivet snabbare.

Jonne Sandberg säger att kommunförsöket och Kokkotyöstiftelsens framtid inte egentligen hänger ihop. Även om stiftelsens framtid avgörs samtidigt som försöket startar.

- Kokkotyö är en tjänsteleverantör bland flera, men den har stor kapacitet att ta in många långtidsarbetslösa. Läggs stiftelsen ner så blir det en lucka i utbudet, åtminstone för en stund. Just nu samarbetar vi med Soite för att reda ut hur vi ska fylla den luckan, säger Sandberg.

Samarbete över organisationsgränserna

Inom kommunförsöket kommer man att samarbeta tätt med näringslivet och med Karlebyregionens utvecklingsbolsag Kosek för att slussa ut arbetssökande på arbetsmarknaden.

Kommer försöket att få ner straffavgifterna och minska antalet långtidsarbetslösa?

- Jag tror att vi kommer att göra ett bra resultat. Det handlar om att samarbeta över organisationsgränser och hämta in nya verksamhetsmodeller. Om vi lyckas med det kommer vi att göra bra ifrån oss, säger Sandberg.