Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetet mot människohandel samt sexuellt- och arbetsrelaterat utnyttjande tar fart – polisen får ny insatsgrupp

Från 2021
En polis är fotograferad underifrån. I bilden syns en manlig polis ryggtavla. På jackan står det "poliisi".
Bildtext Polisen får en ny insatsgrupp som ska jobba med människohandel, sexuellt utnyttjande och arbetsrelaterat utnyttjande.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Nu ska Finland få bukt på människohandel, sexuellt utnyttjande och arbetsrelaterat utnyttjande. Polisen får en ny insatsgrupp med fokus på just det här.

Polisen kommer att samarbeta med Justitieministeriet och andra aktörer för att utarbeta en ny handlingsplan mot människohandel.

Bland annat ska man bättre övervaka utländsk arbetskraft eftersom rapporter visar att flera utlänningar genom människohandel tvingas jobba i dåliga omständigheter, något som är speciellt vanligt inom restaurang-, städ- och byggbranschen. Även säsongsarbetare tvingas jobba i dåliga omständigheter.

Polisens nya insatsgrupp ska jobba med människohandel som sker i syfte att utnyttja människor sexuellt samt i arbetssyfte.

Insatsgruppen är stationerad i Helsingfors och består av två utredningsledare och 17 övriga poliser. Dessutom har tre tjänster med fokus på människohandel lagts till vid Centralkriminalpolisen.

– Rekryteringen går framåt och är på slutrakan. Vi kommer att komma igång i vårt arbete snart, säger insatsgruppens chef Jonna Turunen.

Gränsöverskridande arbete

Trots att gruppen är stationerad i Helsingfors, kommer man att jobba med gränsöverskridande brott – det vill säga brott som hör till olika polisdistrikt.

Turunen säger att det redan kommit flera fall till polisens kännedom som man kommer att utreda. Gruppens verksamhet sker på eget initiativ.

– Speciellt i fråga om människohandel för sexuellt utnyttjande är det viktigt att polisen på eget initiativ avslöjar brott. Människohandel är vanligtvis dold brottslighet som inte alltid rapporteras till polisen.

Någon egentlig statistik kring människohandel och tvångsarbete finns inte. Det är alltså svårt att säga hur omfattande problemet är.

Anniina Jokinen vid Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) är speciellt nöjd över att man ser allvaret i människohandel och tvångsarbete. Den här typen av brott måste förhindras, säger hon.

– Det är speciellt viktigt nu i coronatider när utländska arbetare är i en svag position. Pandemin har också fört fram information om att säsongsarbete bygger på billig utländsk arbetskraft och villkor som andra inte skulle gå med på.

Våld och hot vanligt i fråga om arbetsrelaterat utnyttjande

Ett typiskt fall som handlar om arbetsrelaterat utnyttjande i Finland är en anställd som vilseleds kring hur länge hen ska jobba per dag och hur mycket lön hen ska få, säger brottskommissarie Pekka Hätönen som är en del av den nya insatsgruppen.

– Allt från boende till fritid kontrolleras och arbetstagaren är isolerad från samhället. Hen tvingas leva under dåliga förhållanden – exempelvis i arbetsgivarens förråd. I de allvarligaste fallen utsätts offret för hot eller våld.

Nyligen avslöjades ett fall i huvudstadsregionen där en kvinnlig städare utnyttjades sexuellt av företagets chef. Ärendet utreds som grov människohandel och sexuellt utnyttjande.

Viktigt ämne för regeringen

Förebyggande av människohandel, sexuellt utnyttjande och arbetsrelaterat utnyttjande är en del av regeringsprogrammet.

– Syftet är att förbättra upptäckten av människohandel och öka effektiviteten i straffrättsligt ansvar samt främja offrens tillgång till hjälp, säger Venla Roth som jobbat med ärendet för regeringens del.

Varför får det här så mycket uppmärksamhet nu?

– Myndigheterna förverkligar politikernas vilja. Det här är viktigt för den nuvarande regeringens ministrar.

Roth poängterar att människohandel bryter mot de mänskliga rättigheterna och att man måste bli bättre på att förebygga brott.

Diskussion om artikeln