Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Biträdande justitiekanslern: Hangö måste fundera på om det är lagligt att ta dubbelt betalt för båtplats av utsocknes

Från 2021
Uppdaterad 02.02.2021 16:52.
båtar i hamn
Bildtext Hangö stad beslöt i oktober 2015 att det är dubbelt så dyrt för utsocknes att hyra båtplats i Hangö.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Ska Hangö alls hyra ut båtplatser till utsocknes? Det ska staden fundera på och samtidigt utreda om det är lagligt att ta dubbelt betalt för båtplatser av dem som inte bor i Hangö.

Hangö stadsstyrelse möts i kväll (1.2) och ska då ta ställning till biträdande justitiekansler Mikko Puumalainens utlåtande om avgifter för båtplatser i Hangö.

Förslaget till styrelsen går också ut på att fundera på om det alls ska finnas båtplatser att hyra åt dem som inte är skrivna på orten.

Icke ortsbo klagade på priserna

Det hela handlar om att en person som har sin båt i Hangö, men som inte är ortsbo, har framfört en klagan till JK om priserna för båtplatserna. Det kostar dubbelt så mycket för dem som inte är Hangöbor att ha sin båt i Hangö. Den här personen betalar 448 euro och Hangöbor betalar 224 euro för en motsvarande plats.

Hangö stad svarade sommaren 2020 till justitiekanslern att man håller fast vid sin linje att ta dubbel avgift av dem som inte är skrivna på orten. Staden motiverade det här bland annat med att man kan bestämma avgifterna själv eftersom uthyrning av båtplatser inte är en lagstadgad uppgift.

Biträdande JK uppmanar Hangö kolla lagarna

Den klagande båtägaren hänvisade också till ett fall i Högsta förvaltningsdomstolen från 2016 där det sägs att kommuner inte får särbehandla invånare i fråga om båtplatsavgifter.

Mikko Puumalainen tar upp det här i sitt utlåtande till Hangö stad och ber staden att fundera på detta samtidigt som han även hänvisar till grundlagen och jämställdhetslagen.

I den senare lagen sägs att man inte får diskriminera någon på grund av bland annat ålder, kön eller andra orsaker. Att bo på en annan ort, kan hänvisas till “andra orsaker”, skriver Puumalainen.

Puumalainen ber staden se över sina procedurer i samband med avgifter för båtplatser utgående från det han skriver i brevet till staden. Puumalainen vill ha stadens svar senast den 30 april.

Båtplatser endast för Hangöbor?

Hangö stads kanslichef Lasse Tallqvist föreslår att styrelsen ber tekniska nämnden förnya stadens båtplatsavgifter och se över hur man sköter det administrativa arbetet i samband med båtplatsavgifterna.

Samtidigt föreslår Tallqvist att staden noggrant utvärderar om det är motiverat att hyra ut båtplatser endast till stadens invånare.

Stadsstyrelsen i Hangö beslöt den 1 februari att tekniska nämnden ska förnya stadens båtplatsavgifter och se över hur man sköter det administrativa arbetet i samband med båtplatsavgifterna. Staden ska också utreda om det är motiverat att hyra ut båtplatser endast till stadens invånare.

Diskussion om artikeln