Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Felparkerade bilar håller bogserarna sysselsatta i Åbo - en del undkommer ändå avgift för förflyttningen

Från 2021
plogning
Bildtext Den som inte har flyttat bilen i tid riskerar få betala för bogseringen.
Bild: Arash Matin / Yle

Snömängderna håller vägunderhållet sysselsatt i Åbo just nu. Men för att kunna röja undan snön från vägarna måste bilarna först flyttas bort. Den som inte har flyttat bilen i tid riskerar få betala för bogseringen.

Enligt parkeringsövervakare Roy Sjöblom vid Åbo stad har snöröjningen påbörjats i stadsdelen Norrstan, där man under en vecka var tvungen att förflytta ett tiotal bilar från vägarna.

Skyltar som meddelar om att bilarna på en viss gata måste flyttas ska finnas framme 48 timmar innan påbudet träder i kraft.

plogning
Bildtext Snön röjs inte från alla ställen i Åbo utan endast där det anses nödvändigt eller där den utgör en trafikfara.
Bild: Arash Matin / Yle

De som inte själva flyttat sina bilar i tid får i de flesta fall betala för bogseringen. Men det finns också undantag gällande det här, säger Sjöblom.

- Bilar som varit parkerade på gatan innan skyltarna kommit fram flyttas utan kostnad, medan bilisterna som parkerat sina bilar på gatan efter att skyltarna kommit får själva stå för förflyttningen, säger Sjöblom.

Sjöblom säger att parkeringsövervakningen bokför och fotograferar området så man kan bevisa när bilen parkerats på en viss gata.

Se upp var och hur du parkerar

Sjöblom säger att man överlag har överseende i en del fall när det kommer till felparkerade bilar, bara det åtgärdas inom en rimlig tid. Det här gäller till exempel bilar som blivit helt insnöade i en snöhop, eller bilar där bilisten inte har flyttat fram parkeringsskivan.

- Men om parkeringen äventyrar trafiken eller säkerheten så får bilen utan vidare en lapp, säger Sjöblom.

De mest kritiska platserna prioriteras

Bilister kan hålla sig uppdaterade med vilken gata som står i tur för snöröjningen genom att beställa ett sms till telefonen.

Enligt underhållschef Mari Helin vid Åbo stad har tjänsten använts också tidigare år. De rikliga snömängderna gör också att antalet parkeringsplatser i staden minskar. Helin säger att hon ändå inte kan säga exakt hur många färre parkeringsplatser det finns på grund av snön.

- I centrum förs snön bort just på grund av att det är så trångt där, så man i stället får mera plats för bilarna, säger Helin.

Helin poängterar att snön förs inte bort överallt om det inte är nödvändigt, utan man fokuserar på de mest kritiska platserna. Förutom att bereda mera plats åt bilar i centrum förs snön också bort från sådana ställen där den annars utgör en trafikfara.

- Det tar lång tid att föra bort snön och det är dyrt, säger Helin.

plogning
Bild: Arash Matin / Yle

Snön förs bort med lastbil och det är varken särskilt miljövänligt eller billigt i längden, säger Helin.

- Från centrum har man i förra veckan redan fört iväg cirka tusen flak med snö, säger Helin.

Ingen hjälp att gräva fram bilen

Enligt Helin är den största utmaningen med snön just nu att den faller konstant och i stora mängder. Det här gör det svårt för plogbilarna att hinna med att röja undan snön. För den enskilda bilisten kan den rikliga snömängden göra att bilarna blir helt insnöade. När temperaturen sedan sjunker blir det som ett istäcke runt hela bilen som är svår att bryta sig igenom, ifall man behöver flytta bilen.

Tyvärr finns det ändå ingen hjälp att få från staden gällande den här saken.

- Inte har staden resurser att gräva fram bilisternas bilar utan det är var och ens eget bekymmer att förflytta bilen vid behov, säger Helin.

Diskussion om artikeln